Inkråmsöverlåtelse

Vid försäljning av en affärsverksamhet finns två typer av försäljningsmetoder – aktieöverlåtelse och inkråmsöverlåtelse. Vid en aktieöverlåtelse säljs aktierna i ett bolag och köparen förs därefter in i bolagets aktiebok. Verksamheten, som fortfarande är kvar i samma bolag, påverkas då inte av själva försäljningen. Vid en inkråmsöverlåtelse säljs istället de specifika tillgångar som finns i verksamheten (exempelvis maskiner, lagervaror, personal och patent). Det finns både fördelar och nackdelar med ett sådant arrangemang. 

 

5 saker att tänka på vid en inkråmsöverlåtelse

  1. Om du är köpare av verksamheten ska du genomföra en mycket noggrann kontroll av tillgångarnas kvalitet. Begär säljaren ett skäligt pris för tillgångarna och kommer tillgångarna framöver kunna generera det värde som du eftersträvar?
  2. Specificera tydligt vilka tillgångar som omfattas av inkråmsöverlåtelsen. Detta är framförallt viktigt när immateriella tillgångar (exempelvis varumärken, mjukvaror och patent) ingår i överlåtelsen.
  3. Anlita en kvalificerad skattejurist eller -konsult för att särskilt utreda de skatterättsliga konsekvenserna av inkråmsöverlåtelsen. Att slarva på denna punkt kan bli väldigt kostsamt.
  4. Om det finns personal i den verksamhet som ska köpas bör anställningsvillkoren för personalen undersökas noggrant. Om en hel verksamhet köps har personalen nämligen rätt att få fortsätta arbeta hos köparen till oförändrade anställningsvillkor. Om specifik personal är avgörande för att verksamheten ska kunna fortsätta efter försäljningen bör köparen också säkerställa att den aktuella personalen vill stanna kvar.
  5. Fundera över om det behöver tas in några garantier i överlåtelseavtalet avseende tillgångarnas funktion och kvalitet. Reglera tydligt vad konsekvensen blir om tillgångarna inte motsvarar vad som utlovas av säljarens garanti.

Varför behövs ett korrekt upprättat avtal vid en inkråmsöverlåtelse?

Inkråmsöverlåtelser är ofta juridiskt komplicerade och kan avse mycket stora belopp. I sådana sammanhang är det alltid värt att investera i kvalificerad rådgivning från start till mål. Konsekvenserna av att inte anlita kompetenta rådgivare kan i värsta fall vara att hela affären blir värdelös. Vare sig du är köpare eller säljare av en verksamhet kan Lavendla Juridik hjälpa till – både med att besvara enstaka frågor och att hantera försäljningsprocessen i dess helhet.

Ytterligare info om inkråmsöverlåtelse

Vid en inkråmsöverlåtelse säljer ett företag sina tillgångar, fysiska eller immateriella, till ett annat företag. En inkråmsöverlåtelse innebär följaktligen att köparen endast övertar de tillgångar som omfattas av överlåtelseavtalet, inte övriga skyldigheter som vilar på säljaren. Detta kan vara en stor fördel för köparen, exempelvis avseende obetalda skatter (som säljaren efter inkråmsöverlåtelsen fortfarande bär ansvar för).

Det är dock viktigt att komma ihåg att det också kan finnas motsvarande nackdelar med en inkråmsöverlåtelse. Det är exempelvis inte säkert att köparen får överta säljarens kundkontakter eller leverantörsförbindelser – som kan vara mycket viktiga för att verksamhetens tillgångar efter försäljningen ska kunna användas på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer om Inkråmsöverlåtelse?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770 33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Inkråmsöverlåtelse och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik