Hem / Tobias A.
Bild på Tobias A.

Tobias A.

Leg. Psykoterapeut, KBT

5 i genomsnitt. (5 omdömen) Visa omdömen

Tar möten på svenska

Pris 20 min 400 kr, 45 min 1 100 kr, 70 min 1 700 kr och 90 min 2 000 kr

Kontakta mig för rådgivning

Bakgrund

"Alla människor går igenom kriser, sorger och svåra val i livet. Ibland blir det inte som vi har tänkt oss. Det är ok att berätta det och få vara sårbar. Som psykoterapeut hjälper jag dig att samtala om svårigheterna och upptäcka bättre perspektiv på livet  framåt."

Hej,

Jag är en legitimerad psykoterapeut med specialisering inom kognitiv beteendeterapi. Under mina år som privatpraktiserande psykoterapeut har jag arbetat med en bred målgrupp, vilket inkluderar barn, vuxna och par. Jag har erfarenhet av att behandla ångestsyndrom, trauma/PTSD, självskadebeteende, depressioner, beteendeproblematik, parrelationer, otrohet, svartsjuka, sorg och andra svårigheter. Min bakgrund sträcker sig över både privat sektor och offentlig sektor.

Individuell terapi  

I egenskap av psykoterapeut präglas min profession av ett starkt engagemang och förmågan att skräddarsy mitt språk och tonfall utifrån varje klientens individuella behov under terapin. Mitt fokus ligger på att utforska och öka dina färdigheter att sätta ord på dina känslor eller tankar. Jag innehar kompetens inom flera inriktningar inom KBT, vilka kan vara till stor hjälp för dig att närma dig de mål du vill uppnå med din terapi. Jag har vidareutbildning i exempelvis, dialektisk beteendeterapi (DBT) och compassionfokuserad terapi (CFT) som lägger stort fokus på känslor. Mitt fokus är således öka din förmåga att våga närma dig känslorna och se dem som en kraft istället för ett hinder.

Parterapi

Under många år har jag ägnat mig åt parterapi och familjerådgivning. Mitt mål är att skapa ett utrymme där båda parter får möjlighet att uttrycka sig och öka sin förståelse för hur deras relation kan förbättras. Vanligtvis handlar utmaningar i parrelationer om svårigheter i kommunikation, otrohet, lögner, samt svårigheter att öppet diskutera känslor. Med tiden glömmer vi bort vad som lockade oss att bli ett par.

Genom att fokusera på kommunikation och språk kan vi närma oss varandra på nytt. Jag lägger särskild vikt vid att utforska och förstå känslor, både ens egna och förmågan att bekräfta och förstå den andras känslor. Målet är att skapa ökad tillit och öppenhet för varandra igen där ni båda kan återupptäcka de faktorer som en gång gjorde er förälskade och att ni ville bli ett par. 

På hemsidan finns ett kontaktformulär där du enkelt kan boka mig. Om det inte finns någon tillgänglig tid som passar dig kan du även kontakta mig via e-post på [email protected]

Tveka inte att höra av dig!

Vänliga hälsningar, Tobias

Därför blev jag rådgivare

Jag valde att bli en del av Lavendla då jag brinner för att hjälpa människor som har det svårt med psykisk ohälsa. Jag vet att mina erfarenheter och kunskaper som psykoterapeut kan hjälpa människor med sin psykiska ohälsa. 

 

Mina bästa råd

  • Utgångspunkten i terapi är att alla gör sitt bästa. Terapi handlar om att hitta önskvärd riktning, där vi förstår och kan förbättra det vi vill uppnå, eller det stöd man behöver.
  • Alla känslor är giltiga. Vi behöver förstå dem och veta hur vi ska kunna se dem som kraft istället som ett hinder.
  • Alla människor går igenom kriser, sorger och svåra val i livet. Ibland blir det inte som vi har tänkt oss. Det ok att berätta det och få vara sårbar. Det är en del av livet. Genom att samtala om svårigheterna kan vi få bättre perspektiv hur vi kan se på livet framåt.

