Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Social ångest

Vi har alla ångest till och från. Men när social ångest hindrar oss från att uppleva utbyten med andra, eller undvika delar av vårt liv, kan det vara dags att söka hjälp.

Vad är social ångest?

Social ångest, även känd som social fobi, är ett psykologisk tillstånd som kännetecknas av en intensiv rädsla eller oro i sociala situationer. Detta kan innebära allt från att umgås i små grupper till större sociala sammanhang. Social ångest kan också benämnas som torgskräck (agorafobi). Symtomen kan variera men inkluderar ofta en överväldigande känsla av oro före, under och efter sociala interaktioner.

Symtom och tecken

När vi pratar om symtom är det viktigt att förstå att de kan manifestera sig både fysiskt och mentalt. Vanliga tecken inkluderar:

 • Hjärtklappning och svettningar i sociala sammanhang.
 • Oro eller panik inför möten med andra människor.
 • Rädsla för att bli bedömd eller kritiserad av andra.
 • Undvikande av sociala situationer.
 • Det är inte ovanligt att personer med social fobi också upplever depression eller andra ångestrelaterade tillstånd.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Orsaker till social ångest

För att förstå den här typen av ångest djupare är det viktigt att betrakta dess orsaker. Forskningen pekar på en kombination av genetiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Tidiga erfarenheter av kritik, mobbning eller något annat som får en att känna sig utsatt i ett socialt sammanhang kan också bidra till utvecklingen av social ångest.

Social ångest och diagnostisering

För att fastställa en diagnos är det viktigt att konsultera en psykolog eller psykiater. En grundlig utvärdering av dina symtom och hur de påverkar ditt dagliga liv är avgörande för hur diagnosen formuleras.

Behandlingsalternativ

En behandling av social ångest varierar beroende på svårighetsgraden av tillståndet. Vanliga behandlingsmetoder inkluderar:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT för social fobi fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden.
 • Medicinering: kan inkludera antidepressiva medel eller betablockerare för att kontrollera symtomen.
 • Självhjälpsstrategier och stödgrupper: Dessa kan ge ytterligare hjälp och förståelse.

Hantering av social ångest i vardagen

För att hantera sin ångest finns det flera strategier som kan vara till hjälp:

 • Gradvis exponering för sociala situationer: Starta med mindre utmanande situationer och arbeta dig uppåt.
 • Mindfulness och avslappningstekniker: Dessa kan hjälpa till att minska ångestnivåer.
 • Söka professionell hjälp: Att arbeta med en terapeut kan ge verktyg för att hantera ångest.

När ska man söka hjälp?

Om du eller någon du känner lider av ångest inför vissa situationer och det påverkar förmågan att leva ett normalt liv är det viktigt att söka hjälp. Det finns inget skamligt i att be om stöd. Det första steget kan vara att boka en tid med en psykolog eller terapeut.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Det första steget

Ångest i alla situationer är en utmaning men det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få. Genom att förstå tillståndet, dess symtom och behandlingsalternativ, kan du ta första steget mot en bättre och mer bekväm vardag. På Lavendla gör vi det svåra lättare genom att sätta dig i kontakt med kvalificerade terapeuter som hjälper dig hitta balans i förhållande till din ångest.

Vägarna till återhämtning

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en av de mest effektiva metoderna för behandling av social ångest. Genom KBT får individer lära sig att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till deras ångest. Denna terapiform innefattar ofta övningar i sociala situationer och hemuppgifter som syftar till att gradvis minska ångesten.

Gruppterapi och stödgrupper

Att delta i grupper med andra som också kämpar med liknande utmaningar kan vara enormt hjälpsamt. Det erbjuder en chans att dela erfarenheter, lära sig från andra och känna sig mindre isolerad i sin kamp. Att befinna sig i dessa grupper kan kännas mer tryggt än du är van vid. Träningen att vara bland folk skulle kunna starta här.

Medicinering

I vissa fall kan mediciner som antidepressiva eller betablockerare vara en del av behandlingen. Medicinering kan hjälpa till att hantera symtomen på ångesten och göra det lättare att delta i terapi och andra aktiviteter.

