Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / Ästörningar hos barn

Har ditt barn en ohälsosam relation till mat? Ätstörningar kan drabba barn och unga och här går vi igenom vad det är samt hur man kan få hjälp.

Vad är ätstörning hos barn?

Ätstörningar hos barn är allvarliga tillstånd som påverkar både fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande. Om barnet har haft ett problem med mat som pågått under en längre tid än runt 3 månader så kan det vara tecken på en ätstörning. Dessa störningar, såsom anorexia, bulimi och hetsätningssyndrom, kan uppstå av en rad olika orsaker, inklusive psykologiska faktorer, miljömässiga påverkan och genetiska predispositioner. Ätstörningar karaktäriseras ofta av en ohälsosam relation till mat och en förvrängd kroppsuppfattning, vilket kan leda till farliga ätbeteenden och en fixering vid kroppsvikt och form.

Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att förebygga långsiktiga konsekvenser och stödja barnets återgång till hälsosamma matvanor och självbild. Det är viktigt att vårdgivare, föräldrar och lärare är medvetna om tecknen på ätstörningar och närmar sig situationen med förståelse och beredskap att söka professionell hjälp.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är tecken på en ätstörning hos barn?

Tecken på en ätstörning hos barn kan inkludera:

  • Förändringar i ätbeteende, som att undvika måltider eller specifika livsmedel, äta i hemlighet. Går på toaletten direkt efter att man ätit.
  • Extremt fokus på vikt och kropp, inklusive att ofta prata om att vara “för fet” eller att utöva överdriven träning. Har bara på sig pösiga kläder.
  • Viktförändringar, antingen viktnedgång eller i vissa fall viktuppgång (vid hetsätning).
  • Emotionella förändringar, såsom ökad irritabilitet, ångest kring måltider eller social tillbakadragande.
  • Fysiska symptom, inklusive trötthet, svaghet, magbesvär, eller hos flickor, utebliven menstruation.
  • Negativ självbild och låg självkänsla relaterat till kroppsuppfattning. Följer personer i sociala media med fokus på kroppsuppfattning.
  • Utveckling av ritualer kring mat och måltider, som att skära mat i mycket små bitar.

Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att minska risken för långsiktiga fysiska och psykologiska konsekvenser. Om du misstänker att ett barn kan ha en ätstörning, är det viktigt att söka professionell hjälp.

Vanliga ätstörningar hos barn

Vanliga ätstörningar hos barn inkluderar:

1. Anorexia nervosa

Barn med anorexia nervosa har en intensiv rädsla för viktuppgång och en förvrängd kroppsuppfattning, vilket leder till extremt begränsat matintag och ofta överdriven fysisk aktivitet. Detta kan resultera i farlig viktnedgång och näringsbrister.

2. Bulimi nervosa

Bulimi nervosa karaktäriseras av episoder av hetsätning följt av beteenden för att förhindra viktuppgång, såsom självframkallad kräkning, missbruk av laxermedel eller överdriven träning. Barn med bulimi kan uppleva skam och skuld kring sina ätbeteenden.

3. Binge eating disorder (hetsätningssyndrom)

Detta tillstånd innebär återkommande episoder av hetsätning utan efterföljande försök att “gå ner” i vikt, som kan ses vid bulimi. Barn som hetsäter konsumerar stora mängder mat under kort tid och känner ofta en känsla av kontrollförlust under dessa episoder.

4. Avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID)

Tidigare känd som selektiv ätstörning, ARFID innebär en signifikant begränsning i typer eller mängd av mat som intas, inte på grund av en oro för kroppsvikt eller form, utan snarare på grund av bristande intresse för mat, eller aversion mot vissa konsistenser eller smaker. Detta kan leda till näringsbrister och viktnedgång.

Dessa ätstörningar kan ha allvarliga fysiska och psykologiska konsekvenser för barn, och det är viktigt att söka professionell hjälp vid tecken på någon av dessa tillstånd. Behandlingsstrategier varierar beroende på specifik ätstörning och barnets individuella behov, men kan inkludera näringsrådgivning, psykoterapi och familjeterapi. Tidig intervention är avgörande för att främja återhämtning och stödja barnets hälsa och välbefinnande.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för ätstörning hos barn

Behandling av ätstörningar hos barn innefattar en multidisciplinär strategi som fokuserar på att återställa hälsosamma ätbeteenden och adressera psykologiska orsaker. Den inkluderar medicinsk övervakning, näringsterapi, individuell och familjebaserad psykoterapi, eventuellt läkemedelsstöd, samt utbildning och långsiktigt uppföljningsstöd. En anpassad behandlingsplan och familjens aktiva engagemang är centralt för barnets återhämtning.

För att få hjälp med en ätstörning kan man vända sig till sin vårdcentral för att få en remiss till en specialistmottagning för ätstörningar hos barn och unga. Man kan också få råd hos våra psykologer på Lavendla med erfarenhet av ätstörningar.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om ätstörning barn

Vad är en ätstörning?

Ätstörningar karaktäriseras ofta av en ohälsosam relation till mat och en förvrängd kroppsuppfattning, vilket kan leda till farliga ätbeteenden och en fixering vid kroppsvikt och form.

