1. Lavendla Juridik

Efterarvinge

Begreppet efterarvinge avser en person som är berättigad till arv efter en avliden person men som måste vänta på arvet (som då kallas efterarv) till dess att den avlidne personens maka/make avlider. Efterarvingar är vanligtvis gemensamma bröstarvingar – men kan även vara den avlidnes syskon eller föräldrar.