Sekretessavtal

Ett sekretessavtal är ett avtal där någon förbinder sig att inte avslöja information av en viss karaktär. Sekretessavtal kan vara självständiga avtal eller utgöra en del av ett större avtal (det är exempelvis vanligt att anställningsavtal innehåller villkor om sekretess). Om du behöver hjälp med att upprätta ett sekretessavtal, eller granska ett redan upprättat sekretessavtal, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lavendla Juridik.

3 saker att tänka på när du ska skriva ett sekretessavtal

  1. Formulera sekretessavtalet på ett maximalt tydligt vis. Det ska inte finnas något utrymme för någon av parterna att missförstå vilken typ av information som omfattas av sekretessavtalet.
  2. Ange att sekretessåtagandet gäller även efter det att förhållandet mellan avtalsparterna (exempelvis en arbetsgivare och en anställd) i övrigt har upphört.
  3. Koppla eventuella överträdelser av sekretessavtalet till en skyldighet att betala ett specificerat vite (exempelvis 50 000 kr). Om en vitesklausul saknas kan det i praktiken vara omöjligt att få ersättning från den som brutit mot sekretessavtalet (eftersom det ofta är väldigt svårt att bevisa vilken konkret ekonomisk skada som överträdelsen har gett upphov till).

Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal, även benämnt Non Disclosure Agreement (NDA), är att åtagande om att hemlighålla information som parten till avtalet får ta del av inom ramen för exempelvis en anställning eller ett företagssamarbete. Det vanligaste är att sekretessåtagande ingår som ett villkor i ett större avtalsförhållande – men det förekommer också helt frikopplade sekretessavtal.

Varför behövs sekretessavtal?

För många företag är det väldigt viktigt att företagets affärsmetoder, leverantörskontakter, marknadsföringsstrategier och liknande information inte kommer till konkurrenters eller andra utomstående aktörers kännedom. Om ett sådant informationsläckage inträffar kan det få förödande konsekvenser för företagets intjäningsförmåga.

För att minimera risken för att information kommer i orätta händer är det därför klokt att se till att alla anställda, och övriga som besitter känslig information om verksamheten, undertecknar ett sekretessavtal. För att säkerställa att sekretessavtalet verkligen täcker företagets behov är det bra att låta en jurist upprätta, eller åtminstone se över, sekretessavtalets utformning.

Vill du veta mer om Sekretessavtal (NDA)?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770 33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Sekretessavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik