Hem / Terapi / Parterapi / Stör mig på min partner

Det är inte ovanligt att känna att man stör sig på sin partner ibland. Det kan röra sig om småsaker som att mjölken står framme, eller större problem som brist på kommunikation. Oavsett är det viktigt att hantera irritation hälsosamt.

Orsaker till irritation

Irritation i relationer kan uppstå av en rad olika anledningar. Det är viktigt att förstå dessa orsaker för att kunna hantera dem effektivt. Här utforskar vi några vanliga källor till irritation och hur de kan påverka våra relationer.

 • Ouppfyllda förväntningar: Många gånger bygger vi upp en bild i vårt huvud om hur vår partner ska bete sig. När de inte lever upp till dessa förväntningar kan det leda till frustration och irritation.
 • Kommunikationsproblem: Brister i kommunikationen är en stor källa till missförstånd och irritation. Detta kan inkludera allt från att inte lyssna aktivt till att undvika att uttrycka sina egna behov och känslor.

Djupare psykologiska faktorer

 • Personliga stressfaktorer: Stress från jobb, familj eller andra områden i livet kan lätt spilla över i relationen, vilket leder till ökad irritation mot partnern.
 • Omedvetna triggerpunkter: Ibland kan en partners beteende trigga djupare, omedvetna känslor eller minnen, vilket kan orsaka en oproportionerlig irritation.
 • Skillnader i värderingar och intressen: Olikheter i grundläggande värderingar, livsstil eller intressen kan leda till irritation, speciellt om en eller båda parterna känner att deras värderingar inte respekteras eller uppskattas.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter


Beteendemässiga orsaker

 • Vanor och beteenden: Enkla vardagliga vanor och beteenden hos din partner kan vara irriterande, särskilt om de skiljer sig markant från dina egna.
 • Maktbalans i relationen: Om en partner känner sig underordnad eller domineras i relationen, kan detta leda till irritation och frustration.
 • Emotionell avstängdhet: En partner som är emotionellt otillgänglig eller avvisande kan skapa en känsla av ensamhet och irritation hos den andra parten.

Att förstå orsakerna bakom irritation i relationer är nyckeln till att hantera dessa känslor på ett konstruktivt sätt. Genom att identifiera och adressera dessa underliggande orsaker kan par på så sätt arbeta tillsammans för att skapa en mer harmonisk och förstående relation.

Hantering av irritation

 • Att hantera irritation i en relation kan vara utmanande, men det är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam och lycklig relation. Här är några steg och strategier för att effektivt hantera irritation mot din partner:
 • Identifiera den verkliga orsaken: Ibland är den irritation vi känner mot vår partner bara en yttre manifestation av djupare problem. Fråga dig själv: Är det verkligen det specifika beteendet som stör mig, eller ligger det något annat bakom min irritation?
 • Kommunikation är nyckeln: Uttryck dina känslor på ett öppet och ärligt sätt utan att anklaga din partner. Använd “jag”-budskap, till exempel “Jag känner mig stressad när du inte hjälper till med hushållssysslorna”, istället för att säga “Du gör aldrig någonting hemma”.

Skapa en positiv dialog

 • Lyssna aktivt: När din partner talar, lyssna verkligen. Försök förstå deras synpunkt, även om du inte håller med.
 • Sök gemensamma lösningar: Diskutera hur ni båda kan arbeta tillsammans för att lösa problemet. Kanske finns det kompromisser eller förändringar som kan göras från båda sidor.

Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Självvård och perspektiv

 • Ta en paus när det behövs: Ibland kan en kort paus från situationen hjälpa till att lugna ner känslorna. Att ta en promenad eller spendera en stund ensam kan ge dig tid att klara ditt huvud.
 • Reflektera över dina egna bidrag: Fråga dig själv om det finns något du gör som kan bidra till problemet. Är det möjligt att en del av din irritation faktiskt kan vara projektion?
 • Överväg parterapi: Om irritationen är konstant och svår att hantera på egen hand, kan parterapi vara ett värdefullt verktyg. En terapeut kan hjälpa till att identifiera underliggande orsaker till irritationen och erbjuda strategier för att båda parter ska kunna kommunicera och lösa konflikter på ett mer effektivt sätt.

Att hantera irritation kräver tålamod, kommunikation och ibland professionell hjälp. Genom att arbeta tillsammans och vara öppna för varandras perspektiv, kan par bygga starkare och mer tillfredsställande relationer.

Parterapi som lösning

I vissa fall kan det vara till hjälp att söka professionell hjälp genom parterapi. En terapeut kan erbjuda verktyg och perspektiv för att bättre förstå varandras behov och hur man kommunicerar på ett sätt som bygger relationen, istället för att bryta ner den.

Att “störa sig på sin partner” är en vanlig del av relationer, men det är viktigt att närma sig dessa känslor med eftertanke och öppenhet. Genom självreflektion, kommunikation och eventuellt professionell hjälp, kan vi lära oss att hantera dessa känslor på ett sätt som stärker vår relation snarare än försvagar den.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


14 vanliga frågor om irritation i relationer

Vad ska man göra om man stör sig på sin partner?

Det är normalt att ibland känna irritation mot sin partner. Ett första steg är att reflektera över orsakerna till irritationen. Är det specifika beteenden som stör dig, eller kan det vara relaterat till egna stressfaktorer? Kommunikation är nyckeln. Försök att uttrycka dina känslor öppet och konstruktivt utan att anklaga. Ibland kan parterapi vara ett effektivt sätt att arbeta igenom dessa känslor.

Hur vet man att man tröttnat på sin partner?

Att känna sig trött på sin partner kan vara ett tecken på djupare problem i relationen. Reflektera över dina känslor. Känner du dig konstant irriterad, ointresserad eller distanserad? Dessa kan vara indikationer på att du har tröttnat. Det är viktigt att överväga om dessa känslor är tillfälliga eller en del av en större, långvarig trend. Professionell rådgivning kan vara till hjälp för att förstå dina känslor bättre.

Är irriterad på min pojkvän hela tiden, är det normalt?

Konstant irritation kan vara ett tecken på att något inte stämmer. Det är viktigt att fundera över varför du känner så. Är det något specifikt han gör som irriterar dig, eller är det mer allmänna känslor av missnöje? Kommunikation är viktig här. Att prata om dina känslor och behov kan hjälpa till att lösa problemet. Om irritationen kvarstår, kan det vara värt att söka stöd från en terapeut.

När man inte mår bra i en relation, vad ska man göra?

Om du inte mår bra i din relation är det viktigt att först identifiera orsakerna till ditt obehag. Är det kommunikationsproblem, brist på stöd, eller något annat? Prata öppet med din partner om dina känslor. Ibland kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp för att arbeta igenom problemen. Kom ihåg att din egen hälsa och välbefinnande alltid bör vara en prioritet.

Min partner och jag bråkar ständigt, är det normalt?

Medan vissa konflikter är normala i alla relationer, är konstant bråkande inte hälsosamt. Det är viktigt att identifiera kärnan i konflikterna. Handlar det om kommunikationsproblem, oenighet om värderingar eller något annat? Att arbeta med att förbättra kommunikationen och förstå varandras perspektiv kan vara till stor hjälp. Om problemet kvarstår, kan parterapi vara en lösning.

Varför känner jag irritation över småsaker min partner gör?

Känslor av irritation över småsaker kan ofta vara ett symptom på större underliggande problem. Det kan vara stress, trötthet, eller orealistiska förväntningar på relationen. Ibland kan det också bero på att man inte kommunicerar sina egna behov tillräckligt tydligt. Att ta tid för självreflektion och öppen dialog med din partner kan hjälpa till att lösa dessa känslor.

Kan terapi hjälpa när man ständigt stör sig på sin partner?

Ja, terapi kan vara mycket effektivt för par som upplever konstant irritation och konflikt. En terapeut kan erbjuda ett neutralt perspektiv och hjälpa paret att utveckla bättre kommunikationsfärdigheter, förstå varandras behov och lösa underliggande problem som bidrar till irritationen.

Hur påverkar konstant irritation mitt förhållande?

Konstant irritation kan leda till ökad spänning och konflikt i förhållandet. Detta kan skapa en negativ cykel där små irritationsmoment eskalerar till större problem. Det är viktigt att adressera dessa känslor tidigt för att förhindra att de växer sig starkare och skapar en större klyfta mellan dig och din partner. Att arbeta med dessa frågor tillsammans kan stärka er relation.

Hur kan jag hantera mina känslor när jag känner mig irriterad på min partner?

Att hantera irritation kräver självmedvetenhet och självkontroll. När du känner dig irriterad, ta ett steg tillbaka och analysera varför du känner så. Är det verkligen din partners beteende som är problemet, eller är det något annat som ligger bakom? Att praktisera mindfulness och andningsövningar kan hjälpa dig att hålla dina känslor i schack. Diskutera sedan dina känslor med din partner på ett lugnt och respektfullt sätt.

Vad kan jag göra för att förbättra kommunikationen med min partner när vi är irriterade på varandra?

Effektiv kommunikation är avgörande för att lösa irritation i ett förhållande. När ni båda är lugna, ta tid att prata om vad som stör er. Använd “jag”-uttalanden istället för att anklaga varandra, t.ex. “Jag känner mig frustrerad när…” istället för “Du gör alltid…”. Lyssna aktivt på varandra och försök förstå din partners synpunkt. Att sätta upp regler för hur man hanterar konflikter kan också vara till hjälp.

Vad är skillnaden mellan att vara irriterad och att vara i en ohälsosam relation?

Att vara irriterad på din partner då och då är normalt och ofta ett tecken på mindre missförstånd eller stress. En ohälsosam relation kännetecknas däremot av konstant negativitet, brist på respekt, kommunikationsproblem och i värsta fall psykisk eller fysisk misshandel. Om irritationen leder till respektlöshet eller förakt, kan det vara ett tecken på att relationen är ohälsosam.

Hur kan jag hjälpa min partner att förstå varför jag blir irriterad?

Kommunikation är avgörande. När du känner dig lugn, förklara tydligt och lugnt varför vissa saker irriterar dig. Var specifik och använd konkreta exempel. Undvik anklagande språk och fokusera på dina egna känslor. Att visa förståelse för din partners synvinkel och att vara öppen för kompromisser kan också hjälpa till att bygga en bättre förståelse mellan er.

 Kan små irritationer i en relation bli större problem över tid?

Ja, små irritationer kan växa till större problem om de inte hanteras på rätt sätt. Det är viktigt att inte ignorera eller bagatellisera dessa känslor. Att ta upp och diskutera problemen tidigt kan förhindra att de eskalerar. Att arbeta med ömsesidig förståelse och respekt är nyckeln till att hantera dessa små irritationer.

Finns det positiva sätt att hantera irritation i relationer?

Absolut. Att se irritation som en möjlighet till tillväxt och förbättring i relationen kan vara positivt. Försök att förstå roten till irritationen och använd det som en chans att lära känna din partner och dig själv bättre. Praktisera aktiv lyssning, visa empati, och arbeta tillsammans för att hitta lösningar. Ibland kan även humor och att skapa gemensamma glädjeämnen vara ett effektivt sätt att mildra irritationen.

Hur blir man mindre irriterad på sin partner?

Ibland kan vardagen i en relation bli utmanande och små irritationsmoment kan växa sig större än de egentligen är. Det är normalt att känna irritation mot sin partner ibland, men när dessa känslor börjar ta överhanden kan det vara dags att söka hjälp. Här beskriver vi stegen för att ta kontakt med en terapeut för parterapi, vilket kan hjälpa er att hantera irritation och eventuella underliggande problem på ett effektivare sätt.

Erkänn problemet

Innan ni tar steget att söka hjälp, är det viktigt att båda parter erkänner att det finns ett problem. Det kan handla om att ni ofta blir irriterade på varandra eller att småsaker leder till stora gräl. Då är erkännandet det första steget mot förbättring.

Sök information tillsammans

Tillsammans kan ni sedan söka information om parterapi. Vår webbplats erbjuder artiklar om psykologisk hälsa och olika terapiformer. Läs tillsammans och diskutera vad ni tycker verkar passa er bäst.

Välj en terapeut

På vår webbplats kan ni finna en mängd kvalificerade psykologer och terapeuter som specialiserar sig på parterapi. Välj en terapeut som ni båda känner er bekväma med och som uppfyller era behov och förväntningar.

Boka en tid

När ni har valt en terapeut, boka en tid för ett första möte. Detta kan göras direkt via vår webbplats. Kom ihåg att det är viktigt att ni båda känner er delaktiga i detta beslut.

Förbered er för terapin

Innan ni går till terapeuten, fundera över vad ni vill få ut av terapin. Det kan vara bra att skriva ner tankar och känslor för att lättare kunna uttrycka er under sessionerna.

Delta aktivt

I terapin är det viktigt att ni båda deltar aktivt och är öppna för att utforska både era egna och varandras känslor och beteenden. Terapeuten är där för att vägleda er, men arbetet görs av er.

Fortsätt kommunikationen hemma

Efter varje session, fortsätt att prata med varandra om det ni lärde er och kände under sessionen. Detta stärker er kommunikation och hjälper er att tillämpa nya strategier i vardagen.

Att söka hjälp för relationsproblem är ett tecken på styrka och viljan att växa tillsammans. Genom parterapi kan ni lära er hur ni hanterar irritation och bygger en starkare, mer förstående relation. Kom ihåg, vår tjänst erbjuder inte bara en möjlighet att hitta en terapeut, utan även en chans att tillsammans arbeta igenom och övervinna utmaningar. Vi gör det svåra lättare.

Kort sammanfattning

 • Erkänn problemet: Båda parter behöver erkänna att irritationen är ett problem.
 • Sök information: Läs tillsammans om parterapi på vår webbplats.
 • Välj en terapeut: Välj en passande terapeut från vårt utbud.
 • Boka en tid: Boka en tid för ett första möte via vår webbplats.
 • Förbered er: Fundera över era mål med terapin.
 • Delta aktivt: Var öppna och engagerade under terapisessionerna.
 • Fortsätt kommunikationen: Prata om era upplevelser och lärdomar efter varje session.

Det är viktigt att komma ihåg att irritation i en relation är normalt, men när den börjar påverka er relation negativt, kan parterapi vara ett effektivt verktyg för att återfå harmoni. Vi finns här för att hjälpa er på resan mot en bättre och starkare relation.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.