Hem / Terapi / Stödsamtal

Vid kriser, förluster och andra svåra händelser i livet kan man behöva mer stöd. Här går vi igenom vad stödjande samtal är och hur du kan få hjälp.

Vad är stödsamtal?

Stödsamtal är samtal som syftar till att ge emotionellt stöd och vägledning. Det kan hållas av olika typer av professionella, såsom psykologer, terapeuter, kuratorer, eller andra kvalificerade stödpersoner såsom diakoner. Dessa samtal är ofta inriktade på att hjälpa individer att hantera olika typer av utmaningar, såsom stress, sorg, relationssvårigheter, psykiska hälsoproblem eller livskriser.

Målet med stödsamtal är inte bara att lyssna, utan också att ge verktyg och strategier för att hantera och förbättra situationen även om det skiljer sig från mer djupgående psykoterapi.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter inom KBT

Vi är flera psykologer och terapeuter som tillämpar KBT som behandlingsmetod, läs mer om oss nedan.

Vad innebär stödsamtal?

Stödsamtal innefattar ofta olika delar och dessa kan vara:

 1. Lyssnande och empati: En grundläggande del av stödsamtal är aktivt lyssnande och empati. Det innebär att de försöker förstå personens känslor och upplevelser utan att döma.
 2. Stöd och förståelse: Stödsamtal erbjuder ett tryggt och stödjande utrymme där individer kan uttrycka sina tankar och känslor. Det är viktigt att känna sig förstådd och bekräftad i sina upplevelser.
 3. Problemlösning och strategier: Under samtalen kan det finnas en inriktning på problemlösning, där terapeuten hjälper individen att identifiera problem och utveckla strategier för att hantera dem.
 4. Bearbetning av känslor: Stödsamtal kan hjälpa individer att bearbeta och hantera svåra känslor som sorg, ångest, stress eller ilska.
 5. Mål och förändring: Samtalen kan också fokusera på personlig utveckling och att uppnå specifika livsmål, som att förbättra relationer, hantera arbetsrelaterad stress, eller utveckla hälsosammare vanor.
 6. Resursorientering: Stödsamtal kan hjälpa individer att identifiera och utnyttja sina egna resurser och styrkor för att hantera sina utmaningar.
 7. Korttidsintervention: Till skillnad från mer djupgående psykoterapi, är stödsamtal ofta mer fokuserade och kortvariga, avsedda att ge omedelbar hjälp och stöd.
 8. Konfidentialitet: Samtalen är konfidentiella, vilket innebär att informationen som delas under samtalen förblir mellan individen och terapeuten.

Stödsamtal är flexibla och kan anpassas efter individens unika behov och situation. De kan vara särskilt hjälpsamma under perioder av kris eller förändring, eller när någon upplever utmaningar i sitt dagliga liv.

Vad kan stödsamtal hjälpa med?

Stödsamtal kan hjälpa vid olika tillstånd såsom:

 • kriser
 • förluster
 • arbetsrelaterade problem
 • relationsproblem

Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad är skillnaden på stödsamtal och psykologisk behandling?

Skillnaden mellan stödsamtal och psykologiska behandling är att man i psykologisk behandling, som exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT), ofta har en längre intervention som är mer fokuserad på vissa problem mönster eller tillstånd.

I psykoterapi görs ofta en grundlig bedömning innan behandlingen och arbetar mer utifrån olika processer och verktyg som har visat sig ge bra resultat i forskning. Man har även sett i forskning att stödsamtal är effektivt men ofta ger psykologisk bättre och mer specifik behandling med mer hållbara resultat över tid.

Stödsamtal kan ges av olika professioner som coacher, samtalsbehandlare och kuratorer medan psykologisk behandling eller psykoterapi ges av legitimerade personer som psykologer eller psykoterapeuter.

På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som har erfarenhet av stödsamtal. Boka ett första samtal idag med någon av våra medarbetare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om stödsamtal

Vad är stödsamtal?

Stödsamtal är samtal som syftar till att ge emotionellt stöd och vägledning.

Vem är det som ger stödsamtal?

Stödsamtal kan hållas av olika typer av professionella, såsom psykologer, terapeuter, kuratorer, eller andra kvalificerade stödpersoner såsom diakoner.

