Hem / Lavendla Terapi / Trauma och PTSD / Komplex PTSD

Begreppet trauma innebär en överväldigande och chockerande händelse men har man varit utsatt för svåra händelser under en längre tid kan man ha utvecklat komplex ptsd. Det går att få hjälp med och här beskriver vi vad det innebär och hur man kan behandla det.

Vad är komplex ptsd?

Komplex posttraumatiskt stressyndrom (C-PTSD) är en form av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som kan utvecklas om man varit med om upprepade och långvariga traumatiska händelser. Det inkluderar symtom som finns i PTSD med återupplevanden av traumatiska händelser, undvikande av påminnelser och ökad vaksamhet men man har även problem med självuppfattning, där symptom kan visa sig inom känsloreglering, negativ självbild och svårigheter i relationer.

Man kan få komplex ptsd vid exempelvis våld i nära relation, sexuella övergrepp i barndomen, krigssituationer eller tortyr. Studier har visat att cirka 1-8% av befolkningen har problematiken. Det är ett svårt tillstånd där man behöver längre behandling men det går att behandla.

Är komplex ptsd en officiell diagnos?

Man kan läsa mycket om komplex ptsd på exempelvis internet och det är många som känner igen sig i beskrivningen, men det är bra att veta att det ännu inte är en officiell diagnos i Sverige.

Världshälsoorganisationen har tagit med komplex ptsd i den senaste versionen av diagnosmanualen ICD-11, men den är ännu inte översatt och införd i det svenska sjukvårdssystemet. Den amerikanska manualen DSM-5 har ännu inte lagt till komplex ptsd. Trots detta innebär det inte att det inte finns ett lidande om man har symptom.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Symptom vid komplex ptsd

Vid komplex ptsd har man samma symptom som vid enklare PTSD men man har några ytterligare symptom som främst gäller relationen till sig själv och andra. Personer som lider av PTSD kan uppleva:

  • Återupplevande av traumat genom mardrömmar eller flashbacks
  • Undvikanden av känslor, platser och situationer som påminner om traumat
  • Påverkan på tankar och känslor med avtrubbning, svårt att minnas saker, negativa känslor som skuld, skam och ilska samt påverkan på självbild och negativa tankar om omvärlden
  • Överspändhet där man har en förhöjd aktivitet i nervsystemet vilket kan innebära sömnlöshet, irritation och koncentrationssvårigheter

Vid komplex ptsd har man också dessa ytterligare symptom:

  • Svårare problem med självkänsla, självförtroende och en negativ självbild. Man kan känna sig värdelös.
  • Problem med interpersonella relationer där man kan ha svårt att etablera och bibehålla hälsosamma relationer. Man kan känna sig maktlös om man blir påmind om traumatiska händelser. Det är också ofta problem med tillit, nära anknytning och social interaktion.
  • Förändringar i känsloreglering vilket kan inkludera problem med impulskontroll, självskadebeteende eller substansmissbruk som sätt att hantera svårigheter.

Komplex ptsd och relationer

Vid komplex ptsd är påverkan på relationer ofta stor. Är man med om långvariga och ofta upprepade trauman så kan ens relaterande till andra förändras, men kan ha svårt för tillit och närhet. Man har kanske varit i en våldsam relation där det funnits ett hot om man lämnar, och i dessa situationer behövs mycket stöd av exempelvis Kvinnojourer och Socialtjänst.

Barn som blir utsatta är i beroendeställning på ett annat sätt och här behövs det väldigt mycket stöd och hjälp av både Socialtjänst och hälsosamma vuxna i barnets närhet. Barn, men även vuxna till viss del, tenderar att skam och skuldbelägga sig själva och det är viktigt att få rätt hjälp för att kunna få en bättre självbild och bygga upp tillit. Trygga stödjande relationer är viktigt för personer med all form av komplex ptsd. Det går att återta kontrollen över sitt liv och få bättre relationer.

Komplex ptsd behandling

Det finns lite forskning på komplex ptsd men det finns en del metoder som kan vara hjälpsamma. Judith Herman är en amerikansk psykiatriker vid Harvard Medical School som jobbat länge med svår traumatisering och som skrivit boken “Trauma and recovery”. Hon beskriver att samtalsbehandling under en längre tid är viktigt. Det är för att en längre kontakt kan behövas för att bygga upp tillit i relationer igen.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi eller andra behandlingar som används vid PTSD kan också vara hjälpsamma. Det är viktigt att man får en sammanhängande berättelse över sitt liv och får bearbeta minnen kopplade till svåra händelser. Det är också viktigt att man har en trygg relation till terapeuten, får en grundad verklighetsuppfattning och utvecklar en stabil självbild. Det här kan således ta lite längre tid men det går att må bättre.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Kan man bli av med komplex ptsd?

Det går att bearbeta svåra trauman och komplex ptsd men det tar lite tid. Ofta behöver man mycket stöd och en terapeut eller psykolog som är väl insatt i problematiken och som man känner förtroende och tillit till. Man kan inte göra det som hänt ogjort men kan bearbeta det så att det inte längre påverkar en lika mycket i vardagen. Genom terapi kan man bli bättre på att identifiera triggers, hantera känslor, få bättre självförtroende och självbild. Så det går att må bättre.

Mer stöd för komplex ptsd

Även om man har varit med om saker som gjort att man fått komplex ptsd så innebär det inte att man inte kan leva ett gott liv, men man kan behöva mer stöd. Terapi, vänner, familj, och organisationer och föreningar kan vara hjälpsamt. Det är också viktigt att fokusera på aktiviteter man tycker om och som känns meningsfulla.

Att man får en sammanhängande livshistoria i terapi kan även hjälpa till att förhålla sig till det man varit med om på ett sätt där man kan fokusera på framtiden där ens problematik inte blir ett lika stort hinder i livet. Även om det kan kännas obehagligt, eller till och med överväldigande, så har terapi många fördelar. Det ger dig en säker plats att uttrycka och utforska dina känslor på, vilket kan hjälpa återhämtningsprocessen avsevärt. Det kräver styrka att ta det första steget mot återhämtning.

Vi är redo att göra det svåra lättare

Om du eller någon du känner upplever de symptom och känslor som beskrivs, kan det vara en god idé att prata med en psykolog eller terapeut. Då bokar du enkelt en inledande session med en av våra erfarna medarbetare idag för att ta steget mot en behandling.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om komplex ptsd

Vad är komplex PTSD?

Komplex posttraumatiskt stressyndrom (C-PTSD) är en form av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som utvecklas om man varit med om upprepade och långvariga traumatiska händelser.

Hur utvecklas komplex trauma?

Man kan få komplex ptsd vid exempelvis våld i nära relation, sexuella övergrepp i barndomen, krigssituationer eller tortyr. Det som är gemensamt för dessa situationer är att man ofta utsätts för svåra trauman som ofta varar under en längre tid.

Vilka är de vanligaste symptomen på komplex PTSD?

Symptomen på komplex ptsd är inkluderar symptomen på enkel ptsd med återupplevelser, undvikande beteende och ökad vaksamhet men man har också svårigheter med organisering av självet vilket visar sig med negativ självuppfattning, svårigheter med emotionsreglