1. Lavendla Juridik

Notarius Publicus

Lavendla Juridiks chefsjurist Timothy Prellwitz har ett förordnande från Länsstyrelsen i Stockholm som Notarius Publicus, vilket innebär att vi kan erbjuda hjälp till privatpersoner och företag med tjänster av särskild karaktär. Notarius Publicus hjälper bl.a. till med bevittning, intygande och kontroll av handlingar och namnteckningar, utfärdande av apostille m.m.

 

För information om Notarius Publicus på engelska läs här. For our english visitors please press here.

Vad kan vår Notarius Publicus hjälpa dig med?

 1. Utfärda Apostille (Läs mer om vad detta innebär nedan)
 2. Agera som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs
 3. Agera som vittne när förseglingar sätts på eller bryts.
 4. Kontrollera lotteridragningar.
 5. Lämna andra uppgifter för iakttagelser efter undersökning eller kontroll.
 6. Lämna och ta upp förklaringar om rättsliga och ekonomiska förhållanden av betydelse till tredje part.
 7. Intyga att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, har en viss position, kompetens eller behörighet att företräda annan.

Hur fungerar det i praktiken att ta hjälp av Notarius Publicus?

När Notarius Publicus skall bestyrka en namnteckning krävs att personen som skall signera handlingen besöker oss på ett av våra kontor, antingen i Stockholm City, Sundbyberg eller Solna. Hos oss visas ID upp och vår Notarius Publicus intygar och bevittnar namnteckningen. Vad gäller intyg och bestyrkning av firmateckning behövs registerutdrag från Bolagsverket som anger vem eller vilka som är firmatecknare.

Apostille fungerar som ett intyg för handlingar som skall visas utomlands och apostille-stämpeln visar att handlingen är utesluten kravet på intygande i andra länder (här finns en lista över de länder som omfattas enligt den s.k. apostillekonventionen).

 

 

Vad är en apostille?

En apostille är en stämpel på ett dokument som bekräftar att en namnteckning på dokumentet är sann. Apostille-stämplar används för handlingar som ska uppvisas i ett annat land som omfattas av apostillekonventionen (se listan ovanför). När handlingen får en stämpel innebär det att den inte behöver bestyrkas och det krävs inte ett extra godkännande från utländsk ambassad. Stämpeln fungerar alltså som ett slags certifikat. Sedan ungefär 15 år tillbaka är det endast Notarius Publicus som har rätt att utfärda apostille enligt svensk lag. Följande är exempel på handlingar som kan få apostille direkt:

 • Statliga myndigheters dokument, exempelvis handlingar från Skatteverket, Bolagsverket och Socialstyrelsen.
 • Olika registerutdrag, exempelvis utdrag från belastningsregistret.
 • Domstolshandlingar, exempelvis skilsmässopapper.
 • Intyg och betyg från skolor. Här omfattas studier avseende universitets- och högskolenivå samt kommunala skolor. Friskolor omfattas inte.
 • Handlingar signerade av Notarius Publicus eller svensk handelskammare.
 • Översättningar som gjorts av legitimerad översättare.
 • Utdrag från födelse- och vigselbok.

Handlingar som förses med apostille måste också ha med:

 • En originalstämpel från myndigheten som utfärdat handlingen och namnet på myndighet ska framgå.
 • Både namnteckning och förtydligande av namnet på personen som utfärdat stämpeln på handlingen.
 • Vilken tjänst personen har vid myndigheten.

Avseende privata handlingar kan apostille ges först efter att Notarius Publicus intygat undertecknarens namnteckning (eller behörighet). Inom Norden och EU krävs inte apostille för vissa allmänna handlingar som bl.a. styrker och avser födsel, död, namn, äktenskap, bostadsort och nationalitet.

Minneslista för att få ett apostille-intyg

 • Kontrollera att landet dokumentet är på väg till omfattas av apostillekonventionen.
 • Kontrollera att dokumentet är i originalform.
 • Kontrollera att dokumentet har författarens egen originalunderskrift.

Vad får Notarius Publicus inte lov att göra?

Notarius Publicus får inte göra sådant som tillhör svenska myndigheters arbete och inte heller sådant som är otillbörligt (olämpligt) eller annars kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller liknande. De är inte heller skyldiga att sköta delgivning av olika handlingar och inte heller skyldig att utföra sådana tjänster som rimligtvis inte kan begäras.

Vem kan bli Notarius Publicus?

För uppdraget som Notarius Publicus krävs juristexamen, att personen inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt lag (föräldrabalken). För uppdraget krävs också tillräckliga språkkunskaper samt lämplighet för uppdraget i övrigt.

Allmän info om Notarius Publicus

Notarius Publicus är en gammal tradition i Sverige vilket kanske tycks höras på titeln som kommer från latin. Det är länsstyrelsen som utser förordnanden och definitionen är ungefär ”offentlig sekreterare” eller ”offentlig notarie”. Uppdraget avser främst att hjälpa allmänheten med kontroll och intygande av diverse uppgifter för att bekräfta att de stämmer. Notarius Publicus fungerar alltså som en objektiv intygsgivare och kontrollant.

Länsstyrelsen kan bestämma att förordnandet antingen ska vara tidsbegränsat eller inte. Det skall finnas minst en  i varje län och det är länsstyrelsen som beslutar inom vilket område den förordnande ska utföra sitt uppdrag. Det är vanligtvis en kommun som bestäms men det hindrar inte att arbete utanför det angivna området utförs. Notarius Publicus tar ut en avgift för uppdraget och det går att kontakta oss på Lavendla Juridik för mer information.

Kontakta oss på Lavendla Juridik

Tid bokas antingen på vår hemsida eller via telefon (vi har inte drop-in tider) och vi finns i Stockholm City på adressen Sveavägen 80. Vi har även kontor i Sundbyberg och Solna. I Stockholmsområdet kan vi på Lavendla hjälpa till med tjänster i hela Stockholmsområdet, bland annat Solna, Nacka, Södertälje, Huddinge, Täby, Järfälla, Bromma, Kista m.m.