Hem / Lavendla Terapi / ACT-terapi

Har du problem med oro, stress eller smärta? Då kan Acceptance and Commitment therapy (ACT) vara en behandling som kan hjälpa dig. Här går vi igenom vad ACT är och hur metoden fungerar.

Vad är ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en nyare form av kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandlingen är fokus på tankar, känslor och beteenden precis som vid KBT men man har lagt till delar med acceptans och mindfulness.

I behandlingen är målet att öka klientens psykologiska flexibilitet så att man får fler valmöjligheter att leva sitt liv som man vill. ACT är hjälpsam vid olika tillstånd som depression, stress, ångest och smärta.

På Lavendla har vi psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig om du skulle vilja prova ACT-terapi.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är ACT-terapi?

ACT utgår ifrån en teori, Relational Frame Theory (RFT), där man fokuserar på språket, hur det utvecklas och lärs in. Språk och tänkande kan skapa betydande lidande och psykisk problematik, och genom att förändra hur man förhåller sig till tankar kan man minska dessa problem. I act-terapi fokuserar man på:

  1. Acceptans: Istället för att motarbeta eller undertrycka obehagliga tankar och känslor, accepterar man dem som en naturlig del av livet.
  2. Kognitiv defusion: Det här är specifikt för ACT där man mer observerar tankar för att skapa distans till dem istället för att se dem som sanningar. Det kan skapa flexibilitet och valmöjlighet.
  3. Medveten närvaro (mindfulness): Man övar på att vara medveten om och närvarande i nuet utan att döma eller värdera.
  4. Värderingsbaserad handling: Här vill man hitta klientens värderingar och leva efter dem, även om det kan innebära att möta obehag.
  5. Åtagande: “Commitment” i ACT står för att man gör ett åtagande att arbeta mot sina personliga mål och värden, trots hinder och svårigheter.

Så här tycker Lavandlas terapeut Marco Thiele om att arbeta med ACT “att behandla utifrån ACT tillsammans med mina kunder är en inre resa, där vi tillsammans utforskar modet att acceptera sin nuvarande situation, att arbeta med de förändringar de önskar, att finna vilka tankar som egentligen är hjälpsamma och att våga öka handlingarna i linje med deras personliga värderingar.”

En viktig del i en ACT-behandling är just det värdebaserade handlingssättet och det är ett hoppfullt sätt att komma vidare i terapi. Marco Thiele säger också; “när vi lever i linje med våra värderingar, ökar vårt mående till det bättre. Och i slutändan, är våra tankar bara tankar som inte går att kontrollera. Men våra handlingar kan vi förändra”. Om du är intresserad av att gå i ACT-terapi så kontakta gärna Marco eller någon annan av våra terapeuter som arbetar utifrån behandlingsmetoden.

ACT ångest

ACT är en effektiv behandlingsmetod för tillstånd som ångest, depression, stress, och kronisk smärta. Den använder olika tekniker och övningar för att främja dessa principer och stödja klienter i att skapa meningsfulla förändringar. Man kan gå i individuell behandling med ACT men det går också bra att gå i gruppbehandling.

Fokuserad ACT (FACT)

Fokuserad ACT är en kortare form av ACT-behandling där man fokuserar på ett specifikt problem. Det kan likna rådgivning och en FACT-behandling är runt 1-5 sessioner. Man har en positiv människosyn där man tror att de flesta människor kan hantera de problem de möter med lite stöd. Det kan handla om att lära sig acceptansstrategier, öva på mindfulness och hitta vägar fram utifrån värderad riktning. FACT är ett enklare sätt att arbeta med ACT som kan vara hjälpsamt vid lättare problem.

Act-terapi online

Det går bra att arbeta med ACT online via video och de flesta av våra psykologer och terapeuter på Lavendla tar emot digitalt. Välkommen att boka ett besök om du är nyfiken på act-terapi online.

Act-terapi Stockholm

Om du bor i Stockholm så kan du gå i ACT-terapi med någon av våra medarbetare som har mottagning här. Du kan se vem du kan boka hos i vår lista på psykologer och terapeuter.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ACT

Vad är ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en nyare form av kognitiv beteendeterapi (KBT). I behandlingen är fokus på tankar, känslor och beteenden men man har lagt till delar där man arbetar med acceptans och mindfulness.

Hur går act-terapi till?

Act-terapi innebär att man tillsammans med terapeuten sätter mål och arbetar utifrån en värderad riktning. Man använder tekniker utifrån acceptans, mindfulness och kognition för att minska undvikande och leva det liv man vill leva.

Vad är syftet med ACT?

I en act-behandling är syftet att hjälpa klienten komma ur sina problem eller tillstånd och leva efter vad man tycker är viktigt i livet.

Hur lång är en act-behandling?

En act behandling kan variera i tidsläng beroende på hur komplext problem man har men allt mellan 1-20 sessioner. Vid fokuserad act (FACT) är behandlingen kortare.

Vilka övningar och tekniker används i ACT?

I ACT använder man olika övningar och tekniker för att förändra tankar, känslor och beteenden. Det kan vara kognitiv defusion och övningar med acceptans och mindfulness.

Vad är grunden för ACT?

ACT utgår ifrån Relational Frame Theory (RFT), där man fokuserar på språket, hur det utvecklas och lärs in. Språk och tänkande kan skapa lidande och genom att förändra hur man förhåller sig till tankar kan man minska problem.

Kan man få ACT online?

Det går bra att gå i act-behandling digitalt via video.

Vad är skillnaden mellan ACT och KBT?

Skillnaden mellan ACT och KBT är att man i ACT inte fokuserar på att förändra tankarna utan man arbetar mer på att acceptera dem och leva i en värderad riktning. Man arbetar också mer med mindfulness.

Vad är fokuserad act (FACT)?

FACT är en kortare rådgivande form av ACT där man fokuserar på ett problem. Terapin är vanligtvis kortare, mellan 1-5 sessioner.

Vad är mindfulness?

Medveten närvaro eller mindfulness är ett verktyg som går ut på att öva sig på att vara i nuet utan att döma eller värdera.

Vad är ACT hjälpsamt med?

ACT är hjälpsamt om man lider av stress, ångest, depression och smärta bland annat.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med ACT och som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.