Hur får man testamentet förklarat giltigt?

När testamentet godkänns och den sista viljan i det omsätts i praktiken har det förklarats giltigt, vunnit laga kraft. Det är nödvändigt att testamentet vinner laga kraft för att ett arvskifte ska kunna göras. Samtidigt räcker det att en av dödsbodelägarna invänder mot dess giltighet för att ett definitivt arvskifte ska dröja.

Med en juridisk term kallas en sådan invändning för klander av testamente. Klandret innebär vanligen att man driver en domstolsprocess för att få testamentet ogiltigförklarat. Processen inleds med att man skickar in en klandertalan till tingsrätten på orten där testatorn bodde i livet. Det är den person som startar processen som också måste bevisa att testamentet är ogiltigt.

Klander av testamente kan vara en jobbig process för alla inblandade parter. Därför är det viktigt att skriva testamente går rätt till från början. Läs först om vad som krävs för att ett testamente ska vinna laga kraft och kontakta sedan gärna våra kunniga jurister för engagerad rådgivning.

Det här krävs för att testamentet ska förklaras giltigt

  • Testamentet ska visas uppför alla personer som utan ett testamente skulle ärvt testatorn.
  • Samtliga dödsbodelägare – arvtagare – ska godkänna testamentet för att det ska vinna omedelbar laga kraft.
  • Om en eller flera av dödsbodelägarna vill ogiltigförklara testamentet ska detta göras inom sex månader och i en domstolsprocess. Domstolen får i en sådan process rätten att avgöra huruvida testamentet är giltigt eller inte, givetvis baserat på bevis som presenterats.