"Att vara fullt medveten om nuet utan att döma det - det är terapins grundläggande mål" - Marsha M. Linehan

Extern utbildning

SAPU Malmö, 2021

Eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR)

EMDR är en terapeutisk metod som utvecklades för att behandla personer som upplever svårigheter efter traumatiska händelser. Metoden integrerar ögonrörelser eller andra bilateral stimuleringstekniker för att underlätta bearbetning av traumatiska minnen. EMDR kan användas som en fristående behandlingsmetod eller integreras i andra terapeutiska tillvägagångssätt. Det erbjuder en strukturerad och målinriktad metod för att adressera trauma och underlätta återhämtning.I terapin för psykologiska utmaningar och svårigheter kan EMDR vara en värdefull resurs för att stödja klienter genom att främja helande och anpassning efter svåra upplevelser.

Linköpings universitet, 2021

Psykoterapeutexamen

Psykoterapeutexamen är en specialistutbildning på 3 år som leder till yrkesexamen i psykoterapi. Psykoterapeut är således en skyddad yrkestitel som ska borgar för en hög kunskapsnivå och rätt att bedriva psykoterapeutiskt arbete som specialist i kliniksk psykologi. Min specialistinriktning är i Kognitiv beteendeterapi

Dr. Alan Fruzetti PhD. Värnamo, 2018

Dialektisk Beteendeterapi (DBT)

Dialektisk Beteendeterapi (DBT) är en terapimetod som ursprungligen utvecklades för att behandla personer med självskadebeteende och emotionell instabilitet, särskilt de som diagnostiserats med borderline personlighetsstörning (BPS). Metoden kombinerar principer från kognitiv beteendeterapi (KBT) med mindfulness och dialektisk filosofi. Jag har även utbildning hur man kan arbete med familjer med svåra konflikter där man behöver kunna reglera känslor i mellanmänskliga konflikter utifrån DBT metodik.

Psykologspartners Stockholm, 2016

Compassionfocused therapy (CFT)

Compassion Focused Therapy (CFT) är en terapeutisk metod som fokuserar på att utveckla och stärka medkänsla, både gentemot sig själv och andra. Metoden är utformad för att hjälpa individer att hantera kritiska självföreställningar, skam/skuld. CFT är särskilt användbart för människor som har stor problematik med skam och självkritik. Genom att utforska och förändra de negativa självföreställningarna strävar terapeuten efter att främja en mer medkännande och accepterande självbild. Terapin kan inkludera övningar som visualisering för att hjälpa klienten att skapa en inre atmosfär av medkänsla och lugn.

Psykologpartners Växjö, 2016

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en terapeutisk metod som fokuserar på att hjälpa individer att öka psykologisk flexibilitet genom att acceptera det som ligger utanför deras kontroll och engagera sig i betydelsefulla, värdefulla handlingar.

Psykologpartners, Göteborg, 2016

Traumafokuserad KBT

Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT) är en terapimetod som är utformad för att behandla individer som har upplevt trauma och lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller andra trauma-relaterade svårigheter. Metoden integrerar principer från Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med en specifik inriktning på att adressera och bearbeta traumatiska upplevelser.

Lunds Universitet, 2014

Grundläggande Psykoterapiutbildning -kognitiv beteendeterapeutisk inriktning KBT

En grundläggande psykoterapiutbildning är en inledande utbildning för personer som vill bli psykoterapeuter. Denna utbildning ger en teoretisk och praktisk grund för att förstå och tillämpa olika terapeutiska metoder. Det ges Introduktion till grundläggande KBT-koncept, fokuserande på sambandet mellan tankar, känslor och beteenden samt tillämpning av kognitiva tekniker.

Lunds Universitet, 2007

Socionomexamen

Socionomexamen är en högskoleexamen som fokuserar på samhällsarbete och mänskliga relationer. Utbildningen omfattar ämnen som socialt arbete, psykologi, och samhällsvetenskap.

Boka ett samtal

Fyll i dina uppgifter, välj en tid (valfritt) och fortsätt till betalning.