Bouppteckning

Produktbeskrivning

Som begravningskund hos Lavendla får du ett 15 % lägre arvode på juridiska tjänster, 1695 kr/h istället för ordinarie 1995 kr/h. Detta gäller endast då bouppteckningen förrättas per telefon, vilket går alldeles utmärkt.

En bouppteckning måste enligt lag upprättas strax efter dödsfallet. Detta är en förteckning över dödsboets ekonomi, med en uppdelning över tillgångar och skulder. Det är detta dokument som ligger till grund för arvskiftet. Detta val avser endast en kostnadsfri konsultation med vår bouppteckningsman. Offert lämnas vid kontakt och efter individuella behov och önskemål.