Hem / Lavendla Terapi / Personlighetsstörning / Bipolär sjukdom

Livet kan gå lite upp och ner men om det svänger allt för mycket kan det leda till problem. Här går vi igenom vad bipolär sjukdom är och hur man kan få hjälp.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som kännetecknas av extrema svängningar i humör, energi och aktivitetsnivåer. Dessa svängningar resulterar i perioder av maniska (eller hypomana) och depressiva episoder. Det finns flera typer av bipolär sjukdom, inklusive typ 1, typ 2, och cyklotymi, beroende på svårighetsgraden och varaktigheten av maniska och depressiva perioder, där typ 1 är den svåraste formen. Det är en sjukdom som behandlas inom specialistpsykiatri.

Vad orsakar bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom orsakas av en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. För bipolär sjukdom finns en stark genetisk komponent, eftersom risken ökar om en nära släkting har sjukdomen. Biologiska faktorer inkluderar förändringar i hjärnans struktur och kemiska obalanser. Miljömässiga faktorer som stressande livshändelser kan utlösa sjukdomen hos genetiskt benägna individer. Hormonella obalanser kan också spela en roll. Bipolär sjukdom är ett komplext tillstånd som kräver professionell behandling. 

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanligt är bipolär sjukdom?

Ungefär 2-3% av den svenska befolkningen har bipolär sjukdom.

Symptom på bipolär sjukdom

Symptomen på bipolär sjukdom varierar beroende på vilken typ av humörsvängningar som upplevs – maniska, hypomana eller depressiva episoder:

  1. Maniska Episoder: Här upplever man ofta en överdriven energi, aktivitet och rastlöshet med extremt upphöjt humör eller irritabilitet. Man kan ha ett minskat sömnbehov och ökad pratsamhet eller snabbt tal. Rasande tankar och lätt distraherad är vanligt och man kan ha en överdriven tro på egna förmågor. Riskfyllda beteenden som impulsiva penga- eller sexuella äventyr är också vanligt.
  2. Hypomana Episoder: Liknar maniska episoder men är mindre allvarliga och inte lika störande i vardagen. Dock kan de fortfarande leda till märkbara förändringar i beteende och stämning.
  3. Depressiva Episoder: Långvarig sorgsenhet, hopplöshet eller tomhet med förlust av intresse eller glädje i de flesta aktiviteter. Man kan ha vikt- och aptitförändringar och sömnproblem (för mycket eller för lite). Rastlöshet eller tröghet är vanligt samt trötthet eller brist på energi. Känslor av värdelöshet eller överdriven eller orättvis skuld, svårigheter att tänka, koncentrera sig eller fatta beslut och återkommande tankar på döden eller självmord är vanligt.

Bipolär sjukdom innefattar ofta cykler av dessa humörsvängningar, som varierar i längd och intensitet. Diagnos och behandling av bipolär sjukdom bör hanteras av en kvalificerad hälsovårdspersonal inom specialistpsykiatri. Man kan få en remiss dit via sin vårdcentral eller kontakta dem direkt.

Behandling av bipolär sjukdom

Bipolära sjukdomar diagnostiseras och behandlas inom specialistpsykiatri och är inget vi gör på Lavendla. Behandlingen inkluderar vanligtvis medicinering, men också psykologisk behandling. Anhöriga kan också få stöd som en del i behandlingen. Dessutom är det viktigt att terapin anpassas till individens specifika behov och situation, och att ta hänsyn till livsstilsfaktorer. Om man har bipolär sjukdom är rutiner, att undvika alkohol, arbeta på sin sömn, träna regelbundet och hantera stress centralt. Man följer också upp sjukdomen regelbundet med årskontroller. Det går att leva ett vanligt liv om man tar hand om sin bipolära sjukdom.

Eftersom dessa tillstånd kan vara svåra är det inte ovanligt att personen under akuta insjuknanden också blir inlagd inom slutenvården. Om du eller någon du känner har maniska beteenden eller vanföreställningar kan man kontakta 112 eller åka till akutpsykiatrin.

Att vara anhörig till någon med bipolär sjukdom

Det är viktigt att själv få kunskap och information om sjukdomen om du är anhörig. Du kan också erbjuda emotionellt stöd, men kom ihåg att du inte är en ersättning för kvalificerad vård. Det finns även anhöriggrupper och utbildningar som kan vara hjälpsamt och som ofta ges inom specialistspykiatri eller ideella föreningar. Det är också bra att vara medveten om ärftlighet och ta hand om sig om man är barn till någon med bipolär sjukdom.

Vi gör det svåra lättare

Det kan kännas överväldigande att närma sig ämnet bipolär sjukdom men vi är här för att göra det svåra lättare. När du känner att det är dags att prata med en psykolog eller terapeut, kan du enkelt boka en session hos oss. Oavsett när du tar steget är vårt erfarna team alltid redo att hjälpa dig eller dina nära och kära.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om bipolär sjukdom

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd med växlande perioder av depressioner och manier eller en blandning av de båda. Dessa växlingar kan vara så extrema att de stör en persons dagliga liv och funktion.

Hur vanligt är bipolär sjukdom?

Ungefär 2-3% av den svenska befolkningen har bipolär sjukdom. 

Vad är symptomen vid bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom kännetecknas av extrema svängningar i humör, energi och aktivitetsnivåer. Dessa svängningar resulterar i perioder av maniska (eller hypomana) och depressiva episoder.

Vad är psykos?

Psykossjukdom, ofta bara kallad psykos, är ett psykiatriskt tillstånd där en person har svårt att skilja mellan vad som är verklighet och vad som inte är det. Psykos är inte en sjukdom i sig, utan snarare ett symptom som kan förekomma i olika psykiska tillstånd, såsom bipolär sjukdom, svår depression, eller som en följd av vissa medicinska tillstånd eller substansbruk.

Vad orsakar bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom orsakas av en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Det finns en starkt ärftlig komponent även om andra faktorer som biologi, livshändelser och hormoner också påverkar.

Vilka behandlingsalternativ finns det för bipolär sjukdom?

Behandlingen inkluderar vanligtvis medicinering, men också psykologisk behandling. Anhöriga kan också få stöd som en del i behandlingen. Det är också viktigt att ta hänsyn till livsstilsfaktorer och ha regelbunden uppföljning.

Finns det olika former av bipolär sjukdom?

Det finns flera typer av bipolär sjukdom, inklusive typ 1, typ 2, och cyklotymi, beroende på svårighetsgraden och varaktigheten av maniska och depressiva perioder. Typ 1 är den svårare formen medan typ 2 är mildare.

Kan man bli frisk från bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom men det innebär inte att man kan må bra och ha ett bra liv om man sköter sin livsstil och behandlingsplan.

Finns det ett samband mellan kreativitet och bipolär sjukdom?

Ja, det har föreslagits ett samband mellan bipolär sjukdom och kreativitet, och det finns forskning som stödjer denna koppling. Alla med bipolär sjukdom är dock inte kreativa.

Vad kan jag göra som anhörig till någon med bipolär sjukdom?

Det viktigaste steget är att uppmuntra personen att söka professionell hjälp. Du kan också erbjuda emotionellt stöd, men kom ihåg att du inte är en ersättning för kvalificerad vård. Det finns även anhöriggrupper och utbildningar som kan vara hjälpsamt. Det är också bra att vara medveten om ärftlighet och ta hand om sig om man är barn till någon med bipolär sjukdom.

Kan man tvinga någon att gå i terapi?

Nej, man kan inte tvinga någon att gå i terapeutisk behandling. En person behöver själv förstå att den behöver jobba med sig själv men om läget är akut med maniska episoder eller svåra depressioner kan man få tvångsvård för att man inte skall skada sig själv. Detta beslut tas inom slutenvården av en läkare.

Vart kan jag vända mig om jag eller någon jag känner har symptom på bipolär sjukdom?

För att få hjälp skall man vända sig till sin vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatri. Det går att få hjälp med. Har man akuta symptom kan man ringa 112 eller åka till akutpsykiatrin.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.