Vad är en framtidsfullmakt?

Enkelt förklarat är en framtidsfullmakt ett juridiskt dokument genom vilket någon annan får rätten att göra något i ens namn. Varför skulle man behöva skriva en framtidsfullmakt? Handlingen är en trygghet inför framtiden, ifall man skulle bli oförmögen att sköta sina personliga och ekonomiska angelägenheter. Istället för att låta en okänd god man sköta exempelvis bankärenden eller betala räkningar åt en kan en person man själv valt och litar på göra det.

Framtidsfullmakten kan skrivas närsomhelst. Den börjar dock gälla först när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre kan fatta de viktiga besluten själv. Ett sådant läge uppstår om man på grund av fysisk eller psykisk ohälsa inte längre klarar av skötseln av sina angelägenheter, som vid demens eller annan sjukdomsbild.

Man kan utse flera fullmaktshavare. Om man har flera barn kan det finnas en stor praktisk vinst med att tilldela dem olika roller i fullmakten. En person kan ansvara för de ekonomiska angelägenheterna och en för de personliga angelägenheterna. Man kan även ge fullmaktshavarna en turordning, så om den som är huvudansvarig är bortrest kan nästa på tur ta över tillfälligt. Vid upprättandet av framtidsfullmakten är det viktigt att tänka på att vardagen ska flyta på så bra som möjligt. Både för dig och för dina anhöriga.