Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Regressavtal
  1. Lavendla Juridik

Regressavtal

Ett regressavtal används för att reglera och bestämma betalningsansvar när flera låntagare står på samma lån.  Avtalet skyddar och ger trygghet till medlåntagaren, som vanligen inte tar del av det som lånet avser. Banken kan som långivare alltid kräva samtliga låntagare på hela lånet och därför riktar sig regressavtalet inte mot banken. Regressavtalet bidrar istället till att låntagaren kan kräva andra låntagare på sin andel enligt överenskommelse.

Regressavtal

Regressavtal medför ändå ett solidariskt betalningsansvar

Två låntagare för samma lån kommer var för sig att bli betalningsansvariga för hela lånet gentemot banken. Det kallas för att låntagarna har ett solidariskt betalningsansvar. 

Regressavtalet i sig innebär ingen påverkan av det solidariska betalningsansvaret gentemot långivaren. Avtalet syftar istället till att reglera hur låntagarna kommit överens om ansvaret för lånet när parterna är ansvariga för olika mycket.  

Regressavtalet saknar därför betydelse gentemot banken, men bevisar överenskommelsen mellan låntagarna. En låntagare kan genom avtalet kräva övriga på sin andel av skulden. Ett regressavtal blir därför viktigt om tanken är att ena låntagaren ska använda hela eller större delen av lånet själv. 

3 exempel på situationer som kräver regressavtal

  1. Ett regressavtal är nödvändigt om ett par tillsammans belånat en gemensam bostad, för att exempelvis finansiera ena partens företagsverksamhet. Avtalet kan dessutom behöva kompletteras med ett samboavtal eller äktenskapsförord, beroende på förhållandetyp.
  2. Ett regressavtal ska skrivas om föräldrar exempelvis hjälper sina barn med en lägenhet genom att stå som medlåntagare på bolånet.
  3. Ett regressavtal ska upprättas ifall pengar till en kontantinsats  lånas ut, om tanken är att låntagaren ska svara för räntor och amorteringar. Om lånet endast avser summan till en kontantinsats, utan att inkludera det ansvar som hör till lånet, bör ett skuldebrev istället upprättas.

I dessa fall ska skuldebrev skrivas istället för regressavtal

I vissa fall ska skuldebrev upprättas istället för regressavtal. Ett skuldebrev används om någon tar ett lån på egen hand för att exempelvis hjälpa en god vän eller familjemedlem. Regressavtal används därför inte om man hjälper någon genom att stå ensam på ett lån. 

I skuldebrevet framgår vem som är långivare och vem som är låntagare samt hur mycket lånet avser. I skuldebrevet kan flera villkor skrivas in, exempelvis beträffande ränta och återbetalningstid. Regler om skuldebrev finns i lagen om skuldebrev.

Skriv ett tydligt regressavtal

Det går bra att skriva ett regressavtal själv, men det kan kännas tryggt att luta sig mot en färdig mall. 

Det viktigaste med ett regressavtal är att det är tydligt formulerat och inte lämnar tolkningsutrymme. Det ska inte råda några frågetecken om fördelningen av betalningsansvaret. Det beror på att det vid en eventuell tvist är viktigt att lösningen på problemet tydligt klargörs i regressavtalet. Det fungerar därför som ett bevis på den överenskommelse parterna tillsammans nått. Utöver att regressavtalet ska vara tydligt finns inga speciella formkrav som måste uppfyllas.

5 punkter som bör finnas med i ett regressavtal

  1. Parternas namn och personnummer.
  2. Parternas adress, ort och postnummer. 
  3. Parternas signatur och namnförtydligande samt ort och datum för underskrift.
  4. Att låta någon bevittna regressavtalet är en god idé för att medföra ytterligare trygghet.
  5. En tydlig specificering av betalningsansvaret och vad som händer om låntagaren inte uppfyller sin del av avtalet.

Regressavtal vid bolån 

Det vanligaste exemplet avseende regressavtal är kring fördelning av betalningsansvar vid ett bolån. Det brukar vara fallet i familjerelationer, oftast när en förälder hjälper sitt barn med en lägenhet. Föräldern kan då behöva stå med på bolånet även fast föräldern inte tar del av lägenheten. 

Lavendla hjälper till med regressavtal

Vi på Lavendla Juridik hjälper dig att upprätta ett tydligt och korrekt regressavtal som inte lämnar något utrymme för tolkning.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.