Bröstarvinge

Bröstarvinge är det juridiska begreppet som används för att benämna den närmaste arvingen till någon som avlidit. Lavendla guidar dig genom juridiken och hjälper dig om du har några frågor.

Bröstarvingar kan aldrig bli arvlösa

Bröstarvinge är i många fall synonymt med barn, men även barnbarn och barnbarnsbarn kan vara bröstarvingar.  Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och kan aldrig lämnas arvlösa. 

Om den avlidne efterlämnar flera bröstarvingar ärver de lika mycket, om inte ett testamente som säger annat finns.

Vanliga frågor om bröstarvingar

Har bröstarvingar alltid rätt till laglott?

Bröstarvingar har alltid rätt till laglott. En förälder kan aldrig skriva ett testamente som lämnar bröstarvingar arvslösa med giltig verkan, eftersom bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är halva arvslotten, vilket innebär att en förälder kan skriva testamente om att ge bort halva arvet till någon annan. Om föräldern har två barn innebär det att barnen har rätt till 25 % var. Den som saknar bröstarvingar är fri att bestämma över sitt arv som den önskar eftersom övriga arvingar saknar rätt till laglott.

Vem är bröstarvinge?

Definitionen av bröstarvinge inkluderar den avlidnes barn och den avlidnes barnbarn om den avlidnes barn gått bort, och så vidare. Definitionen omfattar både biologiska och adopterade barn. Fosterbarn och bonusbarn räknas dock inte som bröstarvingar eftersom de saknar arvsrätt enligt lag.

Vad händer om man testamenterar bort arvet från bröstarvingar?

Det går inte att testamentera bort sina barn (bröstarvingar). Om ett testamente lämnar barnen arvlösa måste barnen aktivt begära jämkning av testamentet, annars kan barnen lämnas helt utan arv. Att påkalla jämkning av testamentet innebär en begäran om att få sin laglott och det sker genom att bröstarvingen berättar för testamentstagaren att denne vill ha ut sin laglott. Jämkning av testamente måste ske senast sex månader från att bröstarvingen tog del av testamentet. 

Vem ärver barn och vem ärver om man inte har barn?

Föräldrar kan ärva sina barn i vissa fall. Om barnet inte var gift och avlider kommer föräldrarna att ärva barnet. Vid giftermål ärver annars efterlevande make/maka. Om barnet dör och själv saknar egna bröstarvingar kommer barnets föräldrar också att ärva barnet. Detsamma gäller när barnet saknar ett testamente som reglerar arvet.

Det är den legala arvsordningen som styr arvets ordning om testamente saknas. Om barnet saknar barn eller barnbarn vid liv finns inga bröstarvingar och första arvsklassen är tom. Då går arvet vidare till den andra arvsklassen, där föräldrar har arvsrätt före eventuella syskon, och slutligen syskonens barn. I den tredje arvsklassen finns mor- och farföräldrar samt deras barn. Arvsordningen tar därefter slut, vilket innebär att kusiner saknar arvsrätt.

joachim erman lavendla juridik

Det är så viktigt att skriva testamente. Visst är det så att olika skeden i livet kräver olika juridiska dokument, men generellt sett är testamente något som alla borde ha. Även om man är gifta och har gemensamma barn – även om det känns tryggt och bra – kan ett testamente göra skillnad.

Joachim Erman, jurist

Skriv testamente

Skriv enkelt testamente själv online via våra digitala mallar. Behöver du hjälp finns våra jurister tillgängliga för dig.

Gör det själv för 1 190 krSkriv testamente online
  • Juridiskt korrekt testamente
  • Skriv online på 5 min
  • Om du efter köpet hellre vill upprätta avtalet med jurist, drar vi av kostnaden
Med jurist fr. 2 995 krBoka möte med jurist
  • Juridiskt korrekt testamente
  • Välj bland 70 jurister på vår hemsida
  • Få personlig hjälp, digitalt eller fysiskt möte
  • Skräddarsytt testamente för dig

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.


Så ser barnbarns arvsrätt ut

Det händer att barnbarn träder in som bröstarvingar i vissa lägen. Det är mer ovanligt att barnbarnsbarn blir bröstarvingar, men det är inte omöjligt. Vem som är bröstarvinge beror helt enkelt på vem som är vid liv.

Vi kan illustrera det med tre exempel:

  1. Anna avlider och efterlämnar ett barn, Bertil, som är bröstarvinge. Bertil har två barn, Carl och David. Annas barnbarn är inte bröstarvingar och kommer inte att ärva Anna.
  2. Anna avlider och hennes enda barn Bertil har också avlidit. Bertils två barn, Carl och David är dock vid liv och blir bröstarvingar till Anna. Annas barnbarn ärver henne.
  3. Anna avlider och hennes enda barn Bertil har också avlidit. Bertils två barn Carl och David har också gått bort. Carl har dock ett barn, Emil, som blir bröstarvinge till Anna. Annas barnbarnsbarn träder in som bröstarvinge.

Barn (bröstarvingar) kan ärva sina föräldrar vid olika tidpunkt

Hur barn ärver sina föräldrar varierar beroende på om barnet är ett gemensamt barn eller ett särkullbarn. Om föräldrarna var gifta ska gemensamma barn vänta på arvet tills efterlevande make/maka också avlidit. Barnen får plocka ut arvet först när båda föräldrarna gått bort. 

Särkullbarn har rätt att plocka ut arvet efter sin avlidne förälder direkt och behöver inte vänta på att en styvförälder avlider. Särkullbarn kan dock vänta på arvet och låta efterlevande make/maka sitta i orubbat bo. Då blir särkullbarnet efterarvinge till den efterlevande makens/makans dödsbo.

Testamente med enskild egendom till bröstarvinge  

En vanlig förekommande fråga rör testamente med enskild egendom till barn. Genom att skriva ett förordnande i testamente om att en del av eller hela arvet är barnets enskilda egendom, kommer barnet inte att behöva dela arvet vid en eventuell bodelning. Ett testamente med enskild egendom är därför en god idé om föräldern till exempel önskar att ett familjehus, en dyrbar tavla eller ett värdefullt smycke ska stanna inom familjen. 

En annan vanlig frågeställning handlar om gåvor till bröstarvingar. Det är viktigt att tänka på att de flesta gåvor till barn är förskott på arv, om inte annat bestäms. 

Testamentera bort egendom till en bröstarvinge – exempel

Det är möjligt att testamentera bort egendom, exempelvis ett hus, till en bröstarvinge under förutsättning att det inte kränker de andra bröstarvingarnas rätt till laglott. 

Exempel: En förälder efterlämnar fyra bröstarvingar. Det innebär att varje barn har rätt till minst 12,5 % av kvarlåtenskapen. Föräldern önskar ge en av bröstarvingarna ett hus och skriver ett testamente om detta. 

Om förälderns kvarlåtenskap endast består av huset som testamenterats bort till ena bröstarvingen, kränker testamentet bröstarvingarnas rätt till laglott. Det går inte att testamentera bort allt till ett av sina barn. Om förälderns kvarlåtenskap däremot består av mer än huset, kan huset testamenteras till en bröstarvinge förutsatt att det finns tillräckligt med övriga tillgångar som täcker de andras rätt till laglott. 

Brostarvinge

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim är en av våra jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.