Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / Sömnproblem barn

Sömnproblem hos barn är vanligt. Här går vi igenom vad det kan innebära och vad man kan göra åt det.

Sömnproblem hos barn

Sömnproblem hos barn är en vanlig utmaning som många familjer står inför, vilket kan påverka både barnets och familjens välmående. Från svårigheter att somna till att vakna flera gånger under natten, de olika formerna av sömnsvårigheter kan ha många orsaker, inklusive stress, oregelbundna sömnrutiner, miljöfaktorer, och i vissa fall, underliggande medicinska eller psykologiska tillstånd.

Dessa problem kan inte bara påverka barnets energinivå och humör under dagen, utan även deras fysiska hälsa och utveckling. Att förstå de vanligaste typerna av sömnproblem och hur man effektivt kan adressera dem är avgörande för att hjälpa barnet att uppnå en god natts sömn och främja en hälsosam livsstil.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Sömnproblem i olika åldrar

Att förstå och identifiera sömnproblem hos barn i olika åldrar är en viktig del av att stödja deras hälsa och utveckling. Här beskrivs hur dessa problem kan manifestera sig genom olika stadier av barndomen.

Spädbarn (0-1 år)

Sömnens natur: Spädbarn sover mycket, men i korta perioder. Deras sömn är inte bunden till den naturliga dygnsrytmen, vilket leder till oregelbunden sömn.

Utmaningar: Det är vanligt med svårigheter att sova igenom natten. De kan behöva matas ofta vilket stör sömnen.

Småbarn (1-3 år)

Sömnens natur: Småbarn behöver cirka 12-14 timmars sömn per dygn, inklusive tupplurar. De börjar anpassa sig till mer regelbundna sömnmönster.

Utmaningar: Motstånd mot att gå och lägga sig och nattskräck är vanliga. Utvecklingen av fantasin kan göra att de blir mer mottagliga för mardrömmar. Det kan finnas problem med sängvätning, tandagnisslan, sömngång, sömnprat, andningssvårigheter och svårigheter att sova i egen säng.

Förskoleålder (3-6 år)

Sömnens natur: Barn i denna ålder behöver ungefär 10-12 timmar sömn per natt.

Utmaningar: Svårigheter att somna och vakna under natten kan förekomma. Stressrelaterade till dagens aktiviteter eller förändringar i rutiner kan påverka deras sömn. Det kan finnas problem med sängvätning, tandagnisslan, sömngång, sömnprat, andningssvårigheter och svårigheter att sova i egen säng.

Skolålder (7-12 år)

Sömnens natur: Barn behöver cirka 9-11 timmars sömn per natt. Deras aktiviteter och skolarbete ökar, vilket kräver mer från deras sömn för återhämtning.

Utmaningar: Utsättning för elektroniska skärmar och ökad aktivitet kan störa deras sömnrutiner, vilket gör det svårare att somna. Det kan också finnas rädslor för mörker, att sova i egen säng, att inte kunna somna, sova borta och mardrömmar.

Tonåren (13-18 år)

Sömnens natur: Tonåringar behöver ungefär 8-10 timmar sömn, men få uppnår detta. Biologiska förändringar skiftar deras inre klocka till senare sov- och vakentider.

Utmaningar: Sena nattvanor och tidiga skoltider skapar en konflikt som ofta leder till sömnbrist. Sociala och akademiska tryck kan också bidra till sömnsvårigheter. Att man vänder på dygnet, har sömnproblem som insomni, oro på kvällen, försenad sömnfas och narkolepsi kan också vara problem.

I alla åldersgrupper är det viktigt att skapa en lugnande rutin före sänggåendet, hålla sovrummet mörkt och bekvämt, och begränsa skärmtid för att främja bättre sömnvanor. Att förstå dessa utmaningar är det första steget i att hjälpa barn att utveckla sundare sömnvanor som kan stödja deras välbefinnande och utveckling.

Sömnsvårigheter hos barn med ADHD

Barn med ADHD kan ofta möta utmaningar med att sova, såsom svårigheter att somna, orolig sömn, och frekventa uppvaknanden. Deras tendens till överaktivitet och svårigheter med att följa sovrutiner kan förvärra dessa problem. En lugn kvällsrutin, minskad skärmtid före sängdags, och en avkopplande sovmiljö kan hjälpa. Vid ihållande sömnsvårigheter är det viktigt att söka råd från en professionell.

Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling av sömnproblem hos barn

För att behandla sömnproblem hos barn är det viktigt att skapa god sömnhygien genom att etablera regelbundna sovrutiner och en lugnande kvällsrutin. Sovrummet bör vara optimerat för sömn, vilket innebär att det ska vara tyst, mörkt och svalt. Det är också viktigt att begränsa barnets skärmtid, särskilt före sänggåendet, för att motverka effekterna av blått ljus.

Fysisk aktivitet under dagen kan underlätta insomning, medan koffeinintag bör undvikas. Avkopplingstekniker som andningsövningar kan också främja sömn. Om dessa åtgärder inte ger önskad effekt, kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp från en barnpsykolog som kan erbjuda ytterligare råd eller behandlingar.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om sömnproblem hos barn

Vad innebär sömnproblem hos barn?

Sömnproblem kan innebära svårigheter att somna till att vakna flera gånger under natten, de olika formerna av sömnsvårigheter kan ha många orsaker, inklusive stress, oregelbundna sömnrutiner, miljöfaktorer, och i vissa fall, underliggande medicinska eller psykologiska tillstånd.

Hur kan sömnproblem hos spädbarn se ut?

Det är vanligt med svårigheter att sova igenom natten. De kan behöva matas ofta vilket ofta stör sömnen.

Hur kan sömnproblem se ut hos små barn mellan 1-3 år?

Motstånd mot att gå och lägga sig och nattskräck är vanliga. Utvecklingen av fantasin kan göra att de blir mer mottagliga för mardrömmar. Det kan finnas problem med sängvätning, tandagnisslan, sömngång, sömnprat, andningssvårigheter och svårigheter att sova i egen säng.

Hur kan sömnproblem vara för barn mellan 4-5 år?

Svårigheter att somna och vakna under natten kan förekomma. Stressrelaterade till dagens aktiviteter eller förändringar i rutiner kan påverka deras sömn. Det kan finnas problem med sängvätning, tandagnisslan, sömngång, sömnprat, andningssvårigheter och svårigheter att sova i egen säng.

Hur kan sömnproblem visa sig i ålder 6-12 år?

Utsättning för elektroniska skärmar och ökad aktivitet kan störa deras sömnrutiner, vilket gör det svårare att somna. Det kan också finnas rädslor för mörker, att sova i egen säng, att inte kunna somna, sova borta och mardrömmar.

Hur kan sömnproblem visa sig hos tonåringar?

Sena nattvanor och tidiga skoltider skapar en konflikt som ofta leder till sömnbrist. Sociala och akademiska tryck kan också bidra till sömnsvårigheter. Att man vänder på dygnet, har sömnproblem som insomni, oro på kvällen, försenad sömnfas och narkolepsi kan också vara problem.

Vad kan sömnsvårigheter vara hos barn med adhd?

Barn med ADHD kan ofta möta utmaningar med att sova, såsom svårigheter att somna, orolig sömn, och frekventa uppvaknanden. Deras tendens till överaktivitet och svårigheter med att följa sovrutiner kan förvärra dessa problem. En lugn kvällsrutin, minskad skärmtid före sängdags, och en avkopplande sovmiljö kan hjälpa.

Hur kan sömnproblem hos barn behandlas?

Att behandla sömnproblem hos barn kräver god sömnhygien med regelbundna sovrutiner, en lugnande miljö och minskad skärmtid, kompletterat med fysisk aktivitet och avkopplingstekniker. Vid kvarstående utmaningar är det viktigt att söka professionell hjälp.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa.

Vad gör en barnpsykolog?

Barnpsykologer erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till en barnpsykolog online?

Det går bra att gå behandling online via video. Vi har flera barnpsykologer som arbetar digitalt på Lavendla.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser, man kan också få hjälp via föräldrarådgivning. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur kan en behandling hos en barnpsykolog gå till?

Att söka hjälp från en psykolog eller terapeut är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på er specifika situation och behov.

Terapiformer: Behandlingsmetod anpassas efter situationen och kan inkludera lekterapi för yngre barn, samt samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Andra metoder som familjeterapi kan också vara hjälpsamt.

Föräldrarådgivning: Föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Att arbeta tillsammans med en psykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi psykologer och terapeuter som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.