Hem / Lavendla Juridik / Affärsjuridik / Samarbetsavtal
 1. Lavendla Juridik

Samarbetsavtal

Om exempelvis två företag ska inleda någon form av partnerskap kan det vara klokt att skriva ett samarbetsavtal. Inte minst är det viktigt att reglera samarbetsförhållandet i ett samarbetsavtal när det handlar om stora ekonomiska summor. Om du behöver hjälpa med att upprätta ett samarbetsavtal är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lavendla Juridik via kontaktformuläret längst ned eller på 0770 – 33 90 70.

När behövs ett samarbetsavtal?

Vanliga samarbeten mellan företag är bland annat vid regelbundna köpmellan tillverkare och återförsäljare och vid licensiering där en part genom avtalet tillåts nyttja den andra partens immateriella tillgångar. Dessutom är det vanligt med samarbeten som rör utbyte av know-how och entreprenad. Så fort ett samarbete påbörjas mellan företag är det alltid en god idé att upprätta ett samarbetsavtal. Ett samarbetsavtal kan exempelvis reglera vilka uppgifter som ska utföras av respektive företag och hur intäkterna till följd av samarbetet ska fördelas.

Samarbetsavtalets fördelar – skapar förutsättningar till ett välfungerande samarbete

Genom ett samarbetsavtal blir det enklare att lösa eventuella problem som uppkommer under samarbetets gång. Därutöver kan samarbetsavtalet se till att skapa gemensamma mål mellan parterna och bidra till att skapa goda förutsättningar för ett välfungerande samarbete. 

Även om parterna känner varandra väl och samarbetet gått bra tidigare kan saker och ting ändras. Oväntade händelser kan inträffa, parterna kan ändra sig och meningsskiljaktigheter mellan parterna kan uppstå. Om det då inte finns ett samarbetsavtal att falla tillbaka på kan det bli kostsamt och tidsödslande för parterna.

5 tips för dig som ska skriva ett samarbetsavtal

 1. Definiera tydligt vad respektive parts roll i samarbetet är. Vilka uppgifter ska utföras och vem ansvarar för att det blir gjort? Hur ska utförda uppgifter redovisas gentemot den andra parten?
 2. Reglera hur intäkterna till följd av samarbetet ska fördelas. Ska intäkterna fördelas lika eller ska uppdelningen vara prestationsbaserad? Vem ansvarar för faktureringen gentemot kunden?
 3. Reglera hur de kostnader som uppstår inom ramen för samarbetet ska fördelas. Vem ska bära vilka kostnader och hur ska fördelningen gå till i praktiken?
 4. Ta in en vitesklausul i samarbetsavtalet som anger vilka ekonomiska konsekvenser som ett eventuellt avtalsbrott ska få. Om vitesklausul saknas är det vanligtvis svårt att bevisa exakt vilken skada som uppstått till följd av avtalsbrottet.
 5. Reglera uppsägning. Ange hur parterna ska gå tillväga för att säga upp samarbetsavtalet och vilken uppsägningstid som gäller.

Exempel på samarbetsavtal – 10 punkter som bör finnas med

 1. Vilka som är parter till avtalet och vad syftet med samarbetet är.
 2. Hur samarbetet ska gå till, d.v.s. arbets- och ansvarsfördelning.
 3. Hur länge samarbetet ska gälla och vad som händer om en part vill säga upp samarbetet i förtid.
 4. Uppsägning för samarbetsavtalet. I början av samarbetet kan det vara bra att låta avtalet vara tidsbegränsat med kort uppsägningstid och låta det förlängas vid behov. Om samarbetet fungerar väl kan ni överväga om avtalet ska löpa under en längre tid.
 5. Hur immateriella rättigheter ska hanteras och vem som äger dem. Här är det också klokt att skriva in vem som äger rättigheterna till det som produceras.
 6. Hur vinst och kostnader ska fördelas.
 7. Sekretess.
 8. Konkurrensförbud. 
 9. Tillämplig lag och tvist.
 10. Vitesklausul.

Vill du veta mer om samarbetsavtal? Kontakta Lavendla Juridik!

Kontakta oss på Lavendla för en personlig konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så finns våra företagsjurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister genom formuläret nedan, genom att maila oss eller genom att ringa på 0770-33 90 70.

Frågor? Kontakta oss för en personlig konsultation

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Samarbetsavtal och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en personlig konsultation!

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.