1. Lavendla Juridik

Inteckning

Inteckning är en form av pantsättning. Om du exempelvis ska göra ett fastighetsköp och behöver ta ett lån för köpet kan du inteckna fastigheten och få pantbrev. Pantbrevet kan sedan användas som säkerhet för lånet. Det är vanligt att göra en fastighetsinteckning vid bolån.

Inteckning

Inteckning av fastighet sker hos Lantmäteriet

Det är Lantmäteriet som sköter inteckningar. Hos Lantmäteriet finns ett nationellt register över alla inteckningar. Registret är digitalt och om du har pantbrev i pappersform kan du be Lantmäteriet digitalisera pantbreven. Det är en god idé att be Lantmäteriet digitalisera fysiska  pantbrev eftersom man då slipper risken att pantbreven förstörs eller försvinner.

Lös egendom, såsom en båt, kan överlämnas till långivaren och fungera som säkerhet för ett lån. Långivaren kan då sälja båten ifall du inte skulle kunna betala tillbaka lånet. 

Fast egendom kan däremot inte fysiskt överlämnas till långivaren som säkerhet. Därför intecknas fastigheten hos Lantmäteriet och därefter kan pantbrev utfärdas. Pantbrevet kan sedan användas som säkerhet för ett lån.

Pantbrev utgör vanligtvis krav för lån

Pantbrev är ofta ett krav för att få lånet beviljat hos en bank. Om du inte kan betala tillbaka lånet har långivaren möjlighet att begära att fastigheten säljs. Ur köpeskillingen kan sedan långivaren få täckning för sitt lån. En fastighet kan ha flera inteckningar och pantbrev. 

Inteckningskostnad och stämpelskatt

När du tar ut en inteckning i en fastighet, behöver du betala  stämpelskatt om 2 % på inteckningsbeloppet, tillsammans med en mindre expeditionsavgift till Lantmäteriet. Stämpelskatten kan betraktas som en statlig omsättningsskatt och expeditionsavgiften tas ut för  Lantmäteriets handläggning av inteckningen.

3 viktiga begrepp att känna till om fastighetsinteckning

  1. Vad betyder gemensam inteckning?  Gemensam inteckning innebär att flera fastigheter intecknas i en och samma inteckning.
  2. Vad innebär relaxering av inteckning?  När det finns en gemensam inteckning, alltså en inteckning som berör flera fastigheter, kan relaxering genomföras för en eller flera av fastigheterna som intecknats. Relaxering innebär att en fastighet blir av med sitt inteckningsansvar och inteckningen slutar gälla för berörd fastighet.
  3. Vad är en inteckningsskuld?  När en person gått bort görs en bouppteckning som visar vilka tillgångar och skulder den avlidne har. I redovisningen över skulder finns en punkt som heter inteckningsskulder. Inteckningsskulder är lån med inteckning i fastighet som säkerhet för lånet. 

Överhypotek uppstår när lånet understiger pantens värde

När en pant har ett högre belåningsvärde än den skuld som panten utgör säkerhet för, finns så kallad överhypotek i panten. Det överskjutande beloppet kallas för överhypotek.

Överhypotek uppstår till exempel när låntagaren gjort amorteringar på lånet som panten utgör säkerhet för eller om pantbrevet är belånat till ett lägre belopp än vad pantbrevet värderats till. Överhypoteket kan användas för ytterligare belåning.

Pantbrev tas inte ut för bostadsrätter

Inteckningen hos Lantmäteriet används som underlag för pantbrev och pantbrev används sedan som säkerhet för lånet. Det är bara för fastigheter som det går att ta ut pantbrev. Anledningen till att det inte går att ta ut pantbrev för bostadsrätter är för att de inte räknas som fast egendom. Bostadsrätter är lös egendom.

När du köpt en bostadsrätt har du inte direkt ägande i bostadsrätten, utan du är ägare av en andel i bostadsrättsföreningen, vilket i sin tur ger dig rätten att bo i bostadsrätten.

Det är bostadsrättsföreningen som äger bostadsrätten och genom din andel i föreningen har du rätt att nyttja en bostad i föreningen. Även om du inte kan inteckna bostadsrätten, kan du fortfarande använda bostadsrätten som säkerhet när du tar ett lån hos en bank. Pantsättning sker genom bostadsrättsföreningen.

Ansök om inteckning hos Lantmäteriet

Du ansöker om inteckning hos Lantmäteriet. Lantmäteriet är ansvarig för inteckningar och pantbrev genom Pantbrevssystemet. Lantmäteriet samarbetar med kreditinstitut, banker och även vissa fastighetsbolag. 

Om du är i behov av nytt pantbrev, blivit av med ett pantbrev eller om du vill digitalisera ett skriftligt pantbrev vänder du dig till Lantmäteriet.  Om du tappat bort eller på något sätt förlorat ett skriftligt pantbrev kan du ansöka om att döda pantbrevet hos Lantmäteriet. Effekten av att pantbrevet dödas är att det inte längre är giltigt.

Vid giftermål krävs ibland godkännande för inteckning

När en make/maka önskar inteckna en fastighet som är giftorättsgods  behövs ett godkännande från den andre maken/makan. Giftorättsgods är egendom som inte är ena makens/makans enskilda egendom och därmed blir föremål för bodelning. Godkännandet behöver vara skriftligt och skickas med i ansökan om inteckning till Lantmäteriet.

Äktenskapsförord

Om fastigheten är ena makens/makans enskilda egendom genom  äktenskapsförord behövs ändå den andra makens/makans godkännande, om fastigheten utgör makarnas gemensamma bostad. 

Godkännande om inteckning krävs om fastigheten är samboegendom

Om du har en sambo och vill inteckna fastigheten krävs inte något medgivande av den andre sambon förutom om fastigheten är samboegendom.

Samboegendom är egendom som blir föremål för delning mellan samborna vid en separation. Godkännandet från den andre sambon ska, som vid giftermål, vara skriftligt och skickas med i ansökan om inteckning hos Lantmäteriet.

Vad betyder gravationsbevis (fastighetsbevis)?

Ett gravationsbevis kallas numera för fastighetsbevis. Ett fastighetsbevis är ett omfattande uttag av information om en fastighet.

Bland annat framkommer ur fastighetsbeviset vilka inteckningar som gjorts i fastigheten, fastighetens läge och areal, belägenhetsadress, registreringsbeteckning, fastighetsbildningsåtgärder, vissa taxeringsuppgifter med mera. 

Kostnadsfri information om din fastighet

Du kan begära ut fastighetsbevis och fastighetsinformation hos  Lantmäteriet. Du kan få kostnadsfri information om din egna fastighet hos Lantmäteriet. När du begär ut information som innehåller personuppgifter kan du bli tillfrågad om vilket ändamål du ska använda uppgifterna till. Det beror på att lagen om fastighetsregister och regler i GDPR måste efterlevas.

Lantmäteriet granskar även ansökningar utifrån ett sekretessperspektiv, exempelvis om uppgifterna som begärs ut skulle kunna skada Sveriges försvar eller utgöra fara för rikets säkerhet. 

Inteckning vid fastighetsförsäljning – Vad händer när bostaden säljs?

Pantbrev är knutet till den fastighet som pantbrevet tagits ut för. När du säljer din fastighet tar i normala fall köparen över pantbreven och därmed även lånen. Banken brukar hjälpa till med processen. 

Lavendla hjälper till med frågor om inteckning

Vi på Lavendla Juridik hjälper dig och svarar på alla dina frågor om inteckning.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.