Vad kan stödsamtal hjälpa till med?

Dessa samtal är ofta inriktade på att hjälpa individer att hantera olika typer av utmaningar, såsom stress, sorg, relationssvårigheter, psykiska hälsoproblem eller livskriser.

Hur lång tid tar en stödjande samtalsbehandling?

Behandlingstid beror på men brukar ofta vara kort, från ett till några samtal. Vid behov av längre behandling kan man gå i psykologisk behandling för att få mer grundlig hjälp.

Vilka metoder och tekniker används i stödsamtal?

Stödsamtal innefattar aktivt lyssnande och empati, med fokus på att förstå utan att döma. Samtalen kan innefatta problemlösning och strategiutveckling, hjälp med att bearbeta svåra känslor som sorg och stress, och fokus på personlig utveckling och måluppfyllelse.

Vad är grunden för stödsamtal?

Stödsamtal grundar sig på relationen mellan terapeuten och klienten för att hjälpa klienten med en kris eller annan situation där stöd kan vara hjälpsamt.

Kan man få stödsamtal online?

Det går bra att få behandling digitalt via video. Forskning har visat att resultatet av behandlingen blir likvärdig som om man skulle träffats i person.

Finns det några nackdelar med stödsamtal?

Stödsamtal är hjälpsamt vid lättare händelser, men har man en långvarig problematik som inte går över efter några samtal så kan det vara bra att söka psykoterapi.

Vad är skillnaden mellan stödsamtal och psykoterapi?

Skillnaden mellan stödsamtal och psykoterapi är att psykoterapi ofta är längre behandling, mer fokuserat och utförs av mer kvalificerad personal.

Kan jag få stödsamtal om jag bor i Stockholm?

Vi har psykologer och terapeuter som tar emot fysiska besök i Stockholm.

Vad är en kris?

En kris är ofta en kortvarig svår, oförutsägbar situation som utgör ett signifikant hot mot en individs eller grupps välbefinnande, stabilitet eller funktion. Det brukar gå över efter några veckor men man kan behöva stöd eller behandling.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med stödsamtal och som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en stödjande behandling?

Stödsamtal är en process utformad för att ge individer emotionellt stöd och vägledning. Här är en översikt över hur ett typiskt stödsamtal kan gå till:

 1. Första kontakt: Stödsamtal börjar ofta med en första kontakt, där terapeuten eller rådgivaren och klienten möts. Under detta möte kan klientens behov och problem identifieras. Målet är att skapa en förståelse för vad klienten går igenom och vad hen hoppas uppnå med samtalen.
 2. Upprättande av en trygg Miljö: Det är viktigt att skapa en trygg och bekväm miljö där klienten känner sig fri att uttrycka sina känslor och tankar utan rädsla för dömande. Konfidentialitet och förtroende är viktigt.
 3. Aktivt lyssnande och empati: Under samtalen lyssnar terapeuten eller rådgivaren aktivt och visar empati.
 4. Identifiering av problem och mål: Tillsammans utforskar terapeuten och klienten de specifika problemen eller utmaningarna som klienten står inför.
 5. Stöd och rådgivning: Terapeuten kan erbjuda stöd och råd för att hjälpa klienten hantera sina problem. Detta kan inkludera att diskutera olika strategier för att hantera specifika situationer eller känslor.
 6. Utarbetande av strategier: Klienten och terapeuten kan tillsammans utarbeta strategier och tekniker för att hantera klientens situation. Detta kan innefatta att utveckla copingstrategier, konflikthanteringstekniker, eller att skapa en handlingsplan.
 7. Utvärdering och uppföljning: Under processens gång och vid dess slutvärderar terapeuten och klienten tillsammans hur väl målen har uppnåtts och vilka framsteg som gjorts. Det kan också planeras uppföljningssessioner om det behövs.
 8. Avslutning: När klienten känner att hen har uppnått sina mål eller gjort tillräckliga framsteg, avslutas stödsamtalen. Avslutningen kan också innebära en övergång till annan form av stöd eller behandling om det behövs.

Det är viktigt att notera att stödsamtal anpassas efter varje individs unika behov och omständigheter, och att processen kan variera beroende på situationen.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi


Skrivet av Charlie