1. Lavendla Juridik

Regressavtal

Ett regressavtal används för att reglera och bestämma betalningsansvar när flera låntagare står på samma lån. Ett regressavtal skyddar och ger trygghet till medlåntagaren, som vanligen inte tar del av det lånet avser. Banken kan som långivare alltid kräva samtliga låntagare på hela lånet och därför riktar sig regressavtalet inte mot banken. Regressavtalet bidrar istället till att en låntagaren kan kräva andra låntagare på sin andel enligt överenskommelse.

3 exempel på situationer som kräver regressavtal

  1. Ett regressavtal är nödvändigt om ett par tillsammans belånat en gemensam bostad, för att exempelvis finansiera ena partens företagsverksamhet. Regressavtalet kan dessutom behöva kompletteras med ett samboavtal eller äktenskapsförord, beroende på förhållandetyp.
  2. Ett regressavtal ska skrivas om föräldrar exempelvis hjälper sina barn med en lägenhet genom att stå som medlåntagare på bolånet.
  3. Ett regressavtal ska upprättas ifall pengar till en kontantinsats lånas ut, om tanken är att låntagaren ska svara för räntor och amorteringar. Om lånet endast avser summan till en kontantinsats, utan att inkludera det ansvar som hör till lånet, bör ett skuldebrev istället upprättas.

Regressavtal medför ändå ett solidariskt betalningsansvar

Två låntagare för samma lån kommer var för sig att bli betalningsansvariga för hela lånet gentemot banken, s.k. solidariskt betalningsansvar. Regressavtalet i sig innebär ingen påverkan av det solidariska betalningsansvaret gentemot långivaren. Det syftar istället till att reglera hur låntagarna kommit överens om ansvaret för lånet, när parterna är ansvariga för olika mycket. 

Regressavtalet saknar därför betydelse gentemot banken, men bevisar överenskommelsen mellan låntagarna. Därför kan en låntagare kräva övriga på sin andel av skulden. Ett regressavtal blir därför viktigt om tanken är att ena låntagaren ska använda hela eller större delen av lånet själv. 

 

I dessa fall ska skuldebrev skrivas istället för regressavtal

I vissa fall ska skuldebrev upprättas istället för regressavtal. Ett skuldebrev används om någon tar ett lån på egen hand för att exempelvis hjälpa en god vän eller familjemedlem. Regressavtal används därför inte om man hjälper någon genom att stå ensam på ett lån. I skuldebrevet framgår vem som är långivare och vem som är låntagare samt hur mycket lånet avser. I skuldebrevet kan flera villkor skrivas in, exempelvis beträffande ränta och återbetalningstid. 

 

Gratis mall på regressavtal och exempel 

Det går bra att skriva ett regressavtal själv, men det kan kännas tryggt att luta sig mot en färdig mall. Vi på Lavendla Juridik erbjuder en enkel gratis mall för regressavtal. Det är dock viktigt att specificera innehållet enligt parternas önskemål. 

Det viktigaste med ett regressavtal är att det är tydligt formulerat och inte lämnar tolkningsutrymme. Det ska inte råda några frågetecken om fördelningen av betalningsansvaret. Det beror på att det vid en eventuell tvist är viktigt att lösningen på problemet tydligt klargörs i regressavtalet. Det fungerar därför som ett bevis på den överenskommelse parterna tillsammans nått. 

Utöver att regressavtalet ska vara tydligt finns inga speciella formkrav som måste uppfyllas. Däremot kan det vara klokt att ha med följande: 

  • Parternas namn och personnummer.
  • Parternas adress, ort och postnummer. 
  • Parternas signatur och namnförtydligande samt ort och datum för underskrift.
  • Att låta någon bevittna regressavtalet är en god idé för att medföra ytterligare trygghet. 
  • En tydlig specificering av betalningsansvaret.
  • Vad som händer om låntagaren inte uppfyller sin del av avtalet.

Regressavtal vid bolån 

Det vanligaste exemplet avseende regressavtal är kring fördelning av betalningsansvar vid ett bolån. Det brukar vara fallet i familjerelationer, oftast när en förälder hjälper sitt barn med en lägenhet. Föräldern kan då behöva stå med på bolånet, även fast föräldern inte tar del av lägenheten. 

Kontakta Lavendla Juridik för hjälp med regressavtal

Vi på Lavendla Juridik hjälper dig att upprätta ett tydligt och korrekt regressavtal som inte lämnar något utrymme för tolkning.