Hem / Lavendla Terapi / Schematerapi

Har du haft en tuff barndom, har problem i relationer och svårigheter som depression? Då kan schematerapi hjälpa. Här går vi igenom vad metoden innebär och hur det går att må bättre.

Vad är schematerapi?

Schematerapi är en evidensbaserad terapiform som utvecklats för att behandla personer med långvariga mönster av problematiskt beteende, särskilt de som är förknippade med olika personlighetsstörningar. Terapin är influerad av kognitiv beteendeterapi (KBT) men integrerar även delar från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi större fokus på barndoms erfarenheter och relationen mellan terapeuten och klienten.

Metoden utvecklades av psykologen Jeffrey Young, och är en vidareutveckling av KBT anpassad för behandling av mer långdragen och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig effektiv.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vem kan ha nytta av att gå i schematerapi?

Schematerapi kan vara hjälpsamt vid olika problemområden. Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är svartsjuk, ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners? Har du svårt att bryta mönster, kontrollera känslor och impulser eller känner dig tom och likgiltig? Om du har höga krav på dig själv, ett omättligt bekräftelsebehov, plågas av återkommande skam och skuldkänslor och känner du dig som en dålig människa?

I så fall kan schematerapi vara något för dig. Schematerapi används för att behandla personer med komplexa psykologiska problem, såsom personlighetsstörningar, relationsproblem, kronisk depression och ångest.

Vad är ett schema?

Scheman är ett begrepp inom kognitiv psykologi som beskriver olika mönster eller föreställningar man skapar genom sina erfarenheter. Det är lite som inre kartor. Dessa uppfattningar om oss själva och omvärlden är sedan utgångspunkten för hur vi agerar. Om man som barn inte får sina grundläggande känslomässiga behov mötta så kan man reagera med stress på olika sätt och man kan utveckla mönster och beteenden som inte alltid stämmer med hur situationer ser ut när man blir äldre. Det kan således bli problem i relationer och man kan utveckla psykisk ohälsa.

Under behandlingen får man utforska och förstå sina scheman, samt utveckla strategier för att utmana och förändra dem. Man har identifierat 18 olika scheman som är vanliga och som kan orsaka problem. Man har också ett uttryck inom schematerapi som är “mode”, vilket är en mer situationsbaserad form av schema. Det kan exempelvis vara att man i en viss situation agerar lite som ett barn, en krävande eller kritisk förälder eller en mer hälsosam vuxen. Behandlingen hjälper till att förändra mönster som man inte mår bra av.

Grunderna inom schematerapin är:

 1. Scheman: Scheman är djupt rotade och stabila mönster av tankar, känslor och beteenden som utvecklas under barndomen och präglar hur en individ tolkar och svarar på världen. Dessa scheman kan vara adaptiva eller maladaptiva.
 2. Grundläggande emotionella behov: Schematerapin identifierar grundläggande emotionella behov, kallade kärnbehov, som varje individ har. Exempel på sådana behov inkluderar delaktighet, autonomi och kompetens.
 3. Självet: Under behandlingen undersöks hur en persons självbild påverkats av tidiga upplevelser och hur detta kan leda till negativa självscheman och känslor.
 4. Föräldra-läge: Terapin inkluderar konceptet “Föräldra-läge,” vilket beskriver inre röster och attityder som en person internaliserar från sina föräldrar och andra auktoritetsfigurer.
 5. Förändring av scheman: Målet med schematerapi är att identifiera och förändra maladaptiva scheman och främja utvecklingen av mer adaptiva sätt att tänka, känna och agera.

Behandling med schematerapi

En viktig del av schematerapin är att klienten lär sig att identifiera och hantera sina egna emotionella behov och att utveckla bättre sätt att möta sina behov på. Det är en omfattande behandling där fokus läggs på förändring av personligheten, och de grundläggande tankemönster man fått med sig från barndomen.

Schematerapi innehåller tre behandlingsfaser och baseras på emotionsfokuserade tekniker, kognitiva tekniker och strategier för att bryta beteendemönster. Det inkluderar också avslappningsträning, känslohantering och exponering. Terapeuten bemöter individen med empati, stöttning, trygghet och värme. Schematerapi kan genomföras i individuell terapi eller i gruppformat. Hur lång behandlingen är beror på svårighetsgraden av klientens problem och individuella behov.

Schematerapi Stockholm

Om du bor i Stockholm så kan du gå i schematerapi med någon av våra medarbetare som har mottagning här. Du kan se vem som arbetar med metoden i vår lista med psykologer och terapeuter.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om schematerapi

Vad är schematerapi?

Schematerapi är en evidensbaserad terapiform som utvecklats för att behandla personer med långvariga mönster av problematiskt beteende.

Vad är ett schema?

Scheman är ett begrepp inom kognitiv psykologi som beskriver olika mönster eller föreställningar man skapar genom sina erfarenheter. Det är lite som inre kartor.

Hur går en behandling med schematerapi till?

Schematerapi innehåller tre behandlingsfaser och baseras på emotionsfokuserade tekniker, kognitiva tekniker och strategier för att bryta beteendemönster.

Hur lång är en behandling med schematerapi?

Hur lång behandlingen är beror på svårighetsgraden av klientens problem och individuella behov. Det är svårt att säga exakt hur lång behandlingen blir.

Vilka verktyg och tekniker används i schematerapi?

I behandlingen används kognitiva tekniker som omstrukturering men även psykoedukation, avslappningsträning, känslohantering och exponering. Terapeutens relation till klienten är också viktig med empati, stöttning, trygghet och värme.

Vem kan vara hjälpt av schematerapi?

Schematerapi används för att behandla personer med komplexa psykologiska problem, såsom personlighetsstörningar, relationsproblem, kronisk depression och ångest.

Vad är grunden i schematerapi?

Terapin är influerad av kognitiv beteendeterapi (KBT) men integrerar även idéer från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi.

Kan jag bearbeta min barndom med schematerapi?

Schematerapi är utvecklat för att behandla svåra upplevelser i barndomen så det är en terapiform som fungerar bra för det.

Kan jag få schematerapi om jag bor i Stockholm?

Vi har legitimerade psykologer och terapeuter som tar emot fysiska besök i Stockholm. Välkommen att boka på vår hemsida.

Vad är en schematerapeut?

En legitimerad psykolog eller psykoterapeut som vidareutbildat sig inom schematerapi och som är kvalificerad att ge behandlingen.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med Schematerapi och som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Hur går schematerapi till?

Här är en allmän översikt över hur schematerapi kan gå till:

 1. Bedömningsbesök: Terapeuten inleder behandlingen med en grundlig bedömning för att förstå klientens bakgrund, tidigare erfarenheter och nuvarande problem.
 2. Psykoedukation: Terapeuten introducerar klienten till grundläggande koncept inom schematerapi och ger insikt om hur tidiga upplevelser kan ha format maladaptiva scheman.
 3. Identifiering av scheman: Tillsammans med klienten identifierar terapeuten maladaptiva scheman och deras påverkan på klientens tankar, känslor och beteenden.
 4. Utforskning av ursprung: Terapeuten hjälper klienten att utforska och förstå ursprunget till problemen, ofta genom att undersöka tidiga barndomserfarenheter och relationer.
 5. Förändringsarbete: Terapeuten och klienten arbetar tillsammans för att utmana och förändra maladaptiva scheman genom kognitiva och beteendemässiga strategier. Det kan innefatta att utmana negativa självscheman och bygga upp mer positiva och adaptiva sätt att tänka om sig själv och andra.
 6. Användning av “föräldra-läget”: Terapeuten hjälper klienten att bli medveten om och förändra de inre rösterna och attityderna som kommer från det inre “föräldra-läget,” vilket kan vara negativt och självkritiskt.
 7. Stärka adaptiva scheman: Terapeuten stöder klienten i att identifiera och stärka adaptiva scheman och positiva självscheman.
 8. Implementering i verkligheten: Klienten övar och implementerar de nya insikterna och beteendemönstren i sitt dagliga liv.
Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter. Vi gör det svåra lättare.ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.