Hem / Lavendla Terapi / Trauma och PTSD / Obehandlad PTSD

Många människor drabbas varje år av svåra händelser men det kan ta lång tid innan man får rätt hjälp. Här går vi igenom vad Posttraumatisk stress (PTSD) är och hur en behandling kan gå till.

Vad är Trauma och PTSD?

Trauma är en upplevelse som är så chockerande och smärtsam att man har svårt att hantera de känslor och stress som uppstår på grund av händelsen. Det är skrämmande situationer där det kan ha funnits hot mot livet som vid olyckor, naturkatastrofer, sexuella övergrepp, våld eller krig. Men det kan också vara mildare händelser som uppsägning eller förväntat dödsfall.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är det tillstånd som man kan utveckla efter att man varit med om trauma, men alla utvecklar inte PTSD. Diagnosen innebär bland annat att man kan få flashbacks, bli mer vaksam och börjar undvika saker som påminner om traumat.

I Sverige lider ungefär 6% av befolkningen av PTSD, där många går obehandlade under lång tid. Trauma och PTSD kan påverka vem som helst oavsett ålder, kön eller bakgrund och det finns hjälp att få.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur påverkas man av obehandlad PTSD?

Om man går med obehandlad PTSD under en längre tid så kan man utveckla fler problem som depression, ångest, utmattning, missbruk, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och mag- och tarmsjukdomar. Hälften av dem som har beroendeproblematik har PTSD i grunden. Traumareaktioner kan också ligga bakom självmord.

Det är också vanligt att man missar en underliggande PTSD inom vården och det tar cirka 10-12 år från det att man är med om ett trauma tills man får rätt diagnos. Det kan vara svårt för professionella i primärvården och får man en remiss till psykiatrin kan väntetiderna vara långa.

Många undviker också att söka hjälp för att de är rädda för känslorna som det väcker att prata om minnet, men det är bättre att prata om känslorna än att få sekundära problem och minskad livskvalitet. Det är viktigt att få hjälp om man blivit drabbad och på Lavendla har vi psykologer med erfarenhet som kan behandla ptsd.

Symptom på trauma och PTSD

Om man är med om en svår händelse så brukar man först drabbas av en akut stressreaktion. Det innebär att man initialt får en chockreaktion med starka overklighetskänslor som håller sig i upp till tre dagar. Sedan brukar man gå in i en fas där man har symptom som liknar PTSD med overklighetskänslor, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, svårigheter med rutiner och olika kroppsliga symptom som hjärtklappning. Denna fas kan hålla i sig i upp till fyra veckor, och ofta går symptomen över av sig själv, men om de inte gör det kan man ha utvecklat posttraumatisk stress och då kan man behöva mer hjälp. Symptomen på ptsd är:

 • Återupplevande av traumat genom mardrömmar eller flashbacks
 • Undvikanden av känslor, platser och situationer som påminner om traumat
 • Påverkan på tankar och känslor med avtrubbning, svårt att minnas saker, negativa känslor som skuld, skam och ilska samt påverkan på självbild och negativa tankar om omvärlden
 • Överspändhet där man har en förhöjd aktivitet i nervsystemet vilket kan innebära sömnlöshet, irritation och koncentrationssvårigheter

Hur man reagerar om man varit med om trauma är också individuellt och beror på hur ens historia ser ut och vilket stöd man har i livet. Hur man löser problem, om man har bra självförtroende och tillit och om man varit med om tidigare trauman. Kvinnor är även dubbelt så sannolika som män att utveckla PTSD. Det är viktigt att få en individuell bedömning.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Obehandlad ptsd hos barn

Barn kan reagera annorlunda på trauma än vuxna och det kan vara svårare att upptäcka eftersom barn inte har ett lika utvecklat språk och kognitiva förmågor som man har när man är vuxen. De kan uppvisa liknande symptom med oro, rädsla, (oförklarlig) gråt och ilska, sömnproblem med mardrömmar men även kissa i sängen. De kan bli klängiga, ha svårt att vara ensamma och bete sig yngre än de är. Är barnet äldre kan de förstå mer av vad som händer men problemen kan ändå visa sig i skolan och det är därför också viktigt att de är med i behandlingsplanen.

Symptomen liknar också ADHD, så det är viktigt med en grundlig bedömning. Man skiljer även på typ 1 och typ 2 trauma, där typ 1 innebär en enskild händelse som en olycka eller naturkatastrof medan typ 2 är mer komplex och pågår under en längre tid som vid våld i hemmet, sexuella övergrepp eller misshandel. Blir man utsatt av en annan människa brukar traumatiseringen bli svårare. Ju tidigare barnet får rätt diagnos och behandling desto bättre är det för barnets utveckling med att ha sunda relationer och att förebygga psykisk ohälsa på sikt.

Behandling för PTSD

Det är viktigt att få en grundläggande bedömning av symptom, det görs genom samtal och att fylla i skattningsformulär. Man kan också göra en kvalificerad diagnostisk intervju. Det finns sedan flera olika evidensbaserade behandlingar för ptsd. Evidensbaserad innebär att man forskat på metoden och sett att den minskat symptomen på ptsd så att man inte längre har diagnosen. Det går alltså att tillfriskna från ptsd och det går bra även om du har gått obehandlad under många år.

Behandlingsmetoder som är rekommenderade är exempelvis Cognitive processing therapy (CPT), kognitiv terapi för PTSD, Narrative exposure therapy och Prolonged exposure therapy (PE). Written exposure therapy (WET) är en nyare metod som också visat sig vara effektivare än andra metoder. Det är viktigt att man hittar en terapeut eller psykolog som har rätt kunskap, det kan minska lidandet avsevärt.

Behandlingen hjälper dig att närma dig dina minnen och bearbeta dina tankar och känslor för att kunna öka din livskvalitet och må bättre. Man upplever ofta att man inte är lika rädd för det som hänt och kan se på det som en del i ens historia men någonting som inte påverkar en lika mycket idag. Man tar tillbaka sitt liv. Ibland kan man också behöva antidepressiv medicin i kombination med psykologisk behandling.

För barn och ungdomar är vanliga behandlingsformer med stöd i forskning och beprövad erfarenhet traumafokuserad KBT, EMDR och psykodynamisk föräldra-barnterapi  (CPP). Föräldrar och andra vuxna är också ofta delaktiga i behandlingen för att skapa trygghet för barnet. Det innefattar dock inte personer som varit förövare i barnets liv.

Vi är redo att göra det svåra lättare

Om du eller någon du känner har varit med om trauma och har symptom på ptsd, kan det vara en god idé att prata med en psykolog eller terapeut. Då bokar du enkelt en inledande session med en av våra erfarna medarbetare för att ta steget mot en behandling. Vi gör det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om PTSD och trauma

Vad är PTSD?

PTSD står för Posttraumatiskt stressyndrom och är en psykisk sjukdom som kan utvecklas efter att ha upplevt en traumatisk händelse. Detta tillstånd kan leda till svåra känslomässiga och fysiska symptom.

Hur uppstår trauma?

Trauma uppstår oftast efter en allvarlig händelse som orsakar psykisk, emotionell eller fysisk skada. Det kan inkludera allt från naturkatastrofer och olyckor till övergrepp, krig eller dödsfall. Man kan också bli traumatiserad av att ha bevittnat eller hört om traumatisk händelse. Hur ett trauma uppstår beror på en persons ålder, hur rustad den är mentalt och fysiskt samt hur länge den hotfulla händelsen pågick.

Vilka är de vanligaste symptomen på PTSD?

De vanligaste symptomen inkluderar återupplevelser av den traumatiska händelsen, undvikande beteende, ökad vaksamhet och negativa förändringar i känslor och tankar. Dessa symptom kan vara långvariga och påverka vardagslivet.

Hur diagnostiseras PTSD?

Diagnos av PTSD utförs av legitimerade psykologer eller psykiatriker och involverar ofta både självskattningstest och kliniska intervjuer.

Finns det en kur för PTSD?

Det går att tillfriskna från PTSD med evidensbaserade behandlingar. Det innebär att symptomen minskar och att du inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen.

Vad menas med “flashbacks”?

Flashbacks är intensiva och ofta obehagliga återupplevelser av den traumatiska händelsen. Det kan vara att man ser, hör eller känner en doft som gör att man påminns om den traumatiska händelsen. Detta kan ske automatiskt, det vill säga att man kan få kroppsliga reaktioner eller obehagskänslor. Det är inte farligt med flashbacks och det går att behandla.

Hur påverkar PTSD relationer?

PTSD kan göra det svårt att upprätthålla nära relationer på grund av symptom som isolering, irritabilitet och tillitsbrist. Man kan ha negativa tankar om sig själv och sin omvärld men det går att tillfriskna ifrån.

Varför har många personer obehandlad ptsd?

Det är många som har obehandlad PTSD i befolkningen, runt 6% av befolkningen har diagnosen. Man får ofta vänta länge på behandling och ofta utvecklas andra symptom som gör att man kanske missar den underliggande PTSD inom vården. Det är många som undviker att söka hjälp för att de kanske tror att det kommer bli svårt att bearbeta händelsen men att gå obehandlad kan göra saker värre över tid och behandlingen är ofta inte så jobbig som man tror.

Vad är skillnaden mellan akut stressreaktion och PTSD?

Akut stressyndrom uppstår direkt efter den traumatiska händelsen och varar i en kortare period. Om symptomen kvarstår längre än en månad kan det utvecklas till PTSD.

Vad är obehandlad ptsd hos barn?

Barn drabbas tyvärr också av trauma och ptsd och det gäller att vara uppmärksam på symptom hos barnet. Symptomen skiljer sig inte så mycket från vuxna men barn har svårare att prata om händelsen och förstå den rent kognitivt. Det är viktigt att söka hjälp om man ser att ett barn uppvisar symptom på trauma och ptsd.

Vad är komplext trauma?

Ett komplext trauma uppstår då en person kan ha varit utsatt för starkt obehagliga situationer under en längre period, till exempel sexuella övergrepp i barndomen, mobbning, krig, tortyr eller våld i nära relation.

Hur kan man söka hjälp?

Om du eller någon du känner varit med om trauma och lider av symptom på PTSD är det viktigt att söka professionell hjälp. Du kan boka tid med en psykolog eller terapeut via vår hemsida. Vi gör det svåra lättare genom att erbjuda möjligheter för online- och fysiska sessioner. Du hittar mer information kring PTSD på 1177.

Så behandlar en psykolog trauma och PTSD

Om du tror att du eller någon du känner lider av PTSD kan det vara skrämmande och förvirrande. Det är viktigt att söka professionell hjälp så snart som möjligt. Kom ihåg att enbart en kvalificerad vårdgivare kan ställa en diagnos och föreskriva en behandlingsplan. Om situationen är akut, kontakta 112 eller akutvård omedelbart.

 • Steg 1: Bedömningsbesök
  Det första steget är att genomgå ett bedömningsbesök med en psykolog eller psykiater för att fastställa om du har PTSD eller andra relaterade tillstånd. Du får fylla i skattningsformulär och ibland görs en diagnostisk intervju som heter CAPS för att kartlägga symptom.
 • Steg 3: Psykoterapi
  Olika former av psykoterapi har visat sig vara effektiva vid behandling av PTSD. Rekommenderade metoder är Cognitive processing therapy (CPT), kognitiv terapi för PTSD, Narrative exposure therapy och Prolonged exposure therapy (PE). Written exposure therapy (WET) är en nyare metod som också visat sig vara effektivare på kortare tid. Behandlingen kan variera mellan 5-12 sessioner. Vid komplex problematik är behandlingen ofta längre.
 • Steg 4: Farmakologisk behandling
  I vissa fall kan mediciner som antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel förskrivas för att hjälpa dig att hantera symtomen.
 • Steg 5: Uppföljning och justering
  Regelbunden uppföljning med din vårdgivare är avgörande för att anpassa behandlingsplanen efter ditt fortskridande.

Nästa steg

Att ta itu med PTSD eller trauma kan vara en utmanande process, men det är helt möjligt att må bättre och att återta kontrollen över ditt liv. Hos oss kan du enkelt komma i kontakt med psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig på din resa. Tveka inte att ta det första steget och söka hjälp idag. Tillsammans gör vi det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer läsning om trauma och PTSD

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.