Hem / Lavendla Terapi / Psykolog eller psykoterapeut

Om man mår dåligt så kan man behöva gå i terapi, men vem skall man gå till? Här går vi igenom vad som är skillnaden mellan psykolog och psykoterapeut och hur de kan hjälpa.

Vad är skillnaden mellan en psykolog och psykoterapeut?

Ibland kan man behöva gå i terapi, det kan vara för olika problem som ångest, depression eller stress. Det är inte alltid lätt att veta vart man ska söka hjälp och av vem man ska prata med. Det kan också vara oklart vad som är skillnaden mellan en psykolog och en psykoterapeut. Båda är legitimerade yrken av Socialstyrelsen, vilket innebär att det finns en viss patientsäkerhet kopplad till terapin.

Man har som psykolog och psykoterapeut också skyldighet att arbeta med de metoder som har visat sig ge bäst effekt i forskning och att följa de rekommendationer som finns. Det är för att vården skall bli så bra som möjligt för den som söker det. Det som skiljer psykolog och psykoterapeut åt är att de har olika utbildning i grunden. Här kan du läsa mer om det.

Legitimerad psykolog

En psykolog har en yrkesförberedande grundexamen på fem år där man gått psykologprogrammet på universitetet. Psykologer får bland annat lära sig evidensbaserad psykologisk behandling och neuropsykiatriskt utredningsarbete med kognitiv testning under utbildningen. För att sedan få sin legitimation så gör man en praktikperiod, Praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP), under ett år där man har regelbunden handledning.

En psykolog arbetar med bedömning, utredning och behandling av psykisk ohälsa. De arbetar exempelvis på vårdcentraler, inom psykiatri, som skolpsykologer, inom kriminalvården och inom privat verksamhet. Psykologer kan också gå fortbildning och bli specialister inom olika områden som klinisk psykologi, arbetspsykologi eller neuropsykiatri.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om psykolog vs psykoterapeut

Vad är en psykolog?

En psykolog är en person som arbetar med att bedöma, utreda och behandla psykisk ohälsa inom offentlig och privat vård. Det är ett legitimerat yrke.

Vad är en psykoterapeut?

En psykoterapeut är en person som arbetar med att bedöma och behandla psykisk ohälsa inom offentlig och privat vård. Det är också ett legitimerat yrke.

Vad är en terapeut?

En terapeut är en person som arbetar med samtalsbehandling men det är inte en skyddad yrkestitel som legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Vem som helst kan således kalla sig terapeut.

Vad är skillnaden mellan psykolog och psykoterapeut?

Skillnaden mellan dessa yrken är att de har olika grundutbildning, där psykologer gått en femårig yrkesförberedande utbildning inom psykologisk behandling och utredning medan psykoterapeuter kan vara läkare, socionomer eller sjuksköterskor. Psykoterapeutprogrammet är en legitimerande fortbildning.

Vilka metoder och tekniker används i psykoterapi?

Det vanligaste är att man går en utbildning inom Kognitiv beteendeterapi (KBT) eftersom det är den metod som oftast rekommenderas av Socialstyrelsen men det finns andra metoder som också är hjälpsamma. Inom KBT arbetar man med tankar, känslor och beteenden för att må bättre.

Vad innebär att vara legitimerad?

Att ha en legitimation innebär att man har gått ett program som psykolog- eller psykoterapeutprogrammet och gjort praktik som krävs innan man sedan ansökt om legitimation hos Socialstyrelsen. Det är en kvalitetssäkring där man har patientsäkerhet och arbetar evidensbaserat för att det skall bli så bra som möjligt för den som söker vård.

Jag funderar på att träffa en coach, vad innebär det?

En coach är en person som kan arbeta med samtalsbehandling för att skapa förändring. Det kan vara hjälpsamt men coacher gör ingen psykologisk bedömning eller har inte bredare kunskap om olika tillstånd. Psykologer får också ofta lära sig coachning som en del i sin grundutbildning.

Vad är steg 1 utbildning i KBT?

Ibland kan man läsa att någon gått en steg 1 utbildning i KBT och det innebär att de gått en grundläggande KBT-utbildning. Det kan man göra om man exempelvis jobbar med människor och vill lära sig mer om metoden.

Kan man få psykoterapi online?

Det går bra att få behandling digitalt via video. Forskning har visat att resultatet av behandlingen blir likvärdig som om man skulle träffas i person.

Vad är en KBT-terapeut?

En KBT-terapeut är antingen en legitimerad psykolog eller psykoterapeut som är utbildad inom KBT eller en terapeut som har gått Steg-1 i KBT, vilket är en kortare grundutbildning i KBT.

Vad kostar det att gå i psykoterapi?

Hos Lavendla är det psykologerna och terapeuterna som sätter priset. En session för individuell terapi varar med Lavendlas terapeuter vanligtvis i 45 min och kostar mellan 800-1300 kr.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad är en psykoterapeut?

En psykoterapeut har gått en psykoterapeututbildning, vilket är en fortbildning för exempelvis läkare, socionomer och sjuksköterskor, men även psykologer kan gå den om de vill utvecklas mer inom yrket. Psykoterapeutprogrammet är på halvfart under 3 år där man också har handledning och praktik. Det leder sedan till en legitimering, med då som psykoterapeut. En psykoterapeut kan arbeta inom offentlig vård som vårdcentral eller psykiatri men också privat. Man arbetar då främst med bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

Vad gör en terapeut?

En terapeut kan arbeta med samtalsterapi men det är bra att veta att kalla sig terapeut är inte, till skillnad mot psykolog och psykoterapeut, en skyddad titel utan det kan vem som helst kalla sig. Det är således inte samma kvalitetssäkring och patientsäkerhet som vid ett legitimerat yrke.

Som legitimerad psykolog behöver du arbeta med de metoder som har visat sig ge bäst resultat i forskning och om du som klient blivit illa behandlad så kan man anmäla detta. Så är det alltså inte om du går till en terapeut. Legitimerad personal följer också sekretess och de har också tystnads- och journalföringsplikt.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.