Vad orsakar ätstörning hos barn?

Ätstörning kan uppstå av en rad olika orsaker, inklusive psykologiska faktorer, miljömässiga påverkan och genetiska predispositioner.

Vad är tecken på ätstörning hos barn?

Tecken på en ätstörning hos barn inkluderar dramatisk viktförändring, undvikande av måltider, en fixering vid kroppsvikt och form, extrema dieter eller hetsätningsepisoder, samt fysiska symtom som trötthet eller magproblem.

Vad är anorexia?

Anorexia är en intensiv rädsla för viktuppgång och en förvrängd kroppsuppfattning, vilket leder till extremt begränsat matintag och ofta överdriven fysisk aktivitet. Detta kan resultera i farlig viktnedgång och näringsbrister, därför är det viktigt att söka hjälp.

Vad är bulimi?

Bulimi innebär episoder av hetsätning följt av beteenden för att förhindra viktuppgång, såsom självframkallad kräkning, missbruk av laxermedel eller överdriven träning. Barn med bulimi kan uppleva skam och skuld kring sina ätbeteenden.

Vad är ARFID?

Tidigare känd som selektiv ätstörning, ARFID innebär en signifikant begränsning i typer eller mängd av mat som intas, inte på grund av en oro för kroppsvikt eller form, utan snarare på grund av bristande intresse för mat, eller aversion mot vissa konsistenser eller smaker. Detta kan leda till näringsbrister och viktnedgång.

Hur kan man behandla en ätstörning?

Behandling av ätstörningar hos barn innefattar en multidisciplinär strategi som fokuserar på att återställa hälsosamma ätbeteenden och adressera psykologiska orsaker. Den inkluderar medicinsk övervakning, näringsterapi, individuell och familjebaserad psykoterapi, eventuellt läkemedelsstöd, samt utbildning och långsiktigt uppföljningsstöd.

Kan man ha andra psykiska problem samtidigt som ätstörningen?

Det är vanligt med annan samsjuklighet som exempelvis ångest, depression och tvångssyndrom så det är viktigt att man får en grundlig bedömning av symptomen och en behandlingsplan som adresserar olika problem.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa. De erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till en barnpsykolog privat?

Det går bra att gå till en barnpsykolog privat. På Lavendla har vi flera psykologer som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Vid svårare problem är det bra att söka hjälp inom specialistpsykiatri för mer omfattande behandlingsinsatser, det går att få en remiss via sin vårdcentral..

Mitt barn vill inte äta, vad ska jag göra?

Det är viktigt att ta problemen på allvar och om de förekommit under en längre tid att söka vård. Det är också viktigt att få stöd som förälder för att hantera den eventuella ätstörningen på ett bra sätt.

Vart kan jag vända mig om mitt barn behöver hjälp med en ätstörning?

Vid svårare problem kan man kontakta en ätstörningsmottagning för barn och unga som är specialister på ätstörningar. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Behandling för ätstörning hos barn

Behandlingen för ätstörningar hos barn är ofta en integrerad och multidisciplinär process som syftar till att adressera både de fysiska och psykologiska faktorerna. Huvudmålet är att återställa barnets hälsosamma ätbeteenden, normalisera vikten, behandla eventuella psykologiska problem samt stödja barnet och familjen genom återhämtningsprocessen. Här är några kärnkomponenter i behandlingen:

1. Medicinsk övervakning

Det är viktigt att noggrant övervaka barnets fysiska hälsa för att hantera eventuella medicinska komplikationer som uppstått till följd av ätstörningen.

2. Näringsterapi

En registrerad dietist kan erbjuda näringsterapi för att hjälpa barnet att förstå vikten av balanserad näring och gradvis återställa ett hälsosamt ätmönster.

3. Psykoterapi

  • Individuell terapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), kan hjälpa barnet att identifiera och ändra de tankemönster och beteenden som bidrar till ätstörningen.
  • Familjebaserad terapi (FBT) är ofta effektiv för yngre barn och ungdomar, där familjen spelar en central roll i behandlingen och hjälper till att övervaka måltider och stödja barnets återhämtning.

4. Gruppterapi eller stödgrupper

Dessa kan erbjuda barn och ungdomar ytterligare stöd och förståelse från andra som upplever liknande utmaningar.

5. Läkemedelsbehandling

I vissa fall kan läkemedel, såsom antidepressiva medel, vara en del av behandlingsplanen för att hantera samtidig depression eller ångest.

6. Utbildning och självhjälp

Att utbilda barnet och familjen om ätstörningar och hur de hanteras kan vara en viktig del av återhämtningen. Självhjälpsresurser och strategier för coping kan också ingå.

7. Långsiktigt stöd och uppföljning

Regelbundna uppföljningsbesök med hälsovårdsteamet är viktiga för att övervaka återhämtningen och förebygga återfall.

Behandlingsplanen bör anpassas individuellt utifrån barnets ålder, specifika behov och familjens situation. Engagemang och stöd från familjen är avgörande genom hela behandlingsprocessen. Samarbetet mellan vårdgivare, skolor och andra stödsystem kan ytterligare stärka behandlingsresultatet och barnets välbefinnande.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.