Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Inte kär

Ibland når relationer en punkt där känslorna svalnar, falnar eller försvinner. Det betyder inte att de är borta för alltid, men de kan behöva hjälp att återuppväckas. Då kan en parterapeut vara rätt för er.

Hur vet man om man inte är kär längre?

I många relationer kommer det en tid då en partner kanske känner att de inte längre är kär. Det kan vara en svår och förvirrande upplevelse, särskilt när man funderar på frågor som “är jag kär eller inte?” eller “varför blir jag inte kär?” Det är viktigt att förstå de tecken som kan tyda på att man inte är kär längre och hur man kan hantera bristen på en känsla.

Tecken på att kärleken falnar

När kärleken börjar falna i en relation, manifesterar det sig ofta genom olika tecken. Här har vi listat de vanligaste signalerna om att kärleken börjar gå förlorad, eller åtminstone svalnat tillfälligt.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter


Fysisk distans

Ett tecken på att något inte står rätt till i en relation kan vara ökad fysisk distans. Detta innebär inte bara fysisk separation på grund av arbete eller andra åtaganden, utan också en minskad benägenhet att söka närhet eller fysisk kontakt. Det kan innebära att en partner inte längre söker kramar, kyssar eller andra former av fysisk närhet som tidigare varit vanliga. Fysisk distans kan vara ett tecken på emotionell distansering och kan påverka relationens intimitet. Det är viktigt att uppmärksamma denna förändring, eftersom fysisk närhet ofta är en grundläggande del av det känslomässiga bandet i en relation.

Känslomässig frånvaro

Känslomässig frånvaro i en relation uppstår när en eller båda parterna känner sig mentalt och känslomässigt avlägsna. Detta kan manifestera sig genom en brist på intresse för partnerns liv, tankar eller känslor. Det kan vara så att samtal blir mer ytliga, eller att de djupare samtalen som tidigare delades nu undviks. Denna frånvaro kan skapa en klyfta mellan parterna, vilket gör det svårt att upprätthålla en känsla av närhet och förståelse. Att återansluta på en känslomässig nivå kräver tid, tålamod och ibland professionell hjälp.

Irritation och frustration

Irritation och frustration är naturliga delar av alla relationer, men när de blir en konstant närvaro kan de indikera djupare problem. Det kan börja med små irritationsmoment som eskalerar till större konflikter. Då kan saker som en gång ignorerades eller accepterades nu orsaka irritation. Detta kan vara ett tecken på underliggande olycka eller missnöje i relationen. Det är viktigt att identifiera källan till irritationen och hantera den på ett hälsosamt sätt, genom öppen kommunikation och gemensamt arbete för att lösa konflikter.

Ointresse för framtiden

Ett tecken på problem i en relation kan vara ett minskat intresse för att diskutera eller planera för framtiden tillsammans. Detta kan innebära att en partner inte längre verkar entusiastisk över gemensamma planer, som resor, bostadsköp, eller till och med diskussioner om familjeliv. Denna förändring kan signalera en osäkerhet om relationens framtid eller en ovilja att binda sig på längre sikt. Det är viktigt att konfrontera dessa känslor direkt och öppet för att förstå vad varje partner vill och förväntar sig av relationen.

Kommunikationsproblem

Kommunikation är livsnerven i varje relation, och brister i kommunikation kan leda till allvarliga problem. Detta kan inkludera brist på lyssnande, missförstånd, eller att undvika samtal om viktiga ämnen. Kommunikationsproblem kan även inkludera negativa kommunikationsmönster, såsom kritik, försvar, förakt och tysthetsbehandling (ibland kallad stonewalling). Dessa problem kan skada relationens grund och förtroende. För att lösa kommunikationsproblem är det viktigt att båda parterna är engagerade i att förbättra sitt sätt att kommunicera och är villiga att lyssna på och förstå varandra.

Brist på ansträngning

Relationer kräver kontinuerlig ansträngning från båda parterna. När en eller båda börjar sluta anstränga sig, kan relationen börja tappa sin gnista. Detta kan inkludera att inte längre göra små gester, som att planera datumkvällar eller överraskningar, eller att sluta visa uppskattning för partnern. Brist på ansträngning kan också visa sig i att man inte arbetar med personlig tillväxt eller relationens utveckling. Därför kan ansträngning och nyfunnet engagemang i relationen återuppliva kärleken och stärka bandet mellan parterna.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Orsaker till problem i relationen

Det finns många skäl till varför man kanske inte känner sig kär längre. Stress, livsförändringar, eller en känsla av att man växt ifrån varandra kan vara bidragande faktorer. I vissa fall kan det vara en tillfällig känsla som kan övervinnas med tid och ansträngning.

Hantering av brist på kärlek

  • Kommunikation: Att öppet diskutera känslorna med sin partner kan vara första steget. Det kan vara utmanande att säga “jag är inte kär längre,” men ärlighet är viktig.
  • Parterapi: Att söka professionell hjälp kan ge nya perspektiv och verktyg för att hantera situationen.
  • Självreflektion: Att förstå sina egna känslor och behov är viktigt. Frågor som “vet inte om jag är kär” kräver tid och självinsikt för att besvaras.
  • Återupptäcka varandra: Ibland kan man hitta tillbaka genom att återupptäcka varandra, genom att spendera tid tillsammans eller prova nya aktiviteter.
  • Acceptera förändring: Ibland måste man acceptera att känslor förändras, och det är okej att gå vidare.

Få klarhet genom riktigt stöd

Om du känner att du inte är kär längre, är det viktigt att inte ignorera dessa känslor. Då hjälp genom parterapi kan vara ett första steg för att förstå dina känslor kan det i sin tur hjälpa dig formulera vad du vill med din relation. Kom ihåg, vi gör det svåra lättare. Ta hand om din mentala hälsa och dina relationer. Om du eller din partner upplever svårigheter, tveka inte att kontakta oss för stöd och vägledning.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


14 vanliga frågor om att inte vara kär

Hur vet man att man inte är kär längre?

Att känna igen tecknen på att man inte är kär längre kan vara svårt. Vanliga indikationer inkluderar brist på känslomässig anknytning, minskat intresse för din partners liv och brist på önskan att tillbringa tid tillsammans. Det är viktigt att reflektera över dina känslor och kanske söka professionell rådgivning för att förstå dina känslor bättre.

Varför kan vissa inte bli kära?

Oförmågan att bli kär kan bero på flera faktorer, såsom tidigare negativa erfarenheter i relationer, rädsla för närhet eller emotionella blockeringar. Ibland kan det också vara relaterat till psykologiska tillstånd som alexitymi som innebär att någon har svårt att identifiera och uttrycka känslor.

Hur vet man att man tröttnat på sin partner?

Att tröttna på sin partner kan visa sig på olika sätt. Vanliga tecken är irritation över småsaker, brist på kommunikation, och en känsla av att vara fast i rutin utan känslomässig tillfredsställelse. Det är viktigt att kommunicera dessa känslor med din partner och överväga parterapi för att återuppliva förhållandet.

Varför slutar man vara kär?

Att tappa känslor av kärlek kan bero på flera faktorer, inklusive förändringar i livssituationer, personlig tillväxt som leder till olika livsmål, eller brist på emotionell anslutning över tid. Ibland kan det vara resultatet av oupplösta konflikter eller brist på gemensamma intressen och aktiviteter som håller relationen levande.

Hur kan man hantera känslor av att inte vara kär?

Att hantera dessa känslor börjar med självreflektion och ärlig kommunikation med din partner. Professionell rådgivning kan vara till hjälp för att utforska dina känslor och bestämma nästa steg. Det är viktigt att komma ihåg att kärlek kan förändras över tid, och ibland kan ett återuppväckande av kärleken innebära att arbeta igenom utmaningar tillsammans.

Kan kärlek återuppstå efter att ha försvunnit?

Ja, det är möjligt att kärlek kan återuppstå. Det kräver ofta en medveten ansträngning från båda parter att återupptäcka vad som ursprungligen förenade dem, samt att arbeta igenom eventuella problem som kan ha orsakat distans. Terapi och öppen kommunikation kan vara avgörande för denna process.

Är det normalt att ibland känna att man inte är kär?

Det är helt normalt att känslor fluktuerar i ett förhållande. Stress, vardagliga utmaningar och andra externa faktorer kan tillfälligt påverka dina känslor. Viktigt är att kommunicera dessa känslor och arbeta tillsammans för att förstå och överkomma dessa perioder.

Hur skiljer sig att vara “inte kär” från att bara vara trött på rutinerna i förhållandet?

Att inte vara kär innebär en brist på känslomässig anknytning och önskan om intimitet, medan att vara trött på rutiner ofta handlar om att känna sig fast i förutsägbarhet och brist på spänning. I det senare fallet kan införandet av nya aktiviteter och erfarenheter återuppliva förhållandet.

Påverkar sociala medier och jämförelse med andra par våra känslor av kärlek?

Ja, sociala medier kan skapa orealistiska förväntningar på vad ett förhållande bör vara. Ständig jämförelse med andra par kan minska nöjdheten i det egna förhållandet och skapa en känsla av att något saknas, vilket kan påverka känslorna av kärlek.

Kan långdistansförhållanden orsaka att man känner sig “inte kär”?

Långdistansförhållanden innebär unika utmaningar, och avståndet kan ibland leda till en känsla av emotionell separation. Reguljär kommunikation, förtroende och planering för framtiden är avgörande för att upprätthålla känslan av närhet och kärlek i sådana förhållanden.

Finns det tecken på att man är på väg att sluta vara kär?

Ja, vissa tecken kan indikera att man är på väg att sluta vara kär, som minskad kommunikation, brist på intresse för fysisk närhet, och att man ofta känner sig irriterad eller missnöjd med sin partner. Dessa tecken kan vara en signal om att det är dags att reflektera över förhållandet.

Hur påverkar bristande kommunikation känslan av att inte vara kär?

Bristande kommunikation kan leda till missförstånd, frustration och känslomässig distans. Det kan skapa en klyfta mellan parterna och bidra till en känsla av att vara oälskad eller inte kär, vilket försvårar hanteringen av underliggande problem.

Kan yttre stressfaktorer göra att man känner sig “inte kär”?

Ja, yttre stressfaktorer som arbetsrelaterad stress, ekonomiska bekymmer eller familjeangelägenheter kan påverka ens känslomässiga tillstånd och energinivåer, vilket i sin tur kan påverka ens känslor i ett förhållande och skapa en känsla av att man inte är kär.

Är det möjligt att återfå kärleken efter en period av känslomässig distans?

Det är absolut möjligt att återfå kärleken efter en period av känslomässig distans. Detta kan kräva en medveten ansträngning att återuppliva förhållandet, inklusive ökad kommunikation, att dela nya erfarenheter tillsammans, och i vissa fall söka stöd från en relationsexpert eller parterapeut.

Hur hanterar man att plötsligt inte vara kär?

Det kan vara djupt förvirrande och smärtsamt när känslor av kärlek i ett förhållande börjar avta. Det är en situation som många par står inför, men få vet hur man hanterar det på ett konstruktivt sätt. Att ta kontakt med en terapeut för parterapi kan vara ett betydelsefullt steg för att navigera genom dessa utmanande känslor.

Erkänna och acceptera

Det första steget är att erkänna för varandra att känslorna har förändrats. Detta kräver öppen kommunikation och ärlighet. Att acceptera situationen är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Förstå varför

Försök att förstå vad som kan ha orsakat förändringen i känslor. Ibland kan yttre faktorer som stress eller arbetsrelaterade problem spela en stor roll. Att reflektera över dessa faktorer kan hjälpa till att identifiera problemets kärna.

Ta kontakt med en terapeut

När ni har erkänt och börjat förstå era känslor, är nästa steg att ta kontakt med en professionell. Terapeuter som är specialiserade på relationer och parterapi kan erbjuda en neutral plattform för diskussion och reflektion.

Engagera sig i terapin

Att gå till terapi är bara början. Det är viktigt att båda parter engagerar sig i processen och är öppna för att utforska sina känslor, beteenden och tankemönster tillsammans med terapeuten.

Använd verktyg och strategier

Under terapin kommer ni att få verktyg och strategier för att hantera er situation. Det kan inkludera kommunikationsövningar, sätt att hantera konflikter och att återupptäcka det som en gång förenade er.

Omvärdera och fortsätta växa

Terapi är inte en snabb lösning, utan en resa. Det är viktigt att regelbundet omvärdera relationen och fortsätta arbeta med de metoder och insikter som ni fått från terapin.

Att förlora kärlekskänslor i en relation kan kännas överväldigande, men det är inte nödvändigtvis slutet. Med rätt stöd och engagemang kan parterapi vara ett kraftfullt verktyg för att återuppbygga och stärka ett förhållande. Vårt team av erfarna psykologer och terapeuter är här för att stödja er genom denna resa. Kontakta oss idag för att börja er väg mot förnyad förståelse och kärlek.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.