Hem / Familjerätt / Sambolagen

Sambolagen

lavendla-juridik-hjalper-er-skriva-samboavtal

Sambolagen kan liknas vid en förenklad version av äktenskapsbalken och reglerar exempelvis vem som får behålla huset eller bostadsrätten efter en separation med tillhörande bodelning. Om du har frågor kring vad det juridiskt innebär att vara sambo är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik.

Vi ger svar på dina frågor och hjälper gärna till med att upprätta ett skräddarsytt samboavtal. Hör av dig på 0771 – 22 21 21 eller [email protected].

 

Sambolagen: Topp 5 viktiga fakta och regler som du bör känna till om Sambolagen

  1. Definition: Sambor är två personer som lever tillsammans i ett parförhållande. Kompisar som delar på en bostad betraktas alltså inte som sambor i sambolagens mening.
  2. Bostad och Samboegendom: Sambolagens bodelningsregler omfattar så kallad samboegendom. Samboegendom är bostad (exempelvis en villafastighet eller bostadsrätt) och bohag (exempelvis möbler och hushållsapparater) som införskaffats för gemensamt bruk.
  3. Separation: Vid en separation ska samboegendomen, med avdrag för eventuella skulder, delas lika. Vem som faktiskt har betalat för bostaden och bohaget tar sambolagen inte hänsyn till.
  4. Samboavtal: De sambor som vill säkerställa att samboegendomen inte behöver delas lika efter en separation behöver upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal kan helt eller delvis sätta sambolagens bodelningsregler ur spel.
  5. Sambolagen vid dödsfall: Den sambo som vill ge sin partner ett förstärkt ekonomiskt skydd efter dödsfall, exempelvis rätt till pengar och värdepapper, behöver komplettera sambolagen genom att skriva ett testamente.

 

Hjälp med samboavtalet? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.

När blir man sambor enligt sambolagen och när har ett samboförhållande upphört? Ska samboförhållandet registreras?

Ett samboförhållande inleds i samma stund som två personer, som är ett par, flyttar ihop. Det kan naturligtvis vara svårt att ange ett exakt datum för detta men en bra tumregel är att utgå från det datum då det finns en gemensam folkbokföringsadress. Man ska således inte registrera samboförhållandet någonstans mer än att eventuellt folkbokföra sig på samma adress – även om detta absolut inte är någon nödvändighet. Samboförhållandet upphör om samborna ingår ett äktenskap, separerar eller om någon av samborna avlider.

Vad regleras i sambolagen? Regleras bostad, tillgångar och skulder?

De viktigaste bestämmelserna i sambolagen rör bodelning, det vill säga hur sambornas egendom ska delas upp efter en separation. Till skillnad från äktenskapsbalken är sambolagen begränsad gällande vilken typ av egendom som ska omfattas vid en bodelning. Enligt sambolagen är det endast permanentbostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som ska bodelas. Bostad kan vara en villafastighet eller en bostadsrätt och bohag allt som fyller en funktion i det gemensamma hemmet. Ett fritidshus eller en bil utgör därmed inte samboegendom.

Vad är det som konkret händer vid en sambobodelning?

När ett samboförhållande upphört, och åtminstone en av de tidigare samborna önskar att en bodelning ska ske, ska all egendom som utgör bostad eller bohag sammanställas. Därefter får respektive person göra avdrag för eventuella skulder (bostadslån, krediter på möbler m.m.) som kan kopplas till egendomen ifråga. När det är gjort ska det som återstår delas lika.

För att ta ett pedagogiskt exempel kan en tidigare sambo som köpt ett hus kontant därmed tvingas att avstå halva värdet för huset. Detsamma gäller allt bohag som köpts in, oavsett vem som betalat för det. Detta är mycket viktigt att ha i åtanke vid ingången av ett samboförhållande, framförallt om det finns en stor skillnad i förmögenhet samborna emellan.

Går det undvika sambolagens bodelningsregler, d.v.s. avtala bort sambolagen?

Sambolagens regler kring bodelning går enkelt att, helt eller delvis, undvika med hjälp av ett samboavtal. I ett sådant avtal regleras om någon egendom, och sådana fall vilken, som ska bodelas vid en separation. Samboavtal behöver inte bevittnas eller upprättas enligt några särskilda kriterier men det är ändå klokt att använda sig av ett vittne och stämma av samboavtalets innehåll med en jurist.

Sambolagen vid dödsfall: Skyddar ett samboavtal min partner om jag skulle gå bort?

 Nej. Tvärtom syftar samboavtal till att i viss utsträckning eller fullt ut undvika att egendom ska tillfalla den andra sambon efter en separation eller ett dödsfall. Den sambo som vill att den efterlevande partnern ska ha rätt till någonting annat än gemensam bostad och bohag måste därför skriva ett testamente.

Har du allmänna frågor kring sambolagen eller behöver du hjälp med att upprätta exempelvis ett samboavtal? Tveka inte att kontakta Lavendla Juridik på telefonnummer 0771 – 22 21 21 eller mejla [email protected].

Hjälp med samboavtalet? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.