Hem / Lavendla Juridik / Notarius Publicus

Notarius Publicus

Den person som är Notarius Publicus har ett förordnande från Länsstyrelsen som innebär att personen kan hjälpa till med tjänster av särskild karaktär.

 1. Lavendla Juridik

Notarius Publicus kan bland annat hjälpa till med bevittning, intygande och kontroll av handlingar samt namnteckningar, utfärdande av apostille och så vidare.

notarius publicus

För information om Notarius Publicus på engelska läs här. For our english visitors please press here.

Notarius Publicus betyder offentlig sekreterare/notarie

Notarius Publicus är en gammal tradition i Sverige vilket kanske tycks höras på titeln som kommer från latin. Det är länsstyrelsen som utser förordnanden och definitionen är ungefär ”offentlig sekreterare” eller ”offentlig notarie”. Uppdraget avser främst att hjälpa allmänheten med kontroll och intygande av diverse uppgifter för att bekräfta att de stämmer. Notarius Publicus fungerar alltså som en objektiv intygsgivare och kontrollant.

Länsstyrelsen kan bestämma att förordnandet antingen ska vara tidsbegränsat eller inte. Det skall finnas minst en Notarius Publicus i varje län och det är länsstyrelsen som beslutar inom vilket område den förordnande ska utföra sitt uppdrag. Det är vanligtvis en kommun som bestäms men det hindrar inte att arbete utanför det angivna området utförs. En avgift tas ut för uppdraget.

7 saker som Notarius Publicus kan hjälpa dig med

 1. Utfärda apostille, läs mer nedan om vad detta innebär.
 2. Agera som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs.
 3. Agera som vittne när förseglingar sätts på eller bryts.
 4. Kontrollera lotteridragningar.
 5. Lämna andra uppgifter för iakttagelser efter undersökning eller kontroll.
 6. Lämna och ta upp förklaringar om rättsliga och ekonomiska förhållanden av betydelse till tredje part.
 7. Intyga att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, har en viss position, kompetens eller behörighet att företräda annan.

Så fungerar det i praktiken

När Notarius Publicus ska bestyrka en namnteckning krävs vanligen att personen som ska signera handlingen besöker Notarius Publicus i praktiken. Vid mötet visas ID upp och Notarius Publicus intygar samt bevittnar namnteckningen. För intyg och bestyrkning av firmateckning behövs registerutdrag från Bolagsverket som anger vem eller vilka som är firmatecknare.

Apostille fungerar som ett intyg för handlingar som ska visas utomlands och apostille-stämpeln visar att handlingen är utesluten kravet på intygande i andra länder. Se lista över de länder som omfattas enligt den så kallade apostillekonventionen.

Handling med apostille-stämpel behöver inte bestyrkas

En apostille är en stämpel på ett dokument som bekräftar att en namnteckning på dokumentet är sann. Apostille-stämplar används för handlingar som ska uppvisas i ett annat land som omfattas av apostillekonventionen.

När handlingen får en stämpel innebär det att den inte behöver bestyrkas och det krävs inte ett extra godkännande från utländsk ambassad. Stämpeln fungerar alltså som ett slags certifikat. Sedan ungefär 15 år tillbaka är det endast Notarius Publicus som har rätt att utfärda apostille enligt svensk lag.

Exempel på handlingar som kan få apostille direkt

 1. Statliga myndigheters dokument, exempelvis handlingar från Skatteverket, Bolagsverket och Socialstyrelsen. Detsamma gäller för olika registerutdrag, exempelvis utdrag från belastningsregistret.
 2. Domstolshandlingar, exempelvis skilsmässopapper.
 3. Intyg och betyg från skolor. Här omfattas studier på universitets- och högskolenivå samt kommunala skolor. Friskolor omfattas inte.
 4. Handlingar signerade av Notarius Publicus eller svensk handelskammare.
 5. Översättningar som gjorts av legitimerad översättare.
 6. Utdrag från födelse- och vigselbok.

Detta måste finnas med i handlingar som förses med apostille

När en handling förses med apostille krävs att en originalstämpel från myndigheten som utfärdat handlingen och namnet på myndigheten framgår. Dessutom ska både namnteckning och förtydligande av namnet på personen som utfärdat stämpeln på handlingen finnas med. Slutligen ska också framgå vilken tjänst personen har vid myndigheten.

Avseende privata handlingar kan apostille ges först efter att Notarius Publicus intygat undertecknarens namnteckning (eller behörighet). Inom Norden och EU krävs inte apostille för vissa allmänna handlingar som bland annat styrker och avser födsel, död, namn, äktenskap, bostadsort och nationalitet.

Minneslista för att få ett apostille-intyg

 1. Kontrollera att landet dokumentet är på väg till omfattas av apostillekonventionen.
 2. Kontrollera att dokumentet är i originalform.
 3. Kontrollera att dokumentet har författarens egen originalunderskrift.

Detta får Notarius Publicus inte lov att göra

Notarius Publicus får inte göra sådant som tillhör svenska myndigheters arbete och inte heller sådant som är olämpligt eller annars kan utnyttjas på ett olämpligt sätt i reklam eller liknande. De är inte heller skyldiga att sköta delgivning av olika handlingar och inte heller skyldig att utföra sådana tjänster som rimligtvis inte kan begäras.

För uppdraget krävs juristexamen, att personen inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt lag. För uppdraget krävs också tillräckliga språkkunskaper samt lämplighet för uppdraget i övrigt.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan ort, oavsett var i landet du befinner dig finns Lavendla Juridik här för dig. Du väljer själv hur du vill mötas, via telefon, online eller i ett personligt möte.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret, så hör vi av oss till dig.

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.