Om man har ljud som susande, ringande eller brummande i öronen så kan man drabbats av tinnitus. Här går vi igenom vad det är och hur du kan få hjälp.

Vad är tinnitus?

Tinnitus är ett medicinskt tillstånd och en form av kronisk smärta, där en person upplever ljud i öronen utan att det finns någon yttre ljudkälla. Ljudet kan variera i form och intensitet, och beskrivas som ett ringande, susande, brummande, pipande eller andra ljudliknande upplevelser. Tinnitus kan vara tillfällig eller kronisk och kan påverka en eller båda öronen. Det kan vara frustrerande och distraherande, särskilt när det pågår under lång tid, så det är viktigt att få hjälp och stöd.

Stress och tinnitus

Stress kan påverka tinnitus på olika sätt och många människor som drabbats säger att deras symptom kan bli värre när de känner sig stressade, men tinnitus kan också orsaka stress för den som upplever det. Om man är stressad och har ångest kan man vara mer känslig för ljud, vilket då påverkar symptomen. Man kan ha svårt att koppla av och även utveckla sömnproblem.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Pulserande ljud i örat

Om man har tinnitus så kan man höra en rytmisk eller pulserande känsla eller ljud i örat. Det kan vara en konstant ton, ett susande, ett brus eller i vissa fall ett pulserande ljud. Om tinnitus upplevs som pulserande, kan det associeras med hjärtats rytm och det kallas även Pulsatil tinnitus. Pulsatil tinnitus kan bland annat orsakas av blodkärl i närhet till örat, infektioner i örat, öronvax, tryck i huvudet och muskelaktivitet i ögonen. Om man har dessa symptom kan man söka hjälp hos en ögonläkare eller hörselspecialist för att utreda symptomen.

Tinnitus och sömnproblem

Tinnitus kan påverka sömnen på olika sätt och skapa sömnproblem som kan vara besvärliga. De som lider av tinnitus rapporterar ofta att ljuden blir mer påtagliga när det är tyst runt dem, vilket kan göra det svårare att somna eller förbli sovande en hel natt. Man kan bli lättväckt och få problem med trötthet på dagen. Det går att få hjälp med symptom på sömnproblem med terapi.

Du är inte ensam om att leva med tinnitus

Studier har visat att upp till cirka 10-15% av befolkningen rapporterar att de har upplevt tinnitus i någon form. Det finns vård att få så om du upplever symptom så kan du få hjälp.

Vad orsakar tinnitus?

Den vanligaste orsaken till tinnitus är bullerskador som utvecklats då cellerna i innerörat har utsatts för höga ljud. Ibland kan man höra ljud i örat om man varit på en högljudd konsert, men dessa ljud brukar försvinna efter en kort tid. Tinnitus kan utvecklas om man hör höga ljud under en lång tid men om man utsätts för extrema ljud vid ett tillfälle så kan man också få tinnitus. En del musiker utvecklar tinnitus då de ofta utsätts för mycket ljud i sitt arbete.

Orsakerna till tinnitus kan också bero på ålderdom, öronsjukdomar, trauma med fysiska skador mot huvudet, vissa mediciner och högt blodtryck. Stress och ångest kan också göra tinnitus mer påtagligt. Om man upplever symptom så är det viktigt att söka hjälp.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Olika terapiformer och alternativ för dig

Tinnitus kan vara en frustrerande och distraherande upplevelse, särskilt när det pågår under lång tid. Om du upplever tinnitus är det viktigt att söka behandling hos en hörselspecialist eller en öronläkare för en grundlig bedömning. Det finns olika behandlingsalternativ för att hantera tinnitus, inklusive ljudterapi, maskeringstekniker, och i vissa fall, läkemedel eller kirurgi beroende på den underliggande orsaken. För de psykologiska symptomen kopplade till tinnitus, som stress, ångest och sömnproblem så kan man gå i psykologisk behandling.

Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod där man fokuserar på tankar, känslor och beteenden men även kroppsliga symptom kopplat till olika situationer. Man kan få hjälp med att behandla sömnbesvär, koncentrationsproblem, stress och ljudkänslighet. Känslor som irritation och trötthet är vanligt vid tinnitus och man kan få stöd att arbeta med återhämtning och livskvalitet. I terapin lär du dig olika sätt att förhålla dig till tinnitus för att lindra dina symptom och göra det mindre störande i vardagen.

Hur terapi kan hjälpa mot tinnitus

Genom att prata med en legitimerad psykolog får du verktyg för att förstå och hantera dina symptom. Det kan också öka din livskvalitet avsevärt och göra det lättare att hantera stress och press i vardagen.

Fördelarna med att söka hjälp

Istället för att känna dig lite vilsen i hur du ska hantera dina symptom, kan du få lära dig konkreta metoder och steg som förbättrar din situation. När du söker hjälp är det alltid konfidentiellt och våra psykologer är utbildade för att hantera just ditt problem på ett professionellt sätt.

Steg att komma vidare

Genom att söka hjälp visar du inte tecken på svaghet, utan på styrka. Då det är ett aktivt val för att få det stöd du behöver kan du förbättra din livssituation. Professionell hjälp finns tillgänglig och det är ett viktigt steg för att öka din livskvalitet. Även om du inte är redo att ta steget idag, kan du alltid boka en 20- eller 45-minuters session med våra terapeuter och psykologer. Innan du inleder en behandling, kan ett samtal på 20 minuter vara en bra start för att känna efter hur det är att träffa en legitimerad psykolog. Vi finns här, redo att göra det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om tinnitus

Vad är tinnitus?

Tinnitus är ett medicinskt tillstånd där en person upplever ljud i öronen utan att det finns någon yttre ljudkälla.

Vilka är de vanligaste symptomen på tinnitus?

Ljudet kan variera i karaktär och intensitet och beskrivas som ett ringande, susande, brummande, pipande eller andra ljudliknande upplevelser. Tinnitus kan vara tillfällig eller kronisk och kan påverka en eller båda öronen.

Hur påverkar stress tinnitus?

Många människor med tinnitus säger att deras upplevelse av tinnitus kan bli värre när de känner sig stressade men tinnitus-symptomen kan också själva orsaka stress för den som upplever det.

Jag hör pulserande ljud i örat, är det tinnitus?

Om man har tinnitus så kan man höra en rytmisk eller pulserande känsla eller ljud i örat. Det kan vara en konstant ton, ett susande, ett brus eller i vissa fall ett pulserande ljud. Om tinnitus upplevs som pulserande, kan det associeras med hjärtats rytm och det kallas även Pulsatil tinnitus. Kontakta din läkare för att få en bedömning.

Hur vanligt är tinnitus?

Studier har visat att upp till cirka 10-15% av befolkningen rapporterar att de har upplevt tinnitus i någon form.

Vad orsakar tinnitus?

Orsakerna till tinnitus kan vara buller, ålderdom, öronsjukdomar, trauma med fysiska skador mot huvudet, vissa mediciner och högt blodtryck. Stress och ångest kan också göra tinnitus mer påtagligt.

Vilka behandlingsmetoder finns för tinnitus?

Hör man ljud som inte går över skall man först söka hjälp hos en hörselspecialist eller en öronläkare för en grundlig bedömning. Behandlingsalternativ kan sen vara ljudterapi, maskeringstekniker, och i vissa fall, läkemedel eller kirurgi. För de psykologiska symptomen som stress, ångest och sömnproblem så kan man gå i psykologisk behandling för att lindra symptom.

Vilka är de långsiktiga effekterna av obehandlad tinnitus?

Obehandlad ångest kan leda till andra problem som stress, ångest och sömnsvårigheter. Man kan känna sig frustrerad och det går att gå i psykologisk behandling för att få hjälp att hantera känslor.

Vad är riskerna för att utveckla tinnitus?

Höga ljud under en längre tid kan orsaka tinnitus men också extremt höga ljud under ett tillfälle. Musiker och andra yrkeskategorier som arbetar mycket med ljud kan vara i riskgrupp.

Vad är kognititiv beteendeterapi?

Kognittiv beteedenterapi (KBT) är en psykologisk behandlingsmetod där man arbetar med tankar, känslor, beteenden och kroppsliga symptom.

Vad kostar terapi hos Lavendla?

Hos Lavendla är det psykologerna och terapeuterna som själva sätter priset. En terapisession varar normalt i 45 min och kostar mellan 800-1300 kr. Vid första tillfället ni träffas brukar det normalt vara inriktat på att lära känna varandra, definiera vilka utmaningar som föreligger för att sen lägga upp en plan för hur ni ska jobba tillsammans för att nå dina mål.

Vad kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Om du har symptom så bör du i första hand kontakta en läkare för att få en bedömning. Du kan också gå i psykologisk behandling för att lindra dina symptom. Har du tankar på att skada dig själv eller självmordstankar kontakta akutpsykiatri eller ring 112.

Vad innebär en behandling med Kognitiv beteendeterapi?

KBT är en evidensbaserad psykologisk behandling där man arbetar med tankar, känslor och kroppsliga symptom kopplat till beteenden i olika situationer. Metoden utgår från inlärningsteori och förklaringsmodeller för olika tillstånd där behandlingen anpassas efter individens behov. Man arbetar med att möta och utmana det som hindrar klienten från att uppleva högre livskvalitet genom att också arbeta med hemuppgifter mellan träffarna. Här är de vanligaste stegen i en kbt-behandling:

 1. Utforskande av problemet
  I det inledande skedet av behandlingen går man igenom din historia och gör en bedömning av symptomen. Du kan få fylla i skattningsformulär och få mer information om problemet genom olika modeller.
 2. Mål, värderingar och problemsituationer
  Här sätter man mål på kort och lång sikt, men du kan också arbeta med värderingar och utforska vad som är viktigt i livet. Man gör även analyser av specifika situationer som blir svåra.
 3. Aktivt arbete med tankar, känslor och beteenden
  Här arbetar du aktivt med förändring. Du kan du få arbeta på att möta dina känslor i olika situationer och förändra ditt sätt att förhålla dig till dina tankar. Du kan börja agera på andra sätt som får andra resultat i ditt liv. Det innebär olika övningar och tekniker som utvärderas kontinuerligt.
 4. Avslutning och uppföljning
  Vid slutet av behandlingen följer man upp resultatet och gör tillsammans en plan för att vidmakthålla utfallet av behandlingen över tid. Man bokar också ett uppföljningsbesök en tid efter behandling för att se hur resultatet har hållit i sig.
Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer läsning

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.