Livsstilsförändringar och självvård

Utöver terapi och eventuell medicinering, finns det flera livsstilsförändringar och självvårdstekniker som kan hjälpa:

 • Regelbunden motion: Fysisk aktivitet kan minska stress och ångestnivåer.
 • Balanserad kost: En näringsrik diet kan ha en positiv effekt på din mentala hälsa.
 • Tillräcklig sömn: Sömnbrist kan förvärra ångestsymtom.

Ångest inför sociala sammanhang behöver inte definiera ditt liv. Med rätt stöd och strategier kan du hantera och till och med övervinna din ångest. Kom ihåg att det alltid finns hjälp att få hos oss på Lavendla och att det första steget mot förbättring ofta är det svåraste.

Att söka hjälp: Första steget mot förbättring

Att erkänna att man behöver hjälp kan vara svårt, särskilt för någon som kämpar med ångest. Men att söka professionell hjälp är ett viktigt och modigt steg. Här är några tips för hur man närmar sig detta:

 • Identifiera rätt specialist: Sök bland våra terapeuter eller psykologer som har erfarenhet av att behandla ångest i relation till sociala sammanhang.
 • Förbered dig för det första mötet: Skriv ner dina tankar och symtom för att lättare kunna beskriva din situation.
 • Var öppen och ärlig: Ju mer du delar med din terapeut desto bättre kan de hjälpa dig.

Resurser och stöd online

I dagens digitala värld finns det många resurser online för de som kämpar med social ångest. Längre ner i denna artikel hittar du vanliga frågor och svar och även en översikt på hur en behandling kan se ut. När du känner dig redo kan du enkelt boka ett inledande videosamtal med en av våra terapeuter för mer information eller för att inleda en behandling.

Att hjälpa någon med social ångest

Om du känner någon som lider av ångest inför att ni ska umgås, eller undviker sociala situationer, finns det sätt du kan stödja dem på:

 • Lyssna utan att döma: Ibland behöver vi bara någon som lyssnar. Närma dig personen med nyfikenhet och respekt för deras upplevelser.
 • Uppmuntra, men tvinga inte: Försök att uppmuntra till att söka hjälp eller delta i sociala aktiviteter, men respektera deras gränser.
 • Lär dig mer: Att förstå mer om social ångest kan hjälpa dig att vara ett bättre stöd.

Påminn personen om att de inte är ensamma. Social ångest är ett vanligt tillstånd och det finns många människor och resurser där ute som kan hjälpa. Genom att söka hjälp, utnyttja tillgängliga resurser och praktisera självvård, kan de ta kontroll över sin ångest och leva ett mer balanserat och fullvärdigt liv.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


20 vanliga frågor och svar om social ångest

Hur vet man om man har social ångest?

Identifiering av sin ångest innebär att känna igen symtom som ihållande rädsla eller ångest i sociala situationer, där man fruktar att bli bedömd eller förödmjukad. Det kan även innebära svårigheter att interagera med andra, undvikande av sociala sammanhang, och känslor av otillräcklighet. Om dessa känslor är långvariga och påverkar din vardag, kan det vara tecken på social ångest.

Hur blir jag av med min sociala ångest?

Att övervinna ångest är en process som kan inkludera terapi, som KBT (kognitiv beteendeterapi), självhjälpsstrategier, och ibland medicinering. Att utveckla färdigheter för att hantera ångest, som avslappningstekniker och gradvis exponering för ångestframkallande situationer, är viktigt. Att tala med en psykolog eller terapeut kan ge stöd och riktade strategier för att hantera ångesten.

Hur hjälper man någon med social ångest?

Stöttning av någon med ångest för sociala situationer innebär att vara förstående, lyssna utan att döma, och uppmuntra men inte tvinga till sociala sammanhang. Att uppmuntra till professionell hjälp kan vara viktigt, liksom att visa empati och förståelse för deras utmaningar. Att ge information om ångest och dess hantering kan också vara till hjälp.

Hur kan man bli av med social fobi?

Att hantera social fobi kan involvera terapeutiska metoder som KBT, där man lär sig att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden. Självhjälpsgrupper, mindfulness, och avslappningstekniker kan också vara användbara. I vissa fall kan medicinering, som antidepressiva eller ångestdämpande, rekommenderas av en läkare.

Vad är skillnaden mellan social ångest och panikångest?

Den sociala ångesten fokuserar på rädslan för sociala situationer och oron över att bli bedömd av andra. Panikångest karakteriseras av plötsliga, intensiva attacker av ångest och fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar och andnöd. Dessa två kan överlappa, men behandlingen och hanteringen kan variera beroende på den specifika diagnosen.

