Hem / Lavendla Terapi / Ätstörningar / Anorexi / Anorexia barn

Anorexia är en ätstörning som även kan drabba barn och unga. Det innebär att man kan behöva både stöd och vård. Här går vi igenom vad anorexia är och hur man kan få hjälp med behandling.

Vad är anorexia hos barn?

Anorexia, eller anorexia nervosa, är en allvarlig ätstörning som kan påverka barn och tonåringar, karaktäriserad av en extrem rädsla för viktuppgång och en förvrängd kroppsuppfattning som leder till självsvält och överdriven träning. Denna sjukdom går utöver mat och vikt; den är ofta ett uttryck för djupare psykologiska problem och en strävan efter kontroll i individens liv.

Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att förhindra långsiktiga hälsokonsekvenser och främja en hälsosam utveckling. Föräldrar, vårdgivare och lärare spelar en nyckelroll i att identifiera tecken på anorexia tidigt, såsom en ovilja att äta, fixering vid kroppsvikt och form, och en allmän tillbakadragande från sociala situationer eller aktiviteter som involverar mat.

Att närma sig ämnet med känslighet och söka professionell hjälp är steg i rätt riktning mot återhämtning.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad orsakar anorexia hos barn?

Anorexia hos barn orsakas av en blandning av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Genetik och hjärnkemi kan predisponera barn, medan perfektionism, låg självkänsla, och en känsla av kontrollförlust agerar som psykologiska drivkrafter.

Samhällsideal om smalhet, stressig familjedynamik, erfarenheter av trauma eller mobbning, samt tryck från jämnåriga, utgör miljöfaktorer som bidrar till risken. Tidig upptäckt och professionell behandling är avgörande för återhämtning.

Vad är symptom och tecken på anorexia hos barn?

Symptomen på anorexia hos barn kan variera men tenderar att omfatta både fysiska och beteendemässiga indikationer. Här är några av de vanligaste symptomen:

Fysiska symptom

 • Viktminskning: Signifikant och snabb viktminskning utan medicinsk förklaring.
 • Förändringar i ätmönster: Extremt begränsade dieter, undvikande av vissa livsmedelsgrupper eller måltider helt och hållet.
 • Utmattning och svaghet: Allmän trötthet, svaghet, och minskad energi.
 • Förändringar i menstruationscykeln: Försenad start av menstruation hos flickor eller oregelbundna/uteblivna menstruationer.
 • Känslighet för kyla: Ökad känslighet för kyla, även i varma miljöer.
 • Hår- och hudförändringar: Tunt och sprött hår, torr hud, tillväxt av fjunigt hår över kroppen.

Beteendemässiga och emotionella symptom

 • Fixering vid mat, kalorier och vikt: Obsession kring mat, dieting, kaloriräkning och kroppsvikt.
 • Förvrängning av kroppsbild: En stark övertygelse om att man är överviktig trots undervikt.
 • Fysisk aktivitet: Överdriven motionering, även när man är sjuk eller skadad.
 • Social tillbakadragande: Undviker sociala situationer, särskilt de som involverar mat.
 • Förändringar i humör: Irritabilitet, depression, eller ångest, särskilt i relation till mat och måltider.
 • Självskadebeteende: I vissa fall kan barn med anorexia uppvisa tecken på självskadebeteende.

Dessa symptom kan ha en djupgående effekt på barnets fysiska hälsa, emotionella välbefinnande och sociala liv. Det är viktigt för vårdgivare att vara uppmärksamma på dessa tecken och söka professionell hjälp tidigt om anorexia misstänks, eftersom tidig intervention är avgörande för en framgångsrik återhämtning.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för anorexia hos barn

Behandling av anorexia hos barn involverar ofta en kombinerad strategi som inkluderar psykoterapi för att adressera underliggande psykologiska problem, nutritionsterapi för att återställa hälsosamma ätmönster, och medicinsk övervakning för att hantera fysiska hälsokonsekvenser. Familjeinriktade terapier är också centrala, då de stärker stödsystemet kring barnet och involverar närstående i återhämtningsprocessen.

För att få behandling för anorexia för ditt barn kan man vid svårare problematik få en remiss till specialistpsykiatriska mottagning via sin vårdcentral.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om anorexia barn

Vad är anorexia?

Anorexia, eller anorexia nervosa, är en allvarlig ätstörning som kan påverka barn och tonåringar, karaktäriserad av en extrem rädsla för viktuppgång och en förvrängd kroppsuppfattning som leder till självsvält och överdriven träning.

Vad orsakar anorexia hos barn?

Anorexia hos barn orsakas av en blandning av biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Det är en komplex problematik som ofta kräver flera insatser.

Vad är symptom och tecken på anorexia hos barn?

Symptomen på anorexia hos barn inkluderar en intensiv rädsla för viktuppgång, en förvrängd kroppsuppfattning, vägran att upprätthålla en sund kroppsvikt, och begränsande matvanor, ofta åtföljda av överdriven träning, undvikande av mat och social tillbakadragande.

Hur kan man behandla anorexia hos barn?

Behandling av anorexia hos barn involverar ofta en kombinerad strategi som inkluderar psykoterapi för att adressera underliggande psykologiska problem, nutritionsterapi för att återställa hälsosamma ätmönster, och medicinsk övervakning för att hantera fysiska hälsokonsekvenser. Familjeinriktade terapier är också centrala, då de stärker stödsystemet kring barnet och involverar närstående i återhämtningsprocessen.

Är anorexia hos barn vanligare i vissa åldrar?

Barn drabbas i huvudsak av en lindrigare form av ätstörningar än tonåringar och vuxna. Det är vanligare bland tonåringar och mer sällsynt hos barn mellan 7 och 14 år.

Kan man behöva hjälp av specialistpsykiatri vid anorexia?

Det är viktigt att få rätt stöd och hjälp om ens barn drabbats av anorexia. Det finns mottagningar som är specialiserade på behandling för anorexia hos barn och unga dit man kan vända sig.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ohälsa.

Kan man ha andra psykiska problem samtidigt som anorexia?

Det är vanligt med annan samsjuklighet som exempelvis ångest, depression och tvångssyndrom så det är viktigt att man får en grundlig bedömning av symptomen och en behandlingsplan som adresserar olika problem.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa. De erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till en barnpsykolog privat?

Det går bra att gå till en barnpsykolog privat. På Lavendla har vi flera psykologer som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Vid svårare problem är det bra att söka hjälp inom specialistpsykiatri för mer omfattande behandlingsinsatser, det går att få en remiss via sin vårdcentral..

Jag har svårt med min tonåring som har utvecklat anorexia, vad ska jag göra?

Det är viktigt att söka hjälp om man märker att ens barn har symptom på en ätstörning. Kontakta någon av våra erfarna psykologer på Lavendla eller vänd dig till din vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatri.

Vart kan jag vända mig om mitt barn behöver hjälp med anorexia?

Vid svårare problem kan man kontakta en ätstörningsmottagning för barn och unga som är specialister på ätstörningar. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Behandling av anorexia hos barn

Behandling av anorexia hos barn involverar en multidisciplinär strategi som syftar till att återställa en hälsosam vikt, behandla de underliggande psykologiska orsakerna och främja långsiktigt välbefinnande. Denna process kan inkludera:

 1. Medicinsk övervakning: För att övervaka och hantera fysiska konsekvenser av anorexia, som näringsbrister eller andra hälsoproblem.
 2. Näringsterapi: En dietist kan utarbeta en individanpassad matplan för att hjälpa barnet att återfå en hälsosam vikt på ett säkert sätt.
 3. Individuell terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt för att hantera tankemönster och beteenden relaterade till mat, kroppsbild och självkänsla.
 4. Familjeterapi: Hjälper familjer att förstå sjukdomen och hur de kan stötta barnet, samt arbetar med att förbättra kommunikation och lösa eventuella familjerelaterade problem.

Målet med behandlingen är inte bara återgång till normalvikt utan även att adressera de emotionella och psykologiska aspekterna av anorexia, för att barnet ska kunna utveckla en hälsosam relation till mat och sin kropp. Engagemang och stöd från familjen är avgörande genom hela behandlingsprocessen.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.