Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / Nattskräck hos barn

Om ett barn vaknar på natten med intensiv skräck eller panik så kan det vara nattskräck. Här går vi igenom vad det är, hur man kan hantera det och vid behov få mer hjälp.

Vad är nattskräck?

Nattskräck hos barn är en sömnstörning som kan vara oroväckande för både barn och föräldrar. Det uppträder vanligtvis under de tidiga nattimmarna och kännetecknas av intensiv skräck eller panik. Barnet kan skrika, gråta, flämta efter luft, och verka otröstligt, men är oftast inte fullt vaken och minns sällan händelsen dagen efter.

Även om nattskräck kan vara skrämmande att bevittna, är det oftast ofarligt och barn växer vanligtvis ifrån det. Förståelse för vad nattskräck är och hur man hanterar det kan hjälpa familjer att navigera genom dessa utmanande nätter med större lugn och försäkring.

Nattskräck i olika åldrar

Nattskräck, eller pavor nocturnus, drabbar ofta barn. Cirka 33 procent av barn mellan ett och två år drabbas medan cirka 20 procent i åldrarna tre till fem har problemet. Även om äldre barn, tonåringar och vuxna kan uppleva det men endast 1-2 procent.

Symptomen varierar med åldern, från skrik och desorientering till möjliga minnesfragment av episoden. En stabil sömnrutin och en säker sovmiljö är centralt för hantering. I fall där nattskräck påverkar dagligt liv kan professionell hjälp behövas för att adressera underliggande orsaker.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Vad är symptomen på nattskräck?

Symptom på nattskräck kan inkludera:

 • Plötslig uppvaknande med intensiv skräck eller panik
 • Skrik och gråt
 • Ökad hjärtfrekvens och snabb andning
 • Svettning och rodnad i ansiktet
 • Sätter sig upp eller springer omkring
 • Desorientering och förvirring vid uppvaknande
 • Motstånd mot tröstförsök
 • Episoden kommer i början av sömncykeln och håller i sig i 30 sekunder –10 minuter
 • Episoden kommer bara en gång per natt
 • Omedvetenhet om omgivningen och interaktioner under episoden
 • Ingen eller begränsad minnesbild av episoden dagen efter

Nattskräck inträffar vanligtvis under de tidigare faserna av sömncykeln, under icke-REM-sömnen. För att det ska vara nattskräck så behöver inte alla symptomen uppfyllas.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vad kan man göra som förälder om ens barn har nattskräck?

Som förälder kan hanteringen av nattskräck vara utmanande, men här är några strategier som kan hjälpa:

 1. Förbli lugn: Under en episod av nattskräck, försök att vara lugn och tröstande, även om ditt barn verkar otröstligt eller inte känner igen dig. Var närvarande runt barnet.
 2. Se till barnets säkerhet: Se till att barnets sovmiljö är säker för att förhindra skador. Det kan innebära att ta bort skarpa föremål eller säkra fönster och dörrar.
 3. Undvik att väcka barnet: Försök inte att väcka ditt barn under en episod, eftersom det kan vara svårt att göra så och kan öka deras förvirring och ångest.
 4. Skapa en lugnande rutin: Se till att ditt barn har en avslappnad rutin före sänggåendet för att minska stress och främja en lugn övergång till sömn. Ta barnet på toaletten och låt det kissa innan sänggående.
 5. Upprätthålla en regelbunden sömnschema: Se till att ditt barn går och lägger sig samt vaknar upp vid samma tid varje dag, även på helgerna, för att främja regelbunden sömn.
 6. Minimera stress: Försök att minimera stress i ditt barns liv, eftersom stress kan bidra till nattskräck.
 7. Observera mönster: Om nattskräcken inträffar vid ungefär samma tid varje natt, kan du försöka väcka ditt barn försiktigt 15-30 minuter före den förväntade tiden för att bryta mönstret.
 8. Tala med en professionell: Om nattskräck är frekventa, mycket störande eller fortsätter att inträffa efterhand som ditt barn blir äldre, överväg att konsultera en barnläkare eller barnpsykolog för ytterligare vägledning och stöd. Vissa epileptiska anfall kan se liknande ut så sök professionell hjälp vid behov.

Att förstå att nattskräck är en del av barnets utveckling och oftast inte ett tecken på en djupare problematik kan hjälpa dig att hantera situationen med större tålamod och empati. Om du upplever att det är ett problem eller är osäker så sök professionell hjälp.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om nattskräck hos barn

Vad är nattskräck?

Nattskräck hos barn är en sömnstörning som kan vara oroväckande för både barn och föräldrar. Det uppträder vanligtvis under de tidiga nattimmarna och kännetecknas av intensiv skräck eller panik. Barnet kan skrika, gråta, flämta efter luft, och verka otröstligt, men är oftast inte fullt vaken och minns sällan händelsen dagen efter.

Skiljer sig nattskräck åt i olika åldrar?

Nattskräck är vanligare bland mindre barn och brukar avta ju äldre barn blir.

Är nattskräck farligt?

Även om nattskräck kan vara skrämmande att bevittna, är det oftast ofarligt och barn växer vanligtvis ifrån det.

Vad är symptomen på nattskräck?

Symptom på nattskräck omfattar plötslig uppvaknande med panik, skrik, ökad hjärtfrekvens, svettning, desorientering, motstånd mot tröst, och ofta fysisk aktivitet som att sitta upp eller springa omkring. Dessa episoder, som varar i några sekunder till 10 minuter, inträffar en gång per natt under icke-REM-sömnen, och barnet minns sällan händelsen dagen efter.

Vad kan man göra som förälder om ens barn har nattskräck?

Vid nattskräck är det viktigt att föräldrar förblir lugna, säkerställer barnets säkerhet utan att väcka det, och upprätthåller en regelbunden sömnrutin. Konsultation med en läkare eller barnpsykolog kan också vara till hjälp för att utesluta underliggande orsaker och få ytterligare råd.

Mitt barn skriker hysteriskt på natten, vad ska jag göra?

Om ett barn skriker hysteriskt på natten, börja med att försäkra dig om barnets säkerhet och försök lugna det med en stillsam röst och trygg närhet utan att väcka det. Om händelserna är återkommande, kan det vara lämpligt att söka råd från en professionell för att utesluta medicinska orsaker eller få stöd för att hantera situationen.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa.

Vad gör en barnpsykolog?

Barnpsykologer erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till en barnpsykolog online?

Det går bra att gå behandling online via video. Vi har flera barnpsykologer som arbetar digitalt på Lavendla.

Jag känner mig orolig för mitt barns nattskräck, vad ska jag göra?

Om man upplever oro, och har konsulterat en professionell för att utesluta medicinska orsaker, så kan det vara bra att gå i egenterapi för att hantera sin oro.

Går nattskräck över med tiden?

Det är vanligt med nattskräck hos mindre barn men brukar gå över med tiden. Endast 1-2 procent av vuxna har nattskräck.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser, man kan också få hjälp via föräldrarådgivning. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur kan en behandling hos en barnpsykolog gå till?

Att söka hjälp från en barnpsykolog är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på er specifika situation och behov.

Terapiformer: Vanliga metoder är samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Andra metoder som familjeterapi kan också vara hjälpsamt. Föräldrarådgivning där föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma är också vanligt.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt, och därför kan behandlingen variera. Att arbeta tillsammans med en barnpsykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi barnpsykologer som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.