Tycker du det är jobbigt att hålla presentationer, stå på scen eller på annat sätt vara i centrum för uppmärksamhet? Då kanske du lider av scenskräck. Här går vi igenom vad det är och hur du kan få hjälp.

Vad är scenskräck?

Scenskräck är en form av social fobi där en person känner en intensiv rädsla inför tanken på att uppträda eller tala inför en publik. Denna ångest är inte enbart begränsad till traditionella scenuppträdanden som teater eller musikframträdanden, utan kan även gälla situationer som att tala i offentliga sammanhang, presentera i skolan eller på arbetsplatsen, eller till och med delta i sociala sammanhang där personen känner sig i centrum för uppmärksamheten. Det är ett vanligt problem, 25% av befolkningen undviker situationer där de behöver tala inför andra. Scenskräck kan vara begränsande för den som har det men det går att få hjälp.

Varför får man scenskräck?

Scenskräck kan orsakas av både psykologiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Det kan bero på att man tidigare blivit kritiserad eller att man är osäker, man kan varit med om tidigare negativa upplevelser, man kanske gjort bort sig när man stått på en scen tidigare. Har man låg självkänsla så kan det också påverka men även perfektionism där man har en överdriven rädsla för att göra fel påverkar. Det kan också finnas ärftliga faktorer där miljö och uppfostran spelar roll. Många faktorer samvarierar till utvecklingen.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Symptom på scenskräck

Det finns vissa saker som man upplever om man har symptom på scenskräck. Det kan vara både fysiska och psykiska och variera i svårighetsgrad, där vissa bara har milda problem medan andra upplever svårare symptom. Här är några av symptomen man kan uppleva vid scenskräck:

  1. Fysiska symptom: Darrningar, svettningar, hjärtklappning, illamående, torr mun, och ibland magbesvär eller huvudvärk.
  2. Kognitiva symptom: Negativa tankar om prestationen, rädsla för att göra bort sig, oro för negativ bedömning från andra, och katastroftankar.
  3. Beteendemässiga symptom: Undvikande av situationer där man måste uppträda eller tala inför andra, eller att genomlida sådana situationer med intensiv ångest.

Scenskräck kan begränsa en persons förmåga att prestera eller delta i sociala sammanhang så det är bra att söka hjälp så att det inte påverkar livet allt för mycket. Om man undviker sociala situationer generellt, och inte bara vid uppträdanden, så kan det vara symptom på social ångest. Det är ett mer omfattande ångestsyndrom som också kan behandlas.

Behandling av scenskräck

Behandling av scenskräck innebär ofta psykoterapi och ibland medicinering. Det är viktigt att komma ihåg att behandling av scenskräck är individuell, och vad som fungerar bäst kan variera från person till person. En behandling av scenskräck kan variera i tid beroende på svårighetsgrad, där mildare symptom kräver kortare behandling än svårare symptombild. I början av behandlingen gör man alltid en bedömning för att se vad som kan vara mest hjälpsamt.

Psykoterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de mest effektiva formerna av terapi. Här får man hjälp att förstå sitt problem och hur det utvecklats. KBT hjälper även individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångesten och att utveckla andra förhållningssätt som leder till bättre mående.

Medicinering: Läkemedelsbehandling kan inkludera användningen av betablockerare, vilket kan fungera som medicin mot nervositet. De sänker pulsen genom att påverka stresshormoner som utlöses när man blir rädd, trots att det inte finns någon egentlig anledning för känslan.

Ett första steg att söka hjälp

Om du känner igen dig i symptomen på generaliserad ångest så är det bra att söka hjälp. Det går att öka din livskvalitet och vi erbjuder kontakt med psykologer och terapeuter som är redo att stödja dig genom din resa. Vi gör det svåra lättare.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om scenskräck

Vad är scenskräck?

Scenskräck är en form av social fobi där en person känner en intensiv rädsla inför tanken på att uppträda eller tala inför en publik. Denna ångest är inte enbart begränsad till traditionella scenuppträdanden som teater eller musikframträdanden, utan kan även gälla situationer som att tala i offentliga sammanhang, presentera i skolan eller på arbetsplatsen, eller till och med delta i sociala sammanhang där personen känner sig i centrum för uppmärksamheten.

Hur vanligt är scenskräck?

Det är ett vanligt problem, 25% av befolkningen undviker situationer där de behöver tala inför andra.

Vad orsakar scenskräcken?

Scenskräck kan orsakas av en interaktion av både psykologiska, biologiska och miljömässiga faktorer.

Vad är symptomen på scenskräck?

Man har ofta fysiska symptom som darrningar, svettningar, hjärtklappning, illamående, torr mun, och ibland magbesvär eller huvudvärk. Det är också vanligt med negativa tankar och rädslor. Man kan börja undvika situationer som skapar ångest.

Vad är skillnaden mellan scenskräck och social fobi?

Vid social fobi har man ångest i sociala situationer generellt och inte bara vid framträdanden och presentationer, även om scenskräck är en del av social fobi.

Ser allas scenskräck likadan ut?

Scenskräck kan skilja sig åt mellan individer, både i svårighetsgrad där vissa har milda symptom medan andra har svåra, men också i vilka situationer man undviker. Man gör en individuell bedömning.

Kan man behandla scenskräck?

Ja det går bra att behandla, man kan gå i terapi och ibland kan man också få medicin.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångest.

Kan medicin hjälpa?

Ja, det finns medicin som kan vara hjälpsamt. Man kan prata med sin läkare om det.

Går det att bota scenskräck?

Det går att komma över sin scenskräck om man får rätt behandling och lär sig hantera sina olika symptom och de känslor och tankar som det väcker.

Är det farligt med scenskräck?

Scenskräck är inte farligt även om symptomen kan vara jobbiga.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en legitimerad psykolog eller terapeut för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Behandling av scenskräck med kognitiv beteendeterapi

Här går vi igenom hur en behandling av scenskräck skulle kunna gå till utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om behandlingen:

Bedömning av symptom

Första steget är att en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut hjälpa dig att utvärdera din situation och historia. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din oro och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Man arbetar med analys av situationer och sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till din scenskräck. Tillsammans med din behandlare kan du arbeta med olika verktyg för att komma över ditt problem. Du får hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer läsning

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.