Vi gör det svåra lättare

Din Jurist i Borlänge

Kontakta oss

  • Sveagatan 6 (tidsbokning - ej drop in)

Vi hjälper dig med juridik i Borlänge

En familjejurist i Borlänge för värnande om familjerätt

Familjerätt är ett samlingsbegrepp som ingår i civilrätten och avser familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter. Familjejuridik är således ett omfattande begrepp som rymmer regler relaterade till arvstvister, laglott, testamentesärenden, giftermål och äktenskap m.m. Dock innefattar familjerätten även vårdnadstvister, god man och dylikt. På Lavendla har våra familjejurister specialiserat sig på frågor rörande sambandet med ett dödsfall där arvsrätten ska regleras, testamentet ska ses över samt bouppteckningen ska göras upp, men vi åtar oss också ett flertal mål beträffande skilsmässor, samäganderättsavtal och framtidsfullmakter. Empati, lyhördhet och kompetens är några av de egenskaper som kan nämnas och på Lavendla värnar vi om att dessa ständigt finns ibland oss.

Låt en familjejurist hjälpa dig

En familjetvist kan uppkomma plötsligt eller ligga och gro under en relativt lång tid. Många gånger kan förändringar ske, både inom familjen rent situationsmässigt som kan vara svåra att bemöta fredligt, men även familjemedlemmar kan visa en annan sida än vad de tidigare gjort. Det kan med andra ord vara bra att anlita en familjejurist i förebyggande syfte så att man vet var man ska vända sig om något kärvar. Lavendlas familjejurister i Borlänge tar sig an alla typer av mål relaterade till områdena som beskrivs ovan samt flera, och vi åtar oss även brådskande ärenden om sådana skulle uppstå, vilket inte är helt ovanligt inom familjer. Kontakta oss för ett inledande möte där ditt ärende läggs i händerna på en personlig kontaktperson och jurist. Vi förespråkar snabbast möjliga service, vilket också har skapat en hög kundnöjdhet bland våra klienter.

På Lavendla har vi inlett ett grundligt samarbete med familjejurister i Borlänge som kan sin sak inom familjejuridik. Här får du hjälp och viktig info. Välkommen till Lavendla!

Kontakta oss

Ring oss på eller skicka in dina uppgifter, så kopplar vi ihop dig med en rådgivare direkt. Vi återkommer för att bekräfta tid och plats.

Vad kan Lavendlas jurister hjälpa mig med?

Lavendlas jurister har hand om såväl familjejuridik som affärsjuridik. Några av våra vanligast förekommande uppdrag är:
Bodelning
Enskild egendom
Arvskifte
Bouppteckning
Dödsboanmälan
Samboavtal vid dödsfall
Skiftesman
Gåvobrev

Hur får jag rådgivning av Lavendlas jurister?

Ni kan boka möte med Lavendlas jurister i våra lokaler, alternativt sköter ni mötet över distans via telefon eller digitalt. Om ni är flera som skall delta från olika orter kan videolänk underlätta.

Du väljer själv vilken av Lavendlas jurister du vill få hjälp av, se dina lokala jurister här.

Vad kostar en jurist i Borlänge

Kostnaden för en jurist varierar beroende på vilken typ av uppdrag det är och omfattningen av det. En del juridiska avtal och dokument kan ni upprätta själva via våra digitala avtal.

Se Lavendlas prislista här för juridiska tjänster.

Hur fungerar Lavendlas digitala avtal?

Med Lavendlas digitala avtal skriver du snabbt och enkelt juridiskt korrekta avtal.

Skulle du i slutändan ändå känna att du behöver hjälp av en jurist dras kostnaden för det digitala avtalet av från kostnaden för juristen.

Läs mer här om våra digitala avtal.

Har Lavendla hand om begravningar i Borlänge?

Ja, Lavendla tar hand om hela processen, från begravningen till minnesstunden och det juridiska aspekterna av ett dödsfall.

Läs mer här om Lavendla begravningsbyrå i Borlänge

Varför ska jag vända mig till Lavendla?

Vi är oerhört stolta över hur nöjda våra kunder är med att ha valt oss, läs här vad de säger om oss.

En stor fördel med att välja Lavendla Juridik – förutom våra kunniga och engagerade jurister – är att vi möter dig där du behöver det, i ett möte, via telefon eller online. Vi möter dig också utifrån din specifika situation.

Vi hjälper dig med allt inom familjejuridik

Livet förändras i rask takt och då kan det vara skönt att ha en personlig jurist som
hjälper dig, i både lättare och mer komplexa juridiska frågor. Hos oss på Lavendla
Juridik finns inga dumma frågor, vi hjälper dig med allt inom familjejuridik.

Familjerätt

Förutsättningar i en relation kan förändras snabbt. Det kan vara att man vill flytta ihop och bli sambo och behöver ett samboavtal. Man kanske behöver ett äktenskapsförord om man ska gifta sig. Eller vid en skilsmässa, behöver upprätta ett bodelningsavtal som reglerar vem som får vad.

Dödsfall och arv

Vid ett dödsfall är det mycket att tänka på, och kan vara svårt att tänka klart. Då kan det vara extra skönt att låta en professionell jurist hjälpa till att upprätta korrekta bouppteckning- och arvskifteshandlingar. Inte minst också för att undvika eventuella tvister längre fram i tiden. I samband med dödsfall går vi också igenom eventuella testamenten som finns, och ser över behovet för framtida familjejuridiska avtal.

Planera för framtiden

När man blir äldre är det vanligt att demens och liknande sjukdomar skapar svårigheter att få vardagen att rulla på. Något som kan tyckas vara enkelt blir helt plötsligt väldigt svårt att göra. Då kan det vara skönt att ha en framtidsfullmakt på plats, som reglerar vem som har rätt att företräda den som insjuknar.