Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal ingås mellan ett företag eller privatperson (uppdragstagaren) och ett annat företag eller privatperson (uppdragsgivaren). Uppdragsavtal har ofta stora likheter med så kallade ”konsultavtal” och vanliga anställningsavtal. Kännetecknande för ett uppdragsavtal är att det avser ett tydligt definierat uppdrag som ofta har på förhand bestämda start- och slutpunkter. Om du ska upprätta ett uppdragsavtal, eller behöver hjälp med att granska ett redan upprättat uppdragsavtal, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lavendla Juridik.

5 saker du ska tänka på när du ska skriva ett uppdragsavtal

  1. Beskriv så tydligt som möjligt uppdragets karaktär och vilka arbetsuppgifter som uppdragstagaren förväntas att utföra. Desto mer konkret uppdragsbeskrivningen är, desto lättare blir det att hantera eventuell oenighet mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren.
  2. Reglera noggrant vilken rätt till ersättning som uppdragstagaren har. Ska det vara ett fast månatligt belopp eller ska ersättning på något vis stå i relation till hur framgångsrikt uppdragstagarens arbete utförs? Har uppdragstagaren rätt till någon ersättning utöver själva arbetet (exempelvis för resor och utrustning)?
  3. Ange vem som äger rättigheterna till det som produceras av uppdragstagaren. Detta är särskilt viktigt om uppdragstagaren arbetar med att utveckla helt nya produkter eller tekniska lösningar.
  4. Bestäm hur uppsägning av uppdragsavtalet praktiskt går till och vilken uppsägningstid som ska gälla. Klargör vilka rättigheter och skyldigheter som åligger respektive part under uppsägningstiden.
  5. Ta in en sekretessförbindelse och ett konkurrensförbud i uppdragsavtalet. Dessa villkor bör knytas till en skyldighet att betala vite (exempelvis 50 000 kr) om uppdragstagaren gör sig skyldig till en överträdelse av något av villkoren. Om en vitesklausul saknas är det i realiteten svårt att få ut någon ersättning (eftersom det är komplicerat att beräkna den konkreta ekonomiska skada som uppstått).

Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal (ibland används begreppet som en synonym till ”konsultavtal”) är ett avtal som syftar till att reglera villkoren för utförandet av ett specifikt uppdrag. Det i särklass vanligaste scenariot är att både uppdragstagaren och uppdragsgivaren är näringsidkare av något slag (uppdragstagaren är ofta en individ som tillhandahåller sina tjänster genom ett aktiebolag). Uppdragsavtal kan ur vissa avseenden likna ett anställningsavtal. Den som utför uppdraget har dock inte alls samma skydd mot exempelvis uppsägning som en person som är direkt anställd av uppdragsgivaren.

Varför behövs ett uppdragsavtal?

Om en utomstående aktör ska anlitas för att utföra ett visst uppdrag är det mycket, för båda parter, att ha ett ordentligt uppdragsavtal på plats när arbetet påbörjas. En av de främsta funktionerna med ett uppdragsavtal är att säkerställa att den information som uppdragstagaren erhåller genom uppdraget inte missbrukas när uppdragsförhållandet har upplösts.

Från uppdragstagarens perspektiv är det viktigt att uppdragsavtalet tydligt beskriver vilken rätt till ersättning som finns och vad uppdragstagaren förväntas att prestera under den tid som uppdraget fortlöper. Att slarva med detaljerna kan i värsta fall ge upphov till seglivade och kostsamma tvister.

Vill du veta mer om uppdragsavtal?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770-33 90 70

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Uppdragsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik