Bröstarvinge

Arvingar är de släktingar som har en lagstadgad rätt att ta del av en avliden persons kvarlåtenskap (det vill säga arv). En person som får ta del av egendom genom ett testamente är formellt sett inte en arvinge.