Anställningsavtal

I Sverige finns det en mängd olika anställningsformer. Några av de vanligaste anställningsformerna är tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning och provanställning. Som arbetsgivare kan det vara svårt att veta hur ett anställningsavtal ska utformas för att tillgodose både arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter. Om du behöver hjälp att upprätta ett anställningsavtal, eller vill få ett anställningsavtal granskat, är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik.

5 tips för dig som ska skriva ett anställningsavtal

  1. Definiera anställningsformen, exempelvis provanställning, tydligt i anställningsavta-let.
  2. Beskriv tydligt vilken typ av arbetsuppgifter som den anställde ska utföra.
  3. Om den anställdes lön helt eller delvis är prestationsbaserad ska sättet att beräkna lönen beskrivas på ett pedagogiskt sätt. Risken för missförstånd är annars stor.
  4. Om den anställde har rätt till andra förmåner än lön, exempelvis mobiltelefon och friskvårdsbidrag, bör dessa förmåner skrivas in i anställningsavtalet.
  5. Ta in ett tydligt formulerad sekretess- och lojalitetsklausul som säkerställer att den anställde inte har möjlighet att sprida känslig information om företagets verksamhet vidare till utomstående.

Vad är en tillsvidareanställning?

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen i Sverige. Den som har en tillsvidareanställning har ett starkt skydd av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Ett exempel på detta är principen om först-in-först-ut, som innebär att arbetsgivaren, med vissa undantag, vid nedskärningar måste behålla de medarbetare som arbetat längst tid på företaget. Om arbetsgivaren av någon anledning är missnöjd med en person som har en tillsvidareanställning måste det också finnas starka skäl för att personen ska få sägas upp.

Vad är en allmän visstidsanställning?

 En allmän visstidsanställning är en anställning som börjar och slutar vid ett specificerat datum. Detta innebär förstås att anställningsskyddet är svagt i jämförelse med en tillsvidareanställning. En arbetsgivare får dock inte ha en medarbetare visstidsanställd hur länge som helst. Om en person varit visstidsanställd under längre tid än två år under en femårsperiod så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Vad är en provanställning?

En provanställning (även kallad ”prövotid”) är en i princip helt förutsättningslös anställningsform som får pågå under maximalt sex månader. Om arbetsgivaren inte är nöjd med den anställdes insatser, eller inte är i behov av arbetskraft, kan anställningen sägas upp utan något särskilt skäl behöver anges. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta måste arbetsgivaren dock meddela den anställde detta senast på provanställningens sista dag. Om detta inte görs övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Vill du veta mer om Anställningsavtal?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770-33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Anställningsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik