rådgivning

Vi gör det svåra lättare

Din Jurist i Uddevalla

Kontakta oss

Frågor inom familjerätt? – Låt Lavendlas jurister i Uddevalla hjälpa dig

Familjerätten omfattar några viktiga lagar, varav Sambolagen, Ärvdabalken och Äktenskapsbalken samt ett stort antal andra regler och förordningar som är lätt att bli förvirrad av om man trevar i mörker och befinner sig mitt uppe i en svår familjesituation. Dock finns det hjälp att få med en familjejurist som kan stå till förfogande i alla tänkbara lägen när handlingar ska granskas, jämkning ska eftersträvas eller en tvist ska lösas. Anledningarna till att kontakta en familjejurist kan vara många. Lavendlas jurister i Uddevalla kan vara behjälpliga på många sätt och vis, eftersom deras spetskompetens sträcker sig till ett större antal områden. Arvsrätt där beslut om arvtagare är en viktig punkt, ingående av ett parförhållande (äktenskap eller sambo) och upplösning med bodelning som följd, dödsfall och dödsboanmälan, testamentering och mycket mer. Läs mer om våra yrkesområden och våra jurister i Uddevalla på vår hemsida.

Din jurist i Uddevalla när du behöver hjälp med bl.a. bouppteckning, arvskifte och testamente

En fråga behöver ett svar och det får du genom att lyfta luren till oss och ställa den. Vår rådgivningstjänst är öppen alla dagar och är dessutom helt gratis. Du ringer och vi återkopplar snarast. Det går även att skicka en e-post och få svar inom kort. Lavendla ger en snabb och utförande service och låter ingen fråga gå obesvarad. Nästkommande steg är ett personligt möte med en jurist som också kommer att bli din egen förmedlare och rådgivare i vått och torrt, i den mån ditt ärende kräver mer arbete. Allt beror således på omständigheterna och hur vi skulle kunna lösa situationen. Hör av dig till oss på Lavendla och färdigställ ditt testamente, anmäl dödsbo eller upprätta ett äktenskapsförord med mera. Vi ser fram emot att få dig som klient och värna om din juridiska ställning. Lavendlas åtar sig alla familjerättsfrågor. Med hjälp av våra jurister i Uddevalla, kan du få ledsagning inom familjejuridiken.

Vi hjälper dig med juridik i Uddevalla

Kontakta oss

Ring oss på 0770-339070 eller fyll i formuläret, så kopplar vi ihop dig med en rådgivare. Om du önskar kan du välja din rådgivare här nedanför.

Vi hjälper dig med allt inom familjejuridik

Livet förändras i rask takt och då kan det vara skönt att ha en personlig jurist som
hjälper dig, i både lättare och mer komplexa juridiska frågor. Hos oss på Lavendla
Juridik finns inga dumma frågor, vi hjälper dig med allt inom familjejuridik.

Familjerätt

Förutsättningar i en relation kan förändras snabbt. Det kan vara att man vill flytta ihop och bli sambo och behöver ett samboavtal. Man kanske behöver ett äktenskapsförord om man ska gifta sig. Eller vid en skilsmässa, behöver upprätta ett bodelningsavtal som reglerar vem som får vad.

Dödsfall och arv

Vid ett dödsfall är det mycket att tänka på, och kan vara svårt att tänka klart. Då kan det vara extra skönt att låta en professionell jurist hjälpa till att upprätta korrekta bouppteckning- och arvskifteshandlingar. Inte minst också för att undvika eventuella tvister längre fram i tiden. I samband med dödsfall går vi också igenom eventuella testamenten som finns, och ser över behovet för framtida familjejuridiska avtal.

Planera för framtiden

När man blir äldre är det vanligt att demens och liknande sjukdomar skapar svårigheter att få vardagen att rulla på. Något som kan tyckas vara enkelt blir helt plötsligt väldigt svårt att göra. Då kan det vara skönt att ha en framtidsfullmakt på plats, som reglerar vem som har rätt att företräda den som insjuknar.