Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / High Need Baby (plusbarn)

Vissa spädbarn kan ha större behov av uppmärksamhet, tröst och engagemang än andra barn. De kallas ibland för plusbarn och här går vi igenom vad det innebär samt vad man kan göra som förälder.

Vad innebär high need baby (plusbarn)?

Termen “high need baby” refererar till spädbarn som visar en intensivare nivå av behov än genomsnittet. Dessa barn kan kräva mer uppmärksamhet, tröst och engagemang från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Egenskaper som ofta förknippas med high need babies inkluderar:

  • Intensivt behov av närhet: Dessa barn vill ofta bli hållna eller bäras mer tid än andra barn.
  • Svårigheter med att sova: De kan ha svårt att somna och kan vakna oftare under natten.
  • Intensiva reaktioner: Barnet kan visa mycket starka reaktioner på hunger, trötthet eller andra obehag.
  • Kräver frekvent amning eller matning: De kan vilja amma eller äta oftare, ibland som en form av tröst snarare än av hunger.
  • Svårighet att lugna sig: High need babies kan vara svårare att lugna när de är upprörda och kan inte alltid finna tröst i vanliga lugnande metoder.
  • Känslighet för miljön: De kan vara mer känsliga för ljus, ljud eller förändringar i omgivningen.

Konceptet med high need babies populariserades av Dr. William Sears, en amerikansk barnläkare, som observerade att vissa barn tycks ha ett högre behov av fysisk närhet och uppmärksamhet för att känna sig trygga och nöjda. Det är viktigt att notera att dessa egenskaper inte är medicinska diagnoser utan snarare ett sätt att beskriva ett beteendemönster som kräver mer föräldrastöd och anpassning.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Vad kan man göra som förälder?

Att vara förälder till en high need baby kan vara krävande och utmattande, men det finns strategier och tillvägagångssätt som kan underlätta vardagen och stärka bandet mellan dig och ditt barn. Här är några tips:

1. Acceptera ditt barns behov

Att acceptera att ditt barn har högre behov än andra kan hjälpa dig att anpassa dina förväntningar och hitta tålamodet som krävs för att möta dessa behov med förståelse och kärlek.

2. Skapa närhet

Fysisk närhet, såsom kramar, hud-mot-hud-kontakt och bärande i bärsele eller bärsjal, kan ge tröst och trygghet till ditt high need barn. Detta kan även stärka er bindning.

3. Flexibla rutiner

Medan rutiner är viktiga för alla barn, kan high need babies kräva mer flexibilitet. Var redo att anpassa scheman baserat på ditt barns signaler och behov.

4. Lär dig lugnande tekniker

Olika barn lugnas på olika sätt. Experimentera med vaggor, sjunga, lugnande ljud eller tysta promenader för att se vad som fungerar bäst för ditt barn.

5. Prioritera sömn

Sömnbrist är vanligt för föräldrar till high need babies. Försök att vila när ditt barn vilar och be om hjälp för att kunna ta korta pauser för att återhämta dig.

6. Förenkla ditt liv

Minimera andra stresskällor i ditt liv så mycket som möjligt. Det kan innebära att be om hjälp från familj och vänner, sänka förväntningarna på hushållssysslor eller ta en paus från sociala åtaganden.

7. Sök stöd

Att hitta en gemenskap eller stödgrupp med andra föräldrar till high need babies kan vara ovärderligt. Att dela erfarenheter och få stöd från dem som förstår kan göra en stor skillnad.

8. Ta hand om dig själv

Glöm inte bort din egen välmående. Att äta hälsosamt, röra på dig och ge dig själv mental återhämtning är viktigt för att kunna vara den förälder ditt barn behöver.

9. Professionell hjälp

Om du känner dig överväldigad, tveka inte att söka professionell hjälp. En barnläkare, barnpsykolog eller en familjerådgivare kan erbjuda värdefullt stöd och råd.

Att vara förälder till en high need baby är utmanande, men det är också en möjlighet att bygga en djup och meningsfull relation med ditt barn. Genom tålamod, kärlek och rätt stöd kan du navigera denna unika resa.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling hos en barnpsykolog

Att vara förälder till en high need baby kan vara utmanande, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att hantera dessa utmaningar effektivt. Att vända sig till barnläkare, barnpsykolog, stödgrupper eller familj och vänner kan ge nödvändiga resurser och lättnad.
För barn under 6 år kan Barnavårdscentralen (BVC) hjälpa. Dessa källor till stöd erbjuder olika perspektiv och copingstrategier, vilket är avgörande för både barnets och föräldrarnas välbefinnande.

Att öppna upp för hjälp är inte ett tecken på svaghet utan en stark åtgärd för att säkerställa att både du och ditt barn får det stöd ni behöver. Kom ihåg, din egen hälsa är lika viktig, och att ta hand om dig själv hjälper dig att vara den förälder ditt high need barn behöver. Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter. Konsultera gärna någon av våra barnpsykologer på Lavendla vid behov.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om high need baby (plusbarn)

Vad innebär high need baby?

Termen “high need baby” refererar till spädbarn som visar en intensivare nivå av behov än genomsnittet. Dessa barn kan kräva mer uppmärksamhet, tröst och engagemang från sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Vad kännetecknar en high need baby?

High need babies kräver mer närhet och kan ha svårigheter med sömn, visa starka reaktioner, behöver ofta ammas eller matas, är svårlugnade och extra känsliga för sin miljö.

Vem utvecklade begreppet plusbarn?

Konceptet med high need babies populariserades av Dr. William Sears, en amerikansk barnläkare, som observerade att vissa barn tycks ha ett högre behov av fysisk närhet och uppmärksamhet för att känna sig trygga och nöjda.

Är high need baby en diagnos?

Det är viktigt att notera att dessa egenskaper inte är medicinska diagnoser utan snarare ett sätt att beskriva ett beteendemönster som kräver mer föräldrastöd och anpassning.

Vad kan man göra som förälder till ett plusbarn?

Att vara förälder till en high need baby kräver tålamod och kreativitet, med strategier som acceptans av barnets behov, skapande av fysisk närhet, flexibla rutiner, inlärning av lugnande tekniker, prioritering av sömn, förenkling av livet, sökande av stöd, egenvård, och ibland professionell hjälp för att underlätta vardagen och stärka relationen till ditt barn.

Hur länge behöver spädbarn sova?

Spädbarn sover vanligtvis mellan 15 till 18 timmar per dygn under de första månaderna, men sömnmönstret kan variera, med perioder av sömn som sträcker sig från några minuter till flera timmar åt gången.

Mitt barn skriker mycket, vad kan jag göra?

Om ett spädbarn skriker, kan det hjälpa att försiktigt vagga barnet, erbjuda mat, kontrollera blöjan, eller skapa en lugnande miljö. Det är även viktigt att se över om barnet behöver tröst eller har andra omedelbara behov som behöver tillgodoses men också att be om hjälp vid behov.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa.

Vad gör en barnpsykolog?

En barnpsykolog erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till barnpsykolog privat?

Det går bra att gå till en barnpsykolog privat. På Lavendla har vi flera psykologer som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga.

Kan man gå till en barnpsykolog online?

Det går bra att gå behandling online via video. Vi har flera barnpsykologer som arbetar digitalt på Lavendla.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

För barn under 6 år kan Barnavårdscentralen (BVC) hjälpa. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som är tillgängliga.

Hur kan en behandling hos en barnpsykolog gå till?

Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen bedömer behov genom samtal med föräldrarna.

Terapiformer: Vanliga metoder inkluderar kognitiv beteendeterapi (KBT), som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Andra metoder som familjeterapi kan också vara hjälpsamt. Behandling kan även innefatta föräldrarådgivning där föräldrarna får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt, och därför kan behandlingen variera. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi barnpsykologer som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.