Ämnet personlighetssyndrom kan kännas kontroversiellt och svårnavigerat. I den här artikeln vill vi både ge dig en översikt och råd kring behandling av narcissism.

Vad är narcissism?

Narcissism är ett personlighetssyndrom som kännetecknas av en överdriven känsla av egen betydelse, behov av överdriven beundran, och en brist på empati för andra människor. Personer med narcissistisk personlighetsstörning kan ha svårt att hantera kritik och kan bli arga eller förbittrade när de inte får den beundran de anser sig förtjäna. De kan också överdriva sina egna prestationer och talanger, och förväntar sig att behandlas som överlägsna utan motsvarande prestationer.

Diagnosen har sin rot i psykodynamiska teorier om personlighetsutveckling men finns nu som en egen diagnos i DSM (den amerikanska diagnosmanualen som används inom psykiatri).

Narcissism finns i ett spektrum, från milda narcissistiska drag till fullt utvecklad narcissistisk personlighetsstörning. Diagnoset sätts inom specialistpsykiatrin efter en personlighetsutredning.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Vad är ett personlighetssyndrom?

Personlighetsstörningar, eller personlighetssyndrom, är psykologiska tillstånd som påverkar en individs tankar, känslor och beteenden på ett sätt som ofta skiljer sig markant från samhällets normer och förväntningar.

Då personer med personlighetsstörningar kan ha svårt att relatera till andra, kan det leda till problem i både personliga och professionella relationer.

Vad orsakar narcissism?

Narcissism, särskilt när det gäller narcissistisk personlighetsstörning (NPS), tros orsakas av en kombination av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer.

Det finns ingen tydlig genetisk koppling men gener kan påverka. Biologiska faktorer inte är helt kartlagda. Tidigare erfarenheter under uppväxt och i familjen är grundläggande, detta kan inkludera alltför curling eller överdriven beundran av föräldrar, eller tvärtom, försummelse eller känslomässigt missbruk. Båda dessa extremt kan bidra till en osund självbild och relationella mönster.

Trauma under uppväxten kan också bidra samt andra psykologiska faktorer som problem med självkänsla och osäkerhet, narcissismen försöker då dölja detta. Det är således flera faktorer som påverkar.

Hur vanligt är personlighetssyndrom?

Det är svårt att säga exakta siffror, då många personer med personlighetssyndrom inte blir diagnostiserade och behandlade, men en uppskattning är att runt 10% av befolkningen lider av syndromet.

Symptom på narcissism

Symptomen på narcissism, särskilt i fallet med narcissistisk personlighetsstörning (NPS), inkluderar flera beteenden och attityder. Det är viktigt att notera att inte alla som uppvisar narcissistiska drag har en fullt utvecklad personlighetsstörning. Här är några vanliga symptom:

  1. Överdriven känsla av självbetydelse: Personen kan överdriva sina egna prestationer och talanger, förväntar sig att bli erkänd som överlägsen även utan motsvarande meriter.
  2. Fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet eller ideal kärlek: Personen kan ha orealistiska visioner om framgång, makt eller perfektion.
  3. Tror att hen är “speciell” och unik: Personen kan tro att hen endast kan förstås av, eller bör associera sig med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller institutioner).
  4. Kräver överdriven beundran: Det finns ofta ett behov av överdriven uppmärksamhet och beundran.
  5. Har en känsla av rättighet: Personen förväntar sig ofta orimliga favoriseringar och eftergifter från andra.
  6. Utnyttjar andra: Personen kan utnyttja andra för att nå sina egna mål.
  7. Saknar empati: Personen har ofta svårt att känna igen eller identifiera sig med känslor och behov av andra.
  8. Är avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på hen: Det kan finnas en tro att andra är avundsjuka på dem, eller personen kan vara avundsjuk på andra.
  9. Uppvisar arrogant och högfärdigt beteende eller attityder: Personen kan ha en uppblåst självbild och bete sig på ett överlägset sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa symptom måste vara långvariga och signifikant påverka personens sociala, arbetsrelaterade eller andra viktiga områden i livet för att betraktas som del av en narcissistisk personlighetsstörning. Dessutom är det viktigt att diagnostisering och behandling sker av en legitimerad psykolog eller psykiater.

Könsskillnader vid narcissism

Det finns vissa könsskillnader när det gäller narcissism, särskilt när det gäller frekvens, uttryck och typ av narcissistiska drag. Män har generellt fler narcissistiska drag men det innebär inte att kvinnor inte kan ha det också. Män kan vara mer benägna att visa arrogans eller självsäkerhet, medan kvinnor kan visa mer subtila former av narcissism, som överdriven oro för sitt utseende eller charm. Det finns teorier om “covert narcissism” (dold, mindre uppenbar narcissism), vilket kan innebära känslor av underlägsenhet och hypersensitivitet till kritik, men denna form är ännu inte en formell diagnos.

Det är viktigt att notera att dessa skillnader är generaliseringar och individuella variationer är stora. Dessutom påverkar kulturella, sociala och miljömässiga faktorer hur narcissistiska drag uttrycks och upplevs. Diagnos och bedömning av narcissistisk personlighetsstörning bör alltid göras av en legitimerad person som tar hänsyn till individens unika omständigheter och bakgrund.

Utredning av personlighetssyndrom

Personlighetssyndrom diagnostiseras vanligtvis inom specialistpsykiatrin genom en personlighetsutredning. Detta innebär att man initialt tar anamnes där man går igenom bakgrunden till symptomen och då får man även fylla i skattningsformulär. Sedan görs en strukturerad diagnostisk intervju och intervju med anhörig för att se hur symptomen visar sig inom olika områden. Man får ofta träffa både läkare och psykolog, och i utredningen kan även blodprov lämnas för att utesluta bakomliggande medicinsk orsak.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi gör det svåra lättare

Det kan kännas överväldigande att närma sig ämnet personlighetssyndrom men vi är här för att göra det svåra lättare. När du känner att det är dags att prata med en psykolog eller terapeut, kan du enkelt boka en session hos oss. Oavsett när du tar steget är vårt erfarna team alltid redo att hjälpa dig eller dina nära och kära.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om narcissism

Vad är personlighetssyndrom?

Ett personlighetssyndrom är ett varaktigt mönster av beteende, världsuppfattning och inre upplevelse som skiljer sig markant från det som förväntas av en i ens omgivning. Detta då personlighetssyndrom kan påverka ens förmåga att relatera till andra och fungera effektivt i vardagen.

Är narcissism en typ av personlighetsstörning?

Ja, narcissistisk personlighetssyndrom är en av flera typer. Individer med narcissism har en överdriven känsla av viktighet för den egna personen och brist på empati gentemot andra personer.

Hur skiljer sig en psykopat från andra personlighetssyndrom?

En psykopat visar ofta en brist på samvete och empati och kan manipulera andra utan någon känsla av skuld eller ånger. Det är en extrem form av antisocial personlighetsstörning, vilket är ett annat personlighetssyndrom, och det kräver professionell utvärdering och behandling.

Hur diagnostiseras narcissism?

Diagnos av narcissism utförs vanligtvis av en psykiatriker eller psykolog och innefattar en ingående diagnostisk intervju samt anhörigintervju.

Vilka behandlingsalternativ finns det för personlighetsstörningar?

Behandlingen kan variera beroende på typ av störning och individens unika behov, men vanligtvis innefattar det en kombination av psykoterapi och vid behov medicinering.

Hur kan jag hjälpa någon i min närhet som har en personlighetsstörning?

Det viktigaste steget är att uppmuntra personen att söka professionell hjälp. Du kan också erbjuda emotionellt stöd, men kom ihåg att du inte är en ersättning för kvalificerad vård.

Finns det något sätt att förebygga personlighetssyndrom?

Personlighetssyndrom orsakar till stor del av miljöpåverkan under uppväxten, så det finns saker man kan göra för att förebygga ohälsosam personlighetsutveckling om man har barn. Personlighetssyndrom visar sig främst i vuxen ålder så kontakta en barnpsykolog vid behov eller vuxenpsykiatri om du tror att du själv som förälder kan ha ett personlighetssyndrom.

Kan man tvinga någon att gå i terapi?

Nej, man kan inte tvinga någon att gå i terapeutisk behandling. Det är sällan en bra idé att tvinga någon att gå i terapi. En person behöver själv förstå att den behöver jobba med sig själv. Terapeuter träffar sällan personer med ovanstående personlighetssyndrom i terapirummet. Dessa personer anser oftast att de inte behöver gå i terapi.

Hur vanligt är personlighetssyndrom?

Det är oklart men en uppskattning är att runt 10% av befolkningen lider av personlighetssyndrom.

Är det vanligare bland män eller kvinnor?

Män har generellt fler narcissistiska drag men det finns också fler icke-formella former av covert narcissism som det finns teorier om att kvinnor kan ha mer av.

Vad orsakar narcissism?

Narcissism, särskilt när det gäller narcissistisk personlighetsstörning (NPS), tros orsakas av en kombination av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer.

När kan man få en narcissismdiagnos?

Narcissism visar sig oftast i vuxen ålder då man under barndom och ungdom fortfarande till stor del formar sin personlighet.

Vart kan jag vända mig om jag eller någon jag känner har symptom på narcissism?

För att få en diagnos skall man vända sig till sin vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatri. Vid mildare problem kan man gå i behandling via Lavendla. Det går att få hjälp med.

Behandling av narcissistisk personlighetsstörning

Behandlingen av narcissism, särskilt när det gäller narcissistisk personlighetsstörning (NPS), kan vara längre men det går att bli bättre. Det finns ingen specifik medicin som botar NPS så psykoterapi är den främsta behandlingsmetoden. Behandlingsmål inkluderar ofta att hjälpa individen att bättre förstå sina känslor och beteenden, utveckla hälsosammare relationer, och hantera eventuell samtidig psykisk ohälsa. Det finns olika behandlingsmetoder som kan vara hjälpsamma:

Psykodynamisk Terapi: Detta tillvägagångssätt fokuserar på att utforska underliggande, omedvetna konflikter som kan ligga till grund för narcissistiska beteenden. Terapeuten hjälper individen att förstå och bearbeta dessa konflikter.

Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT kan hjälpa individen att identifiera och förändra destruktiva tankemönster och beteenden. Detta kan inkludera att arbeta med att utmana överdriven självcentrering eller lära sig att känna igen och respektera andras behov och känslor.

Schemafokuserad terapi: Denna terapiform kombinerar element från flera olika terapeutiska skolor och är inriktad på att identifiera och förändra djupt rotade mönster eller scheman som styr individens beteende sedan barndomen.

Gruppterapi: Gruppterapi kan vara särskilt fördelaktigt eftersom det ger en social kontext där individen kan lära sig empati och få feedback från andra i en säker miljö.

Medicinering: Även om det inte finns någon specifik medicin för NPS, kan mediciner som antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel förskrivas för att hantera samtidiga psykiska problem.

Familjeterapi: Eftersom narcissistiskt beteende kan påverka familjerelationer djupt, kan familjeterapi vara användbar för att adressera dessa dynamiker och främja hälsosammare interaktioner.

Det är viktigt att komma ihåg att individer med narcissistisk personlighetssyndrom ofta inte söker behandling eftersom de inte ser sina egna beteenden som problematiska. Detta kan göra engagemang och framsteg i terapi särskilt utmanande. Långsiktighet och tålamod är avgörande i behandlingen, och framsteg kan vara gradvis. Dessutom är det viktigt att terapin anpassas till individens specifika behov och situation, ofta av en psykolog eller psykiater med erfarenhet av personlighetssyndrom.

Råd för dig som känner någon med personlighetssyndrom

Att leva när någon med personlighetssyndrom kan vara en svår upplevelse där man kan påverkas mycket.

Var noga med gränser: Det är viktigt att sätta tydliga gränser för att värna dig själv och ditt eget psykologiska välbefinnande.

Sök professionell hjälp: Det är inte ditt jobb att diagnostisera eller behandla någon. Låt detta hanteras av legitimerade vårdgivare.

Försök att inte döma: Ett personlighetssyndrom är en medicinsk diagnos och inte en karaktärsbrist. Det ursäktar inte alltid en persons beteende, men det kan förklara det.

Var medveten om dina egna behov: Ta hand om dig själv och sök stöd, antingen från vänner, familj eller en professionell terapeut eller psykolog.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.