Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bouppteckning / Beställa bouppteckning & Skatteverkets roll
  1. Lavendla Juridik

Beställa bouppteckning & Skatteverkets roll

Skatteverket är ansvarig myndighet beträffande bouppteckningarDet gäller för alla ärenden kring bouppteckningar, alltifrån att beställa en gammal bouppteckning till att skicka in ny bouppteckning. För kontakt och hjälp med bouppteckning – ring nummer 0770 – 33 90 70maila oss eller fyll i formuläret längre ned.

5 viktiga fakta om Skatteverket & bouppteckning

  1. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom fyra månader från dödstillfället.
  2. Skatteverkets handläggningstid för bouppteckningar är normalt fyra veckor.
  3. Äldre bouppteckningar finns istället hos Riksarkivet och begärs ut där.
  4. Skatteverket har tre kontor som handlägger bouppteckningar. Dessa ligger i Visby, Härnösand och Kalmar.
  5. Till bouppteckningen måste vissa handlingar bifogas: Bouppteckningen i original och en styrkt kopia av bouppteckningen ska finnas med. Dessutom ska bestyrkta kopior eller original av testamentenarvsavståenden, kallelsebevis, m.m. bifogas. Om fullmakt finns ska även denna bifogas i original till bouppteckningen.

En bouppteckning är en offentlig handling

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en bouppteckning en offentlig handling, vilket gör det möjligt att begära ut bouppteckningar – både gamla och nya. För att begära ut nyare bouppteckningar förutsätts dock att dessa hunnit bli registrerade hos Skatteverket. Det är därför inte möjligt att begära ut bouppteckningar som är under pågående handläggning eller på väg in till Skatteverket. Registrerade bouppteckningar kan därför begäras ut, oavsett om det rör sig om en tilläggsbouppteckningdödsboanmälan eller en “vanlig” bouppteckning

Bouppteckning sammanfattat på 2 min

Så beställer du en kopia av bouppteckning hos Skatteverket

Beställning sker på Skatteverkets hemsida genom att skriva in mailadress till den som önskar ta emot en kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen skickas därefter till den aktuella mailadressen efter det att man skrivit in den avlidnes personnummer vars bouppteckning man önskar få ut. Vid beställningen måste man också godkänna Skatteverkets lagring av mailadressen fram tills att man tagit emot bouppteckningen.

Hos Skatteverket kan du även vid frågor kring beställningen maila handläggare eller ringa skatteupplysningen på 0771-567 567 som har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.00. 

Hos riksarkivet kan man begära ut gamla bouppteckningar 

Bouppteckningar som upprättats innan 1 juli 2001 förvaras inte hos Skatteverket utan finns hos Riksarkivet. För kopior av gamla bouppteckningar är det därför till Riksarkivet du ska vända dig. Följande blanketter används vid begäran: 

Skatteverkets handläggningstid och tid för registrering

Det tar ungefär fyra veckor för Skatteverket att handlägga en bouppteckning. Den normala handläggningstiden förutsätter att bouppteckningen är korrekt utformad och inte kräver komplettering. 

OBS! På grund av rådande omständigheter rörande covid-19 har Skatteverket längre handläggningstider än normalt. 

Blanketter & mallar för bouppteckning hos Skatteverket 

Skatteverkets adress för att skicka in bouppteckning

Till vilket skattekontor bouppteckningen ska inskickas beror på var den avlidne var folkbokförd vid dödstillfället. Det finns tre skattekontor som handlägger bouppteckningar i landet. Dessa är placerade i Visby, Kalmar och Härnösand. 

Härnösand 

Härnösand handlägger bouppteckningar för folkbokförda i följande län och kommuner:
Uppsala, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbottens län och Bengtsfors, Dals-Ed och Åmåls kommuner i Västra Götaland. 

Adress till Skatteverkets bouppteckningssektion i Härnösand:
Skatteverket
Bouppteckningssektionen
871 87 Härnösand 

Kalmar

Kalmar tar hand om bouppteckningar för folkbokförda i följande län:
Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland – med undantag för de kommuner som Härnösand handlägger.

Adress till Skatteverkets bouppteckningssektion i Kalmar:
Skatteverket
Bouppteckningssektionen
391 87 Kalmar

Visby

Visby handlägger bouppteckningar för folkbokförda i följande län:
Stockholm, Södermanland, Östergötland, Jönköping och Gotland.

Adress till Skatteverkets bouppteckningssektion i Visby:
Skatteverket
Bouppteckningssektionen
Box 1214
621 23 Visby

Har du fler frågor eller funderingar?

Ring Lavendla på 0770 – 33 90 70 eller maila till oss om du har fler frågor kring bouppteckning och Skatteverket. Du kan också fylla i kontaktformuläret nedan.