Bouppteckningsförrättning

Bouppteckningsförrättning är det tillfälle då en bouppteckning, det vill säga sammanställningen över en avliden persons tillgångar och skulder, gås igenom och undertecknas. Den så kallade bouppgivaren (den person som bäst känner till dödsboets tillgångar och skulder) måste närvara vid bouppteckningsförrättningen. För övriga dödsbodelägare är deltagande vid förrättningen frivilligt.