Hem / Lavendla Terapi / Barnpsykolog / Trotssyndrom

Barn som har ett trotsigt, fientligt och negativt beteende mot vuxna och andra barn under en längre tid kan ha trotssyndrom. Här går vi igenom vad det är och hur man kan få hjälp.

Vad är trotssyndrom?

Trotssyndrom, även känt som Oppositional Defiant Disorder (ODD) på engelska, är en beteendestörning som vanligtvis diagnostiseras i barndomen. Barn med trotssyndrom uppvisar ett mönster av trotsigt, fientligt och negativt beteende gentemot vuxna och andra barn över en längre tidsperiod. Detta beteende skiljer sig från barns normala beteenden av att testa gränser och är mer intensivt och frekvent.

Vad är symptomen på trotssyndrom?

Symptomen på trotssyndrom kan variera från barn till barn men inkluderar ofta ett mönster av negativistiskt, trotsigt och fientligt beteende. Här är några vanliga symptom:

  • Frekventa vredesutbrott: Barnet har ofta intensiva utbrott av ilska och frustration.
  • Argumenterande med vuxna: Barnet ifrågasätter ofta vuxnas regler eller instruktioner och är benäget att argumentera.
  • Avsiktligt irriterande beteende: Barnet verkar ofta försöka irritera andra medvetet.
  • Trots mot regler och instruktioner: Barnet vägrar följa regler eller ignorerar vuxnas förfrågningar och instruktioner.
  • Skyller på andra: Barnet tenderar att lägga skulden för sina misstag eller dåligt beteende på andra.
  • Lättirriterad: Barnet blir lätt irriterat av andra.
  • Ofta arg eller förbittrad: Barnet verkar vara argt eller förbittrat en stor del av tiden.
  • Hämndlystnad: Barnet kan visa hämndlystnad eller är upptaget av tankar på att hämnas.

Dessa symptom måste vara närvarande i minst sex månader för att en diagnos ska kunna ställas. Det är viktigt att notera att alla barn kan uppvisa några av dessa beteenden vid olika tillfällen, men för barn med OTB är dessa beteenden mer intensiva och frekventa, vilket signifikant påverkar deras dagliga funktion och sociala relationer.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Trotssyndrom i olika åldrar

Trotssyndrom påverkar barn och ungdomar olika beroende på deras ålder. Hos små barn kan trotssyndrom visa sig som intensiva vredesutbrott och motstånd mot rutiner. När barnen når förskoleåldern blir symptomen mer uttalade, med direkt utmaning av regler och svårigheter i sociala sammanhang. I skolåldern kan dessa beteenden leda till akademiska och sociala problem, medan tonåren kan innebära ökad risk för riskfyllt beteende och konflikter med auktoriteter. Tidig intervention med strategier som föräldrautbildning och beteendeterapi är avgörande för hantering, med målet att stödja barnets utveckling och främja positiva sociala interaktioner. Samarbetet mellan familj, skola och professionella är centralt för att effektivt stödja barn med trotssyndrom.

Trotssyndrom och neuropsykiatrisk problematik

Trotssyndrom kan ofta finnas samtidigt som andra neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och autismspektrumtillstånd (AST). Dessa diagnoser kan förstärka varandras symptom och göra behandlingen mer komplex. Till exempel kan ADHD:s impulsivitet intensifieras av de trotsiga beteenden, medan kommunikationssvårigheter i AST kan uttrycka sig som trotssyndrom.

Integrerade behandlingsplaner som kombinerar beteendeterapi, medicinsk behandling och anpassat stöd är avgörande för att hantera dessa komplexa fall. För att erbjuda effektiv behandling och stöd till barn med trotssyndrom och samtidiga neuropsykiatriska tillstånd spelar föräldrautbildning och familjeterapi en central roll.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling av trotssyndrom

Behandlingen av trotssyndrom inriktar sig på att förbättra barnets sociala kompetens, emotionella reglering, och minska utmanande beteenden. Detta uppnås genom en kombination av behandlingsmetoder. Beteendeterapi och föräldraskapsstöd spelar en central roll, där föräldrar lär sig effektiva strategier för att hantera beteendeproblem hemma. Kognitiv beteendeterapi (KBT) används för att hjälpa barnet att identifiera och ändra negativa tankemönster, medan social färdighetsträning fokuserar på att utveckla adekvata sätt att interagera med andra.

Familjeterapi är viktigt för att förbättra kommunikationen inom familjen och lösa konflikter, vilket stärker föräldra-barnrelationen. Skolbaserade interventioner, inklusive anpassningar i skolmiljön och individuellt stöd, stödjer barnets lärande och sociala interaktion. Även om det inte finns någon specifik medicinering för trotssyndrom, kan medicinering övervägas för att hantera samtidiga symtom relaterade till tillstånd som ADHD.

En multimodal behandlingsstrategi, som kombinerar dessa metoder, rekommenderas ofta för att adressera trotssyndrom. Det innebär ett nära samarbete mellan familjen, skolpersonal och vårdpersonal för att skapa en individuellt anpassad behandlingsplan. Tidig intervention är viktigt för att minska trotssyndrom och stödja barnets utveckling över tid.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om trotssyndrom

Vad är trotssyndrom?

Trotssyndrom, även känt som Oppositional Defiant Disorder (ODD) på engelska, är en beteendestörning som vanligtvis diagnostiseras i barndomen. Barn med trotssyndrom uppvisar ett mönster av trotsigt, fientligt och negativt beteende gentemot vuxna och andra barn över en längre tidsperiod.

Vad är symptomen på trotssyndrom?

Trotssyndrom är en beteendestörning identifierad i barndomen, utmärkt av ihållande trotsighet, fientlighet och negativt beteende mot auktoriteter, vilket skiljer sig från normalt beteende i dess intensitet och varaktighet. Symtom inkluderar vredesutbrott, argumentation, trots mot regler och en tendens att irritera andra, vilket kräver att beteendena varar i minst sex månader för diagnos.

Hur skiljer sig trotssyndrom i olika åldrar?

Hos små barn kan trotssyndrom visa sig som intensiva vredesutbrott och motstånd mot rutiner. När barnen når förskoleåldern blir symptomen mer uttalade, med direkt utmaning av regler och svårigheter i sociala sammanhang. I skolåldern kan dessa beteenden leda till akademiska och sociala problem, medan tonåren kan innebära ökad risk för riskfyllt beteende och konflikter med auktoriteter.

Hur kan trotssyndrom visa sig vid ADHD?

Diagnosen kan förstärka symptom, till exempel kan ADHD:s impulsivitet intensifiera av de trotsiga beteenden,

Hur kan trotssyndrom visa sig vid autism?

Vid autism kan man exempelvis ha kommunikationssvårigheter som kan uttrycka sig som trotssyndrom.

Hur kan man behandla trotssyndrom?

Behandlingen av trotssyndrom inriktar sig på att förbättra barnets sociala kompetens, emotionella reglering, och minska utmanande beteenden. Detta uppnås genom en kombination av behandlingsmetoder.

Vad är kbt?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ohälsa.

Hur lång är en behandling?

Behandlingen anpassas efter vad det är för problem som barnet eller föräldern har. Det kan vara allt från några få sessioner till en längre behandling över ett par år.

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad professionell med kunskap och erfarenhet av att arbeta för barns och föräldrars mående och psykiska hälsa.

Vad gör en barnpsykolog?

Barnpsykologer erbjuder terapi och rådgivning, men arbetar även med familjer i föräldrastöd och hela familjen när det finns behov för det. De samarbetar också med skolor för att skapa bra förutsättningar för barnet.

Kan man gå till en barnpsykolog online?

Det går bra att gå behandling online via video. Vi har flera barnpsykologer som arbetar digitalt på Lavendla.

Vart kan jag vända mig om jag eller mitt barn behöver hjälp av en barnpsykolog?

Beroende på hur gammalt barnet är kan man vända sig till olika instanser, man kan också få hjälp via föräldrarådgivning. På Lavendla har vi erfarna barnpsykologer som också kan hjälpa till.

Hur kan en behandling hos en barnpsykolog gå till?

Att söka hjälp från en psykolog eller terapeut är ett viktigt steg när ett barn upplever psykiska svårigheter eller om man har svårigheter som förälder. Här är en kort översikt över hur behandling kan se ut:

Första steget: Initial konsultation där psykologen bedömer behov genom samtal med barnet och föräldrarna.

Behandlingsplan: En individanpassad plan utvecklas, baserad på er specifika situation och behov.

Terapiformer: Behandlingsmetod anpassas efter situationen och kan inkludera lekterapi för yngre barn, samt samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) för äldre barn, som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Andra metoder som familjeterapi kan också vara hjälpsamt.

Föräldrarådgivning: Föräldrar får vägledning och stöd för att bättre kunna hjälpa sitt barn hemma.

Uppföljning och justering: Behandlingsplanen utvärderas löpande och justeras efter behov för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Att arbeta tillsammans med en psykolog kan ge dig och ditt barn de verktyg de behöver för att hantera sina känslor och beteenden på ett hälsosamt sätt. På Lavendla har vi psykologer och terapeuter som kan hjälpa till att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.