Bouppteckning

Produktbeskrivning

En bouppteckning måste enligt lag upprättas strax efter dödsfallet. Detta är en förteckning över dödsboets ekonomi, med en uppdelning över tillgångar och skulder. Det är detta dokument som ligger till grund för arvsskiftet. Detta val avser endast en kostnadsfri konsultation med vår bouppteckningsman. Offert lämnas vid kontakt och vårt arbete påbörjas först efter ert godkännande.

Produkter och tjänster väljs i bokningsverktyget. Klicka nedan för att påbörja er bokning.

Gör dina val här