Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Anställningsavtal
 1. Lavendla Juridik

Anställningsavtal

I Sverige finns en mängd olika anställningsformer. Några av de vanligaste anställningsformerna är tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning och provanställning. Som arbetsgivare kan det vara svårt att veta hur ett anställningsavtal ska utformas för att tillgodose både arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter. Om du behöver hjälp att upprätta ett anställningsavtal eller vill få ett anställningsavtal granskat är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla på 0770 – 33 90 70.

5 tips för dig som ska skriva ett anställningsavtal

 1. Definiera anställningsformen, exempelvis provanställning, tydligt i anställningsavtalet.
 2. Beskriv tydligt vilken typ av arbetsuppgifter som den anställde ska utföra.
 3. Om den anställdes lön helt eller delvis är prestationsbaserad ska sättet att beräkna lönen beskrivas på ett pedagogiskt sätt. Risken för missförstånd är annars stor.
 4. Om den anställde har rätt till andra förmåner än lön, exempelvis mobiltelefon och friskvårdsbidrag, bör dessa förmåner skrivas in i anställningsavtalet.
 5. Ta in ett tydligt formulerad sekretess- och lojalitetsklausul som säkerställer att den anställde inte har möjlighet att sprida känslig information om företagets verksamhet vidare till utomstående.

Vad är en tillsvidareanställning?

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen i Sverige och kallas normalt för “fast anställning”. Den som har en tillsvidareanställning har ett starkt skydd av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Ett exempel är principen om först-in-först-ut, som innebär att arbetsgivaren, med vissa undantag, vid nedskärningar måste behålla de medarbetare som arbetat längst tid på företaget. Om arbetsgivaren av någon anledning är missnöjd med en person som har en tillsvidareanställning måste det också finnas starka skäl för att personen ska få sägas upp.

Vad är en allmän visstidsanställning?

En allmän visstidsanställning är en anställning som börjar och slutar vid ett specificerat datum. Detta innebär förstås att anställningsskyddet är svagt i jämförelse med en tillsvidareanställning. En arbetsgivare får dock inte ha en medarbetare visstidsanställd hur länge som helst. Om en person varit visstidsanställd under längre tid än två år under en femårsperiod så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Med projektanställning avses egentligen visstidsanställning. 

Vad är en provanställning?

En provanställning (även kallad ”prövotid”) är en i princip helt förutsättningslös anställningsform som får pågå under maximalt sex månader. Om arbetsgivaren inte är nöjd med den anställdes insatser, eller inte är i behov av arbetskraft, kan anställningen sägas upp utan något särskilt skäl behöver anges. 

Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta måste arbetsgivaren dock meddela den anställde detta senast på provanställningens sista dag. Om detta inte görs övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Anställningsavtal för intermittent anställning

Ibland har företag behov av kortvariga anställningar som enbart varar ett par timmar eller dagar. Då rör det sig om en intermittent anställning, ibland även kallad timanställning eller behovsanställning. Intermittent anställning är inte en speciell arbetsform utan ett sätt att uttrycka en kortvarig anställning som uppstår vid olika tillfällen och där den anställde kan tacka ja eller nej vid varje erbjudet arbetstillfälle. 

För att det ska vara fråga om en intermittent anställning är det viktigt att arbetstagaren ska kunna säga ja eller nej till varje arbetstillfälle. Om det inte förhåller sig på det viset, kan det få betydelse för bland annat när företrädesrätt till återanställning börjar gälla och när i tiden det sker en övergång till en tillsvidareanställning (heltidsanställning). 

Anställningsavtal för enstaka dagar är en form av intermittent anställning.

Anställningsavtal för delägare och VD

För delägare i ett aktiebolag, är det klokt att reglera inbördes förhållande mellan delägarna i ett så kallat aktieägaravtal och respektive delägares anställning i separata anställningsavtal. För VDn är det att rekommendera att skriva ett speciellt VD-avtal som i många fall skiljer sig från ett vanligt anställningsavtal.

10 punkter som anställningsavtalet bör innehålla och reglera

 1. Uppgift om den anställdes namn, adress och personnummer.
 2. Organisationens namn och adress.
 3. Arbetsplats, tillträdesdag och arbetstid.
 4. Typ av anställningsform (exempelvis tillsvidareanställning, allmän. visstidsanställning eller provanställning).
 5. Beskrivning av arbetsuppgifter och tjänstetitel.
 6. Lön och andra förmåner samt datum för utbetalning.
 7. Antal betalda semesterdagar.
 8. Om anställningen är tidsbegränsad, ange anställningsperioden.
 9. Om det är en provanställning ska det framgå och hur länge den varar (maximalt sex månader därefter övergår den automatiskt till tillsvidareanställning det vill säga fast anställning).
 10. Vilket kollektivavtal som gäller alternativt att det inte finns något kollektivavtal.

Anställningsavtal och lön

Lönen anges vanligtvis antingen som månadslön eller timlön. Heltidsanställda har normalt sätt månadslön, men timlön förekommer också. Om den anställde har rörlig lön, till exempel provisionsbaserad lön, ska du ange villkoren för hur den räknas ut i anställningsavtalet. 

Lönetillägg kan också förekomma, det vill säga lön utöver den vanliga löneformen. Det kan till exempel vara aktuellt när arbetstagaren arbetar på obekväma arbetstider. Lönetillägget kan beräknas som ett fast belopp eller som procent av grundlönen.

Anställningsavtal och pension 

Utöver allmän pension får du tjänstepension om du omfattas av kollektivavtal. Allmän pension är en statlig pension som Pensionsmyndigheten har hand om. Varje år som du arbetar och betalar skatt avsätts pengar till din allmänna pension. 

Tjänstepension utgör ofta ett rejält tillskott till den allmänna pensionen. Det är givetvis även möjligt att pensionsspara privat vilket flera också gör. Om du är VD omfattas du i normala fall inte av kollektivavtal, varför det är särskilt viktigt att i avtal reglera din pension med din arbetsgivare. 

Mall på anställningsavtal

Det finns flera mallar på anställningsavtal att tillgå över internet som du kan använda när du ska upprätta ett anställningsavtal. Det är dock en god idé att ta hjälp av en jurist för att se till att anställningsavtalet exempelvis inte strider mot LAS. Genom ett korrekt skrivet anställningsavtal minskar du risken för eventuella tvister med anställda. 

Viktiga lagar att hålla koll på 

Det finns flera lagar att beakta när det kommer till arbetsrätt. Arbetsrätten brukar delas in i individuell arbetsrätt (regler som behandlar individers arbetsförhållanden) och kollektiv arbetsrätt (regler som behandlar kollektivavtal, arbetsgivar – och arbetstagarorganisationer).

 • En viktig lag tillhörande den individuella arbetsrätten är lagen om anställningsskydd (LAS). I LAS behandlas viktiga frågor såsom vad som gäller för uppsägning av anställda (vissa personer omfattas inte av LAS, bland annat VD). 
 • En viktig lag tillhörande den kollektiva arbetsrätten är medbestämmandelagen (MBL). Den handlar om arbetstagares rätt till medinflytande i verksamheten. 

Vill du veta mer om anställningsavtal? Kontakta Lavendla Juridik!

Behöver du hjälp att skriva ett anställningsavtal? Kontakta oss på Lavendla Juridik. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan, via mail eller genom att ringa 0770-33 90 70.

Frågor? Kontakta oss för en personlig konsultation

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Anställningsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Skrivet av Catharina Looft

Jurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som jurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.