Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / Skiljas med barn

Att skiljas är en tuff period och det kan vara särskilt utmanande om man har barn. Här går vi igenom vad det kan innebära och hur man kan hantera det.

Att skiljas med barn

Att gå igenom en skilsmässa är en av livets mest utmanande perioder, särskilt när barn är inblandade. För barn kan föräldrarnas separation innebära en värld av förändring, osäkerhet och emotionell turbulens. Som förälder är det viktigt att närma sig denna känsliga situation med stor omsorg, förståelse och stöd för att mildra dess påverkan på de yngsta.

Att skiljas med barn kräver öppen kommunikation, gemensamma ansträngningar för att upprätthålla stabilitet och kärlek, samt strategier för att hantera både föräldrarnas och barnens känslomässiga välbefinnande. Att navigera genom skilsmässan på ett sätt som skyddar barnens bästa och ger dem den trygghet och struktur de behöver, är avgörande för deras anpassning och långsiktiga hälsa.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Hur berättar man för barn om skilsmässa?

Att berätta för barn om skilsmässa är ett svårt samtal som kräver noggrannhet, känslighet och ärlighet. Det är viktigt att anpassa samtalet efter barnets ålder och mognadsnivå, samt att förmedla budskapet på ett sätt som minimerar ångest och osäkerhet. Här är några steg för att underlätta samtalet:

 1. Planera samtalet: Bestäm en tid när ni kan prata ostört, och se till att båda föräldrarna är närvarande om möjligt, för att visa en enad front och stöd. Berätta också så fort ni bestämt er, men var säkra på ert beslut.
 2. Var ärlig men försiktig: Förklara situationen på ett enkelt och klart sätt, utan att gå in på vuxendetaljer som kan vara skadliga eller förvirrande för barnet. Det kan räcka att säga att föräldrarna inte är kära i varandra längre och därför behöver separera.
 3. Försäkra om kärlek: Det är avgörande att barnet förstår att skilsmässan inte påverkar föräldrarnas kärlek till dem. Barn behöver höra att de inte är orsaken till skilsmässan och att föräldrarnas omsorg om dem förblir oförändrad.
 4. Beskriv vad som kommer att förändras och vad som kommer att vara detsamma: Ge barnet en klar bild av de praktiska förändringarna som kommer att ske, samtidigt som du betonar de aspekter av deras liv som kommer att förbli konstanta.
 5. Lyssna och svara på frågor: Var öppen för barnets reaktioner och frågor. Det är viktigt att lyssna aktivt och svara ärligt på deras funderingar. Låt processen få sin tid och svara på frågor som kommer allteftersom.
 6. Erbjud stöd: Försäkra barnet om att det är okej att känna och uttrycka sina känslor, och att stöd finns tillgängligt, vare sig det är från föräldrarna, andra familjemedlemmar, eller professionella.

Att navigera i ett samtal om skilsmässa kräver tid, tålamod och en hel del omsorg. Det primära målet är att försäkra barnet om att det kommer att fortsätta vara älskat och stöttat genom denna förändring.

Reaktioner på skilsmässa hos barn och unga i olika åldrar

Barns reaktioner på skilsmässa varierar beroende på ålder och utvecklingsstadium. Små barn kan bli mer klängiga och uppleva ångest vid separation, medan barn i förskoleåldern kan känna sig skyldiga och undra om de är orsaken till skilsmässan. Skolåldersbarn kan visa tecken på sorg, ilska och oro över förändringar i vardagen. Tonåringar kan reagera med ilska, uppror eller dra sig undan socialt, och de kan ifrågasätta sina egna relationer. Alla åldrar kan uppleva känslomässig smärta och förvirring, men med rätt stöd och kommunikation kan barn anpassa sig och lära sig hantera förändringen.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hantera att skiljas med barn på bästa sätt

För att skapa en stabil och positiv grund för barn efter en skilsmässa är det avgörande att fokusera på kommunikation, samarbete och konsekvens. Här är några viktiga steg:

 1. Upprätthålla öppen kommunikation: Se till att barnen känner att de kan prata om sina känslor och tankar kring skilsmässan och de förändringar den medför.
 2. Föräldrasamarbete: Trots skilsmässan, sträva efter att bibehålla ett respektfullt och samarbetsvilligt föräldraskap. Konsistens mellan hemmen gällande regler och rutiner hjälper barnet att känna sig tryggt.
 3. Stabil miljö: Försök att behålla så mycket stabilitet och rutin i barnets dagliga liv som möjligt, inklusive skola, fritidsaktiviteter och sociala relationer.
 4. Försäkra om kärlek: Barn behöver upprepade försäkringar om att båda föräldrarna fortsätter älska dem och att skilsmässan inte är deras fel.
 5. Hantera konflikter långt från barn: Undvik att involvera barn i vuxenkonflikter eller tala negativt om den andra föräldern inför barnet.
 6. Anpassa information: Ge barnet åldersanpassad information om vad som händer och vad framtiden innebär. Här här kan du också läsa om hur man kan introducera en ny partner när den dagen kommer.
 7. Sök stöd vid behov: Överväg att engagera en terapeut eller barnpsykolog om det behövs extra stöd för att hantera känslorna kring skilsmässan.
 8. Bygga nya traditioner: Skapa nya positiva traditioner och minnen som stärker banden inom den nya familjestrukturen.

Genom att skapa en känsla av normalitet, säkerhet och kärlek, kan barn bättre navigera i livsförändringen som en skilsmässa innebär och utveckla en stark grund för framtiden.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om att skiljas med barn

Vad kan det innebära att skiljas med barn?

Att gå igenom en skilsmässa är en av livets mest utmanande perioder, särskilt när barn är inblandade. För barn kan föräldrarnas separation innebära en värld av förändring, osäkerhet och emotionell turbulens.

Hur kan man närma sig att skiljas som förälder?

Som förälder är det viktigt att närma sig denna känsliga situation med stor omsorg, förståelse och stöd för att mildra dess påverkan på barnen.

Vad kan det krävas av mig som förälder?

Att skiljas med barn kräver öppen kommunikation, gemensamma ansträngningar för att upprätthålla stabilitet och kärlek, samt strategier för att hantera både föräldrarnas och barnens känslomässiga välbefinnande.

Hur kan jag berätta för barnen om skilsmässan?

Att informera barn om skilsmässa kräver förberedelse, ärlighet och att anpassa budskapet efter barnets ålder för att minska ångest. Viktiga steg inkluderar att planera ett samtal med båda föräldrarna närvarande, försäkra om föräldrarnas fortsatta kärlek, tydliggöra förändringar och konstanter i barnets liv, aktivt lyssna och svara på frågor samt erbjuda stöd för att hantera känslor och förändringar.

Hur kan barn och unga reagera på skilsmässa i olika åldrar?

Små barn kan bli mer klängiga och uppleva ångest vid separation, medan barn i förskoleåldern kan känna sig skyldiga och undra om de är orsaken till skilsmässan. Skolåldersbarn kan visa tecken på sorg, ilska och oro över förändringar i vardagen. Tonåringar kan reagera med ilska, uppror eller dra sig undan socialt, och de kan ifrågasätta sina egna relationer.

Hur kan jag hantera att skiljas med barn?

Att skapa en stabil grund för barn efter skilsmässa innebär att bibehålla öppen kommunikation, samarbeta kring föräldraskap, och erbjuda en stabil miljö, samtidigt som man försäkrar om föräldrarnas kärlek och hanterar vuxenkonflikter borta från barnen. Att anpassa informationen och eventuellt söka professionellt stöd, samt introducera nya traditioner, kan hjälpa barnet att anpassa sig och känna sig tryggt genom förändringen.

Ska barnen få bestämma vart de vill bo?

Ju äldre barnet blir desto större hänsyn bör man ta till barnets åsikter om exempelvis boende. Beslut skall alltid fattas utifrån barnets bästa.

Vad är den bästa åldern på barnen att separera vid?

Det finns ingen ideal ålder för barn att uppleva föräldrarnas separation, eftersom barns reaktioner varierar med ålder, mognad och stöd; det avgörande är hur föräldrarna hanterar separationen, med öppen kommunikation, stabilitet, undvikande av konflikter inför barnet, och att erbjuda stöd, vilket kan mildra negativa effekter för barn i alla åldrar.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa.

Vad gör en barnpsykolog?

Barnpsykologer erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till en barnpsykolog online?

Det går bra att gå behandling online via video. Vi har flera barnpsykologer som arbetar digitalt på Lavendla.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser, man kan också få hjälp via föräldrarådgivning. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur kan en behandling hos en barnpsykolog gå till?

Att söka hjälp från en psykolog eller terapeut är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på er specifika situation och behov.

Terapiformer: Behandlingsmetod anpassas efter situationen och kan inkludera lekterapi för yngre barn, samt samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Andra metoder som parterapi och familjeterapi kan också vara hjälpsamt för att hantera relationer och separera på ett bra sätt.

Föräldrarådgivning: Föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Att arbeta tillsammans med en psykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi psykologer och terapeuter som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.