Sambolagen

lavendla-juridik-hjalper-er-skriva-samboavtalVem får behålla ert hus eller bostadsrätten vid en eventuell separation enligt sambolagen?

Vi hjälper er skräddarsy ett samboavtal efter just er situation!

4 vanliga frågor och svar gällande sambolagen

  1. Vad regleras i sambolagen?
    I denna lag kan man bland annat hitta de bestämmelser som reglerar fördelningen av den gemensamma bostaden samt bohaget (möbler, hushållsmaskiner, köksutrustning och liknande) i händelse av att ett samboförhållande upphör. Man kan också hitta definitionen av begreppet sambor samt förutsättningarna för att ett samboförhållande enligt lag ska anses vara avslutat.

  2. Vad är definitionen av sambor?
    Definitionen av sambor står i 1 § sambolagen. Där står att två personer som har ett gemensamt hushåll och lever tillsammans i ett parförhållande definieras som sambor. Lagen specificerar inte hur länge parterna ska ha varit i ett parförhållande för att definieras som sambos. Det som är avgörande är istället att paret bor tillsammans i ett stadigvarande syfte.

  3. Vilket ekonomiskt skydd ger sambolagen?
    Denna lag instiftades i syfte att skydda den svagare parten när ett samboförhållande upphör. Det ekonomiska skydd som erhålls genom bestämmelserna i sambolagen är dock begränsat i förhållande till det skydd som fås genom giftermål eller registrerat partnerskap. Vid skilsmässa mellan äkta makar (gifta) säger huvudregeln t.ex. att makarna ska dela på hela boet, dvs. all egendom. Vid separation mellan sambor däremot är det endast den s.k. samboegendomen som måste delas enligt lag.

  4. Vad definieras som samboegendom enligt sambolagen? Med samboegendom avses egendom som är införskaffad i syfte att användas för gemensamt bruk, exempelvis en gemensam bostad, möbler och hushållsmaskiner. Den egendom som respektive sambo ägde innan samboförhållandet är inte samboegendom under förutsättning att den inte köpts i syfte att vara en del av sambornas framtida och gemensamma bostad. Egendom i form av värdepapper, pengar, företag eller båtar räknas inte som samboegendom enligt sambolagen. Inte heller fritidshus eller bilar räknas samboegendom, oavsett om dessa är inköpta gemensamt eller inte. För sådan egendom kan istället reglerna i lagen om samäganderätt bli aktuella.

Sambor som inte skrivit ett samboavtal omfattas per automatik av sambolagen. Bestämmelserna i sambolagen kan dock avtalas bort med hjälp av ett skriftligt samboavtal

Alla sambor som inte skrivit ett samboavtal omfattas per automatik av sambolagen. Sambolagen är dock en s.k. dispositiv lag vilket innebär att en stor del av dess regler kan avtalas bort med hjälp av just ett samboavtal. Faktum är att det bara finns en bestämmelse i sambolagen som inte går att avtala bort och det är 22 § sambolagen. Denna bestämmelse säger att den sambo som är i störst behov av den gemensamma bostaden vid en eventuell separation också har rätt att ta över den.

 





Bli kontaktad av våra erfarna jurister