Är social ångest ärftlig?

Social ångest kan ha genetiska faktorer, men miljö och upplevelser spelar också en stor roll. Även om en närstående har ångest inför sociala sammanhang, är det inte en garanti att man själv kommer att utveckla det. Det är en kombination av genetik, personliga erfarenheter och miljöfaktorer som bidrar till utvecklingen av den här typen av ångest.

Vilka är de fysiska symtomen på social ångest?

Fysiska symtom på social ångest kan inkludera hjärtklappning, svettningar, darrningar, torr i munnen, magbesvär, muskelspänningar, och ibland svårigheter att tala. Dessa symtom uppstår ofta i sociala situationer som framkallar ångest och kan vara en del av kroppens “fight or flight”-reaktion.

Kan social ångest leda till andra psykiska hälsoproblem?

Social ångest kan öka risken för andra psykiska hälsoproblem som depression, andra ångestsyndrom och substansmissbruk. Det är viktigt att söka hjälp tidigt för att minska risken för att dessa tillstånd utvecklas eller förvärras.

Hur skiljer sig behandlingen för social ångest hos barn jämfört med vuxna?

Behandling för social ångest hos barn fokuserar ofta mer på familjen och skolan. Terapier som spel- och konstterapi kan användas för att hjälpa barn uttrycka sina känslor. För vuxna fokuserar behandlingen mer på individuella terapiformer och självhjälpsstrategier, även om familj och sociala nätverk fortsatt är viktiga stödresurser.

Hur kan man skilja mellan blyghet och social ångest?

Blyghet är en personlighetsegenskap där en person kan känna sig nervös eller obekväm i sociala situationer, men det hindrar dem inte nödvändigtvis från att delta i dem. Ångest inför en social situation är mer intensiv och kan leda till undvikande av sociala sammanhang, betydande ångest och påverkan på dagliga aktiviteter och relationer.

Kan kost och motion påverka social ångest?

Kost och motion kan ha en positiv inverkan på psykisk hälsa, inklusive social ångest. Regelbunden motion har visat sig minska symtom på ångest och depression. En balanserad kost kan också bidra till bättre mental hälsa. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa åtgärder inte ersätter professionell behandling, men kan vara komplementära.

Finns det självhjälpsböcker som kan hjälpa med social ångest?

Ja, det finns flera självhjälpsböcker som kan vara till hjälp för personer med social ångest. Dessa böcker erbjuder ofta strategier baserade på kognitiv beteendeterapi, avslappningstekniker och andra metoder för att hantera ångest. Det är dock viktigt att komplettera läsningen med professionell rådgivning vid behov.

Hur påverkar sociala medier social ångest?

Sociala medier kan både förvärra och hjälpa till att hantera social ångest. Å ena sidan kan jämförelse och exponering för idealiserade livsstilar på sociala medier öka känslor av otillräcklighet och ångest. Å andra sidan kan stödjande onlinegemenskaper och tillgång till information vara till hjälp. Det är viktigt att vara medveten om hur sociala medier påverkar din ångestnivå.

Vilken roll spelar mindfulness och meditation i behandlingen av social ångest?

Mindfulness och meditation är effektiva verktyg för att hantera social ångest. Dessa tekniker hjälper till att fokusera på nuet och minska negativa tankemönster. Regelbunden praktik kan minska stress, öka självmedvetenhet och förbättra emotionell reglering, vilket är viktigt i hanteringen av ångest kring sociala sammanhang.

Hur lång tid tar det att övervinna social ångest?

Tiden det tar att övervinna social ångest varierar från person till person. Det beror på flera faktorer, inklusive ångestens svårighetsgrad, individens unika omständigheter, och vilken typ av behandling som används. Vissa kan märka förbättringar relativt snabbt, medan det för andra kan vara en längre process. Tålamod och uthållighet är viktiga i denna resa.

Kan alkohol och droger påverka social ångest?

Alkohol och droger kan tillfälligt dämpa symtomen på social ångest men på lång sikt kan de förvärra tillståndet. De kan leda till ökad beroende, toleransutveckling och en försämring av den allmänna psykiska hälsan. Att undvika eller minska användningen av dessa substanser är en viktig del av hanteringen och behandlingen av ångest.

Vilken roll spelar sömn i hanteringen av social ångest?

God sömnkvalitet är avgörande för mental hälsa och kan hjälpa till att hantera social ångest. Sömnbrist kan öka känslor av ångest och stress, medan regelbunden och god sömn kan förbättra emotionell reglering och stresshantering. Att upprätthålla en hälsosam sömnrutin är därför en viktig del av att hantera ångest.

Finns det gruppbehandlingar för social ångest?

Ja, gruppbehandlingar för social ångest finns och kan vara mycket effektiva. I dessa grupper får individer möjlighet att dela erfarenheter och strategier med andra som upplever liknande utmaningar. Gruppbehandlingar erbjuder ofta övningar i sociala färdigheter och exponeringstekniker i en trygg och stödjande miljö.

Hur kan man hantera ångest i sociala situationer i realtid?

För att hantera ångest i sociala situationer i realtid kan man använda andningstekniker, fokusera på nuet (mindfulness), och använda positiv självtal. Det kan också hjälpa att ha en plan för situationen, som att förbereda konversationsteman eller ha en ursäkt för att ta en paus om det blir överväldigande.

Vad är skillnaden mellan social ångest och introversion?

Social ångest är en ångeststörning där rädslan för sociala situationer är så intensiv att det påverkar en persons förmåga att fungera i vardagen. Introversion är en personlighetsegenskap där individer föredrar lugna, mindre stimulerande miljöer och kan njuta av att vara ensamma. Introverta kan vara bekväma i sociala situationer, men de behöver ofta tid ensamma för att ladda batterierna.

Hantera social ångest: En steg-för-steg guide

Ångest i sociala sammanhang kan vara en utmanande upplevelse men med rätt strategier och stöd är det möjligt att hantera och förbättra situationen. Här är en steg-för-steg guide för att hjälpa dig eller någon du känner att hantera ångest.

Förstå social ångest

Lär dig om det som påverkar dig: Förstå de grundläggande aspekterna av din typ av ångest, inklusive dess symptom som hjärtklappning, svårigheter att tala i sociala situationer, och rädsla för att bli bedömd.

Identifiera dina utlösare (triggers): Försök att identifiera situationer eller specifika omständigheter som utlöser din ångest. Det kan vara sociala evenemang, offentliga tal, eller även mindre gruppsituationer.

Självhjälp och självmedvetenhet

Andningstekniker: Lär dig andningstekniker och avslappningsövningar som kan hjälpa till att minska ångest i stunden.

Positivt självprat: Öva på att ersätta negativa tankar med mer positiva och realistiska påståenden.

Stegvis exponering: Börja med små, hanterbara sociala interaktioner och bygg gradvis upp till mer utmanande situationer.

Sök professionell hjälp

Konsultera en terapeut: Överväg att prata med en av våra psykologer eller terapeuter som specialiserat sig på ångeststörningar.

Överväg gruppterapi: Gruppterapi kan ge stöd från andra som upplever liknande utmaningar.

Medicinsk rådgivning: I vissa fall kan medicinering rekommenderas. Diskutera detta med en läkare för att förstå för- och nackdelar. Du kan läsa mer om detta hos Vårdguiden.

Bygg ett stödjande nätverk

Prata med närstående: Dela dina erfarenheter med familj och vänner som kan erbjuda stöd.

Sök supportgrupper: Anslut till online eller lokala supportgrupper där du kan dela erfarenheter och få råd.

Långsiktig hantering

Sätt realistiska mål: Sätt små, realistiska mål för social interaktion och arbeta gradvis mot dem.

För dagbok: Börja skriv dagbok över dina framsteg då detta kan hjälpa dig att se din utveckling över tid.

Självvård: Prioritera självvård, inklusive fysisk aktivitet, god sömn och näringsrik kost.

Kom ihåg att varje persons resa är unik, och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Ta små steg och var tålmodig med dig själv. Våra terapeuter guidar dig gärna på vägen. Boka ett inledande samtal för att få en uppfattning om hur de kan hjälpa just dig.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Skrivet av Kerstin Brezina

Kerstin har över 14 års erfarenhet som terapeut och är utbildad till Diplomerad Psykosyntesterapeut, vid Psykosyntesakademin. Kerstin är terapeut hos Lavendla med kompetens inom bl.a. samtalsterapi, parterapi, trauma och stress.