Förskott på arv

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

Förskott på arv är ett utmärkt verktyg för den som vill dela med sig av pengar eller egendom innan döden. För att undvika missförstånd och konflikter är det nödvändigt att reglera förskott på arv skriftligt genom ett gåvobrev. Om du vill ge någon av dina arvingar ett förskott på arvet och vill ha hjälp med att genomföra detta är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik. Vi hjälper dig snabbt, smidigt och tryggt till ett fast pris. Du når oss på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan.

Vad innebär förskott på arv?

Förskott på arv innebär att en arvinge mottagit pengar eller egendom innan givaren avlidit. Konsekvensen av förskott på arv är att mottagaren får sitt framtida arv minskat med värdet på det givna förskottet. Vanliga typer av förskott på arv är fastigheter, pengar och möbler. Någon särskild blankett eller mall behöver inte användas men det är viktigt att förskottet framgår av en skriftlig handling. Om förskottet endast baserar sig på en muntlig överenskommelse ökar risken för konflikter markant.

Spelar det någon roll vem som är mottagare av förskottet?

Juridiskt spelar det stor roll vem som är mottagare av ett förskott på arv. Om mottagaren är en bröstarvinge är nämligen lagens utgångspunkt att alla gåvor, med undantag för rena vardagsgåvor, utgör förskott på arv. Därmed behöver det inte uttryckligen framgå av gåvobrevet att gåvan utgör förskott på arv.

I de fall mottagaren inte är en bröstarvinge, exempelvis ett syskon eller en förälder, måste det däremot av gåvobrevet klargöras att gåvan utgör förskott på arv. Om gåvobrevet inte innehåller en sådan formulering kommer mottagarens eventuella framtida arv inte att minskas med gåvans värde.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Arv och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik