Ämnet personlighetsssyndrom kan kännas kontroversiellt och svårnavigerat. I den här artikeln vill vi både ge dig en översikt och råd kring problematiken.

Vad är en psykopat?

Termen “psykopat” refererar till en individ som uppvisar psykopatiska drag, vilka är kännetecknade av en djup brist på empati och ånger, överdriven charm, manipulativt beteende, och ofta en antisocial livsstil.

Det är viktigt att förstå att “psykopati” inte är en formell psykiatrisk diagnos. Istället används termen inom psykologi och kriminologi för att beskriva en viss typ av personlighetsdrag eller beteendemönster. Diagnosen som används inom vården är antisocial personlighetssyndrom, men alla personer med psykopatiska drag uppfyller inte alla kriterier för diagnos.

Det är viktigt att notera att inte alla med psykopatiska drag begår brott eller är våldsamma. Psykopatiska drag varierar i grad och intensitet bland individer, och vissa kan fungera relativt väl i samhället. Det kan dock bli problem i relationer och arbetsliv, ofta på längre sikt.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är personlighetssyndrom?

Personlighetsstörningar, eller personlighetssyndrom, är psykologiska tillstånd som påverkar en individs tankar, känslor och beteenden på ett sätt som ofta skiljer sig markant från samhällets normer och förväntningar.

Vad orsakar psykopati?

Psykopati beror på en interaktion mellan genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Även om de exakta orsakerna inte är helt förstådda, finns det flera teorier och forskningsresultat som pekar på att genetiska faktorer påverkar. Det finns också en neurobiologisk grund där man bland annat sett en underaktiv stressrespons, vilket kan förklara brist på ånger och rädsla. Uppväxtförhållanden med försummelse och trauman kan också påverka. Troligtvis är det en interaktion mellan både arv och miljö, där en ohälsosam miljö också kan frambringa symptomen.

Hur vanligt är psykopati?

Antisocial personlighetssyndrom förekommer hos uppskattningsvis 3% av männen och mindre än 1% av kvinnorna. Bland de som döms till fängelse är andelen mycket högre, över 50% har här antisociala personlighetsdrag.

Symptom på psykopatiska drag och antisocialt personlighetssyndrom

De vanligaste symptomen och egenskaperna hos personer med psykopatiska drag och antisocialt personlighetssyndrom kan innefatta:

 1. Ytlig charm: En förmåga att vara artig och charmerande i sociala sammanhang, ofta för att manipulera eller lura andra.
 2. Storhetsvansinne: En överdriven känsla av egen viktighet eller överlägsenhet.
 3. Patologisk lögn: En tendens att konsekvent ljuga eller vilseleda andra.
 4. Manipulativt beteende: Utnyttjande av andra för personlig vinning eller nöje.
 5. Brist på samvetskval och ånger: En avsaknad av skuld eller ånger för handlingar som skadar andra.
 6. Djup emotionell ytlighet: En brist på djupare känslomässiga upplevelser eller en verklig emotionell koppling till andra.
 7. Brist på empati: Oförmågan att känna eller förstå andras känslor eller behov.
 8. Impulsivitet: Svårigheter med att planera framåt och en tendens att agera spontant utan hänsyn till konsekvenser.
 9. Aggressivt eller problematiskt beteende: Kan inkludera fysiskt våld, hot, eller andra former av aggressivt beteende.
 10. Ansvarslöshet: En oförmåga eller ovilja att uppfylla finansiella, arbetsrelaterade eller sociala åtaganden.
 11. Riskfyllt beteende: Engagerande i riskfyllda eller farliga aktiviteter, ofta utan hänsyn till personlig säkerhet eller säkerheten för andra.
 12. Parasitisk livsstil: Att leva på andras bekostnad eller utnyttja andras gästfrihet utan att bidra.

Vad är skillnaden mellan psykopati och sociopati?

Ingen av dessa är egentliga diagnoser, utan benämns utifrån antisocialt personlighetssyndrom i diagnosmanualer som DSM-5. De används dock båda i vanligt tal och är generaliseringar. Skillnaden är att psykopater tros ha en genetisk grund för sitt beteende och har en tendens att vara ytligt charmiga och manipulativa, med liten eller ingen förmåga att känna empati eller ånger. De kan integreras i samhället och dölja sina antisociala beteenden effektivt.

Sociopater tros oftare utveckla sitt antisociala beteende på grund av miljöfaktorer som barndomstrauma. De är vanligtvis mer impulsiva, har svårigheter att bilda stabila relationer, och deras antisociala beteende är oftare synligt. Sociopater kan ha en viss kapacitet för känslomässig respons och kan uppleva någon form av ånger eller skuld, särskilt mot personer de känner sig nära.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Utredning för antisocialt personlighetssyndrom

Personlighetssyndrom diagnostiseras vanligtvis inom specialistpsykiatrin genom en personlighetsutredning eller via kriminalvården om personen är i kontakt med rättssystemet. För att diagnosen antisocial personlighetsstörning ska ställas ska problemen funnits med sedan barndom/ungdom, vilket innebär att diagnosen “uppförandestörning” ofta skall finnas med före 15 års ålder. Det kan skilja sig från vanligt kriminellt beteende, då detta inte alltid funnits med sedan barndom och kanske inte visar sig på samma sätt i relationer.

Det är också viktigt att särskilja missbruk och beroendesyndrom från personlighetssyndrom. Man kan också utveckla antisociala drag om man har ADHD och blir bestraffad för sina svårigheter av en miljö som inte är så förstående. Så det är också viktigt att personer med ADHD får rätt vård och behandling tidigt.

Behandling för psykopati

Det är sällan som personer med psykopatiska drag eller antisocialt personlighetssyndrom söker vård. Det är för att de ofta saknar känslomässiga reaktioner av skuld, skam och ånger. De är istället ofta motiverade av ilska. Det är därför inte ovanligt att dessa personer utvecklar en livsstil av missbruk eller kriminalitet. Det är trots detta viktigt att dessa personer får rätt behandling för att minska skada för sig själva och andra.

Råd för dig som känner någon med psykopati

Om man har inlett en relation med någon som man tror har psykopatiska drag så är det bäst att avbryta relationen snarast då det kan bli mycket problematiskt på sikt. Om man har en nära anhörig så kan man uppmuntra personen att ta ansvar för sitt handlade.

Vi gör det svåra lättare

Det kan kännas överväldigande att närma sig ämnet personlighetssyndrom men vi är här för att göra det svåra lättare. När du känner att det är dags att prata med en psykolog eller terapeut, kan du enkelt boka en session hos oss. Oavsett när du tar steget är vårt erfarna team alltid redo att hjälpa dig eller dina nära och kära.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om psykopati

Vad är en personlighetsstörning?

En personlighetsstörning är ett varaktigt mönster av beteende, världsuppfattning och inre upplevelse som skiljer sig markant från det som förväntas av en i ens omgivning. Detta då personlighetssyndrom kan påverka ens förmåga att relatera till andra och fungera effektivt i vardagen.

Är psykopati en typ av personlighetsstörning?

Ja, antisocial personlighetssyndrom är en av flera typer. Individer med psykopati kännetecknas av en djup brist på empati och ånger, överdriven charm, manipulativt beteende, och ofta en antisocial livsstil.

Hur skiljer sig en psykopat från andra personlighetsstörningar?

En psykopat visar ofta en brist på samvete och empati och kan manipulera andra utan någon känsla av skuld eller ånger. Det är en extrem form av antisocial personlighetsstörning och kräver professionell utvärdering och behandling.

Hur diagnostiseras psykopati?

Diagnos av antisocial personlighetsstörning görs inom specialistpsykiatri eller kriminalvård. Det innebär att symptomen skall ha funnits med sedan barndom/ungdom.

Vilka behandlingsalternativ finns det för antisocialt personlighetssyndrom?

Det är sällan som personer med psykopatiska drag eller antisocialt personlighetssyndrom söker vård. Det är för att de ofta saknar känslomässiga reaktioner av skuld, skam och ånger. De hamnar ofta inom kriminalvården.

Vad orsakar psykopati?

Psykopati beror på en interaktion mellan genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Det finns också en neurobiologisk grund där man bland annat sett en underaktiv stressrespons. Uppväxtförhållanden med försummelse och trauman kan också påverka.

Finns det något sätt att förebygga antisocialt personlighetssyndrom?

Det finns inget säkert sätt att förebygga antisocialt personlighetssyndrom men tidig intervention kan hjälpa till att mildra symptomen. Har man ADHD så kan rätt diagnos och behandling förebygga att man får psykopatiska drag. Det är viktigt med en korrekt diagnos och anpassad behandling.

Kan man tvinga någon att gå i terapi?

Nej, man kan inte tvinga någon att gå i terapeutisk behandling men man kan uppmuntra dem att ta ansvar för sitt beteende. Terapeuter träffar sällan personer med ovanstående personlighetssyndrom i terapirummet. Dessa personer anser oftast att de inte behöver gå i terapi.

Hur vanligt är psykopati?

Antisocial personlighetssyndrom förekommer hos uppskattningsvis 3% av männen och mindre än 1% av kvinnorna. Bland de som döms till fängelse är andelen mycket högre, över 50% har här antisociala personlighetsdrag.

Vad skiljer psykopati och sociopati?

Dessa båda kan vara en del av antisocialt personlighetssyndrom, men psykopater har en genetisk grund och agerar mer känslokallt medan, sociopati är grundat mer på barndomstrauma, är mer impulsiva och ha mer känslor i relationer.

Finns det kvinnliga psykopater?

Det finns kvinnliga psykopater, mindre än 1% av befolkningen är kvinnor, men det är vanligare bland män.

Hur kan jag hjälpa någon i min närhet har antisocialt personlighetssyndrom?

Om man har inlett en relation med någon som man tror har psykopatiska drag så är det bäst att avbryta relationen snarast då det kan bli mycket problematiskt på sikt. Om man har en nära anhörig så kan man uppmuntra personen att ta ansvar för sitt handlade.

Vart kan jag få hjälp?

Om du tror att du kan vara i behov av behandling så kan du söka vård via din vårdcentral och få en remiss till psykiatrin. Vi har även legitimerade psykologer på Lavendla som kan hjälpa dig med en första bedömning och remittera vidare. Om du är utsatt för våld eller psykisk misshandel så kontakta 112 och kvinnojour.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.