Samarbetsavtal

Om två företag ska inleda någon form av partnerskap kan det vara klokt att skriva ett samarbetsavtal, inte minst om det är större summor pengar som står på spel. I samarbetsavtalet kan man exempelvis reglera vilka uppgifter som ska utföras av respektive företag och hur intäkterna till följd av samarbetet ska fördelas. Om du behöver hjälpa med att upprätta ett samarbetsavtal är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lavendla Juridik.

5 tips för dig som ska skriva ett samarbetsavtal

  1. Definiera tydligt vad respektive parts roll i samarbetet är. Vilka uppgifter ska utföras och vem ansvarar för att det blir gjort? Hur ska utförda uppgifter redovisas gentemot den andra parten?
  2. Reglera hur intäkterna till följd av samarbetet ska fördelas. Ska intäkterna fördelas lika eller ska uppdelningen vara prestationsbaserad? Vem ansvarar för faktureringen gentemot kunden?
  3. Reglera hur de kostnader som uppstår inom ramen för samarbetet ska fördelas. Vem ska bära vilka kostnader och hur ska fördelningen gå till i praktiken?
  4. Ta in en vitesklausul i samarbetsavtalet som anger vilka ekonomiska konsekvenser som ett eventuellt avtalsbrott ska få. Om vitesklausul saknas är det vanligtvis mycket svårt att bevisa exakt vilken skada som uppstått till följd av avtalsbrottet.
  5. Ange hur parterna ska gå till väga för att säga upp samarbetsavtalet och vilken uppsägningstid som gäller.

Vill du veta mer om Samarbetsavtal?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770 33 90 70.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Samarbetsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik