Hem / Lavendla Terapi / Diagnoser / Autism / Autism-utredning

Blir det ofta svårigheter och missförstånd i sociala relationer? Märker du att det är problematiskt att hantera förändringar? Detta är symptom på autism och då kan det vara bra att göra en utredning.

Vad är autism?

Autism, eller Autismspektrumstörning (ASD), är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar sociala relationer, kommunikation och beteenden. Det finns olika svårighetsgrader beroende på hur stor påverkan diagnosen har inom områden som studier, arbete och relationer, men varje individ med autism är också unik.

Här kan du få mer kunskap om funktionsnedsättningen och vad en utredning kan innebära för dig.

Hur gör man en autism-utredning?

En utredning är en grundläggande neuropsykiatrisk bedömning av svårigheter och styrkor som kartlägger en persons behov av stöd och hjälp. Det innebär att man gör intervjuer som identifierar symptom på autism både i barndom och vuxen ålder. Man ser också hur dessa symptom påverkar olika delar av livet som studier, arbete och relationer.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


I utredningen ingår också kognitiva tester för att få mer information om fungerande idag. Man brukar också intervjua en anhörig för att få en klarare bild av hur det var i barndomen.

Utredningen genomförs av både legitimerad psykolog och läkare som är specialist i psykiatri som samarbetar i diagnostiseringen. Du kommer att få träffa dem båda under utredningen.

Att göra en utredning kan vara en viktig del av resan mot en djupare självkännedom och bättre psykologisk hälsa. Vi på Lavendla är måna om att du skall få rätt hjälp och stöd.

Varför ska man genomföra en autism-utredning?

Ofta har man funderat under en längre tid innan man gör en utredning för autism. Är man barn kanske frågan dykt upp från skolans håll eller så är det en förälder som undrar. Om man är vuxen kanske man har märkt att man fungerar på ett lite annat sätt och har haft vissa svårigheter under skolgång, på arbetet eller i relationer. En utredning kan ge flera fördelar och hjälpa dig med att få:

  • Förståelse: För att få klarhet i din situation och förstå varför vissa saker kan vara mer utmanande för dig.
  • Behandlingsplan: Med en diagnos kan du och ditt vårdteam ge rekommendation om behandling. Du kan få hjälp med social färdighetsträning och att hantera tankar, känslor och beteenden.
  • Stöd: En diagnos kan ge dig tillgång till resurser och stöd som annars inte skulle vara tillgängliga. Du har bland annat rätt till extra stöd vid studier även som vuxen. Du kan också få insatser via habiliteringen och kommunen vid behov.

Steg i en autism-utredning

Om du eller en närstående uppvisar dessa symptom, är första steget att söka professionell hjälp. Då det kan kännas oklart vad det innebär har vi tagit fram en översikt av hur en autism-utredning vanligtvis går till:

  • Bedömning av en specialist: En psykolog eller psykiater kommer att göra en inledande bedömning.
  • Tester och intervjuer: Dessa kan inkludera psykologiska kognitiva tester och diskussion med familjemedlemmar.
  • Diagnostisk utvärdering: En samlad bild av ditt tillstånd görs och en diagnos fastställs.

Privat utredning för autism

Att ta steget och undersöka om du har en autismdiagnos kan vara en känslosam upplevelse, men det är också viktigt för att få den hjälp du eventuellt behöver. Här går vi igenom lite mer i detalj vad utredning innebär. Att ta itu med detta kan verka överväldigande, men med en enkel och lättförståelig guide vill vi göra det svåra lättare.

Steg 1: Uppmärksamma symptomen

Notera vilka symptom du upplever. Dessa kan inkludera svårigheter socialt, rutinbundenhet och att känna sig överväldigad av dagliga uppgifter.

Steg 2: Konsultera en legitimerad vårdgivare

Det första och viktigaste steget är att söka professionell hjälp. En diagnos av autism kan bara ställas av en medicinsk specialist, som en psykolog eller psykiater. Här på Lavendla kan vi hjälpa dig med den kontakten.

Steg 3: Utredningen för autism

Efter ett första bedömningssamtal där man kommit fram till att du kan ha autism, så kan vi fortsätta med en utredning. Detta kan inkludera intervjuer, kognitiv testning och samtal med anhörig. Om utredning gäller barn brukar skolan vara inkluderad i utredningen.

Steg 4: Diagnos

Om du får en diagnos av autism kommer du få ett skriftligt utlåtande och nästa steg blir att diskutera insatser. Dessa kan variera från person till person, men oftast inkluderar det terapi och andra stödinsatser.

Steg 5: Psykoterapi och stöd

Samtalsterapi kan hjälpa dig att utveckla färdigheter för att hantera symptomen av autism. Detta inkluderar social färdighetsträning, kognitiv beteendeterapi och stresshantering.

Att ha ett stödjande nätverk är viktigt. Prata med familj och vänner och förklara din situation för att få det stöd du behöver. Det kan också finnas anhörigträffar och utbildningar om de som är nära vill lära sig mer. Det finns också många organisationer som Autism Sverige, vilka anordnar informationsträffar och events för personer med autism.

Steg 6: Uppföljning och anpassning

Regelbundna uppföljningar med din vårdgivare är avgörande för att se hur behandlingen fungerar och om några justeringar behöver göras.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur lång tid tar en autism-utredning?

En utredning tar cirka 8-20 timmar och brukar vara klar inom 2-3 månader. Gäller utredningen barn brukar det ta lite längre tid då skolan är inkluderad i utredningen.

Att få hjälp utan att behöva vänta

Hos Lavendla slipper du stå på väntelista. Om du eller någon du känner har levt med odiagnostiserad autism, kan det ha varit en tuff resa. Men kom ihåg, det är aldrig för sent att söka hjälp och få den vård som behövs. Det första steget är att prata med en vårdgivare som kan guida dig genom utredning och diagnos.

Ett steg närmare en autism-utredning

Söker du professionell hjälp för ADHD eller andra psykiska besvär, har vi ett nätverk av erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig på din resa mot bättre psykisk hälsa. Då vi tror på att tröskeln till utredning och behandling ska vara låg har vi gjort det enkelt att komma i kontakt med en specialist via vårt kontaktformulär.

Privat utredning Stockholm

Vi erbjuder utredning för autism på vår mottagning i Stockholm. Här kan du träffa legitimerad psykolog och läkare för att påbörja din resa mot ett bättre mående. Vi kan också göra delar av utredningen digitalt om det passar dig bättre. Vi gör det svåra lättare.

Utredning autism online

Om du bor i andra städer i Sverige så har vi möjlighet att genomföra delar av utredningen digitalt för att underlätta för dig. Upplägget beror lite på vilka behov du har. Hör gärna av dig till oss så försöker vi anpassa utredningen efter dina behov.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 korta frågor och svar om autism

Vad är autism?

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den kännetecknas av påverkan på sociala relationer, sensorisk känslighet och repetitivt beteende.

Hur diagnostiseras autism?

Diagnostisering görs av psykolog och psykiatriker som är specialist inom neuropsykiatri genom en omfattande utredning. Denna kan inkludera intervjuer och kognitiva tester.

Vilka är symptomen på autism?

Vanliga symptom inkluderar sociala svårigheter med förståelse och kommunikation, repetitiva beteenden med specialintressen och att man har en sensorisk känslighet för exempelvis ljud och ljus.

Finns det någon behandling för autism?

Man kan gå i behandling för autism, vilket ofta fokuserar på social färdighetsträning och att hantera tankar, känslor och behov i olika situationer. Man har också rätt till stödåtgärder i exempelvis skolan. Vilket insats man får beror på vilken svårighetsgrad man har där autism är uppdelad i nivå 1, 2 och 3, där 1 är mildast.

Är autism ärftligt?

Forskning visar att det finns en genetisk komponent för autism. Om en förälder har diagnosen ökar risken att även andra familjemedlemmar har det.

Vad kostar en autism-utredning?

Kostnaden för en autism-utredning och behandling kan variera beroende på var du bor och vilken typ av vård du söker. Det brukar kosta runt 30 000 kr hos privata vårdgivare.

Påverkar autism skolarbetet?

Ja, eftersom autism påverkar koncentration och beteende kan det vara en utmaning i skolmiljön. Specialpedagogiskt stöd kan dock göra en stor skillnad.

Kan man ha ADHD och autism samtidigt?

Ja, det är inte ovanligt att man har både och. Om man tror att man har det så kan man göra en neuropsykiatrisk utredning.

Vad kan jag göra om jag tror att jag eller mitt barn har autism?

Om du misstänker autism, ta kontakt med legitimerad vårdgivare för en första bedömning. Därifrån kan man vid behov gå vidare med utredning och behandling.

Skiljer sig autism mellan flickor och pojkar?

Traditionellt har pojkar blivit uppmärksammade mer och det har varit en underdiagnostisering hos flickor. Hos flickor kan specialintressen vara exempelvis smink och djur.

Kan man ha andra psykologiska tillstånd som ångest och depression samtidigt som autism?

Man kan ha samsjuklighet med andra tillstånd och det går också bra att gå i psykologisk behandling för dem.

Vilka rättigheter har man om man får en autismdiagnos?

Om man får en diagnos då har man rätt till stöd, exempelvis under skolgång och i studier. Man har också rätt till stöd i hemmet och insatser via habilitering eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utifrån vilket behov man har.

Vad finns det för hjälp för autism?

Efter en diagnostisering kan det vara dags att inleda en behandling. Därför vill vi även ge dig lite mer detaljerad information om vad för hjälp man kan få efter utredningen.

Autism diagnos

Först och främst är det viktigt att få en korrekt diagnos. En utvärdering utförs av en psykiatriker och psykolog, du kan läsa mer om utredningen ovan.

Psykoterapi

Behandling för autism kan inkludera social färdighetsträning, det kan vara i grupp eller i individuell behandling. Man kan också gå i Kognitiv beteendeterapi (KBT) för att hantera tankar, känslor och beteenden för att förbättra sitt mående. Lavandlas psykologer kan hjälpa dig eller så kan du få en remiss till habilitering där de har har olika insatser för personer med autism.

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar kan göra en stor skillnad i hur du hanterar dina symptom. Du kan få stöd av en psykolog eller terapeut med att upprätthålla rutiner som:

  • Regelbunden motion
  • Sömnhygien
  • Strukturerad kost

Stöd och hjälp

Ett bra stödsystem kan göra skillnad för hälsan. Därför kan familj, vänner och supportgrupper ge dig den extra push du behöver. Samhället erbjuder särskilt stöd till den som har nedsatt arbetsförmåga via Arbetsförmedlingen och funktionsnedsättning via Försäkringskassan.

Riksförbundet Attention, Autism- och Aspergerförbundet och Autism Sverige är ideella föreningar för personer med autism som alla erbjuder gruppinsatser, föreläsningar och stöd för anhöriga. Detta anordnas av Habiliteringens kurs- och kunskapscentrum, dit du även kan remitteras.

Då det ofta kan verka skrämmande eller utmanande att inleda en behandling kan det bästa steget i rätt riktning vara att bara ta ett samtal med en psykolog eller terapeut. Därför erbjuder vi inledande sessioner med våra terapeuter där du kan ses över video i 20 eller 45 minuter. Alltså kan du boka ett samtal bara för att känna hur det känns, allt för att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.