VD avtal

En VD omfattas som huvudregel inte av lagen om anställningsskydd (LAS), vilket gör att ett vanligt anställningsavtal oftast inte är den bästa lösningen för att reglera en VD:s anställningsvillkor. Istället behöver ett särskilt VD-avtal skrivas, som tar hänsyn till VD:ns centrala roll i företaget. Om du eller ditt företag behöver hjälp med att upprätta ett VD-avtal är du varmt välkommen att höra av dig till Lavendla Juridik.

5 saker att tänka på när du skriver ett VD-avtal

  1. Säkerställ att VD:n inte omfattas av LAS. Oftast gäller inte reglerna i LAS för en VD men undantag förekommer. Den avgörande faktorn är att VD:n har mer generösa anställningsvillkor än övriga medarbetare på företaget (exempelvis gällande lön och längden på uppsägningstiden).
  2. Ta in ett konkurrensförbud i avtalet. Ett konkurrensförbud innebär att VD:n under en viss tid efter att hen lämnat företaget inte får ägna sig åt konkurrerande verksamhet. Det är dock inte tillåtet att ha hur omfattande konkurrensförbudsklausuler som helst. En bra utgångspunkt är att konkurrensförbudet bör omfatta ett visst geografiskt område och inte sträcka sig längre än 18 månader efter anställningens upphörande.
  3. Säkerställ att inte känslig information kommer utomstående till del genom att ha med en sekretessklausul i VD-avtalet. Innebörden av sekretessklausulen ska vara att VD:n inte har rätt att sprida information om arbetsgivarens verksamhet efter det att anställningen upphört.
  4. Ta in en klausul i avtalet som förpliktar VD:n att betala vite/skadestånd till företaget om hen bryter mot avtalets bestämmelser.
  5. Har VD:n rätt till bonus? Reglera då tydligt i VD-avtalet under vilka förutsättningar denna bonus kommer att falla ut.

Vad är ett VD-avtal?

Ett VD-avtal är en typ av anställningsavtal. Ett VD-avtal skiljer sig dock ofta ganska markant
ifrån ett vanligt anställningsavtal, eftersom VD:n har en betydligt mer framträdande roll i
verksamheten än en genomsnittlig anställd. I normala fall omfattas inte en VD av LAS, vilket
gör att det är ännu viktigare att upprätta ett skriftligt avtal än för en ”vanlig” anställd. VD-
avtalet är också ett viktigt instrument för att säkerställa att VD:n inte missbrukar den information som hen får om företagets verksamhet under anställningstiden. Om VD:n ändå
skulle göra det kan bestämmelserna i VD-avtalet läggas till grund för att VD:n ska
kompensera företaget ekonomiskt för den skada som uppstått.

Varför behövs ett VD-avtal?

VD:n är ofta den absolut viktigaste medarbetaren på ett företag. VD:n sköter om företagets
löpande angelägenheter och har ofta mandat att fatta beslut som kan vara av stor betydelse
för företagets framtid. Det är därför, för både VD:n själv och arbetsgivaren, klokt att klart
och tydligt reglera vilka villkor som gäller för VD:ns arbete. Lavendla Juridik rekommenderar
att man antingen tar fram ett VD-avtal i samråd med en jurist eller åtminstone låter en jurist
granska avtalet innan det undertecknas. En sådan investering kan, inte minst, visa sig guld
värd i ett läge där VD:n överträtt sina befogenheter.

Vill du veta mer om VD-avtal?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770 33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om VD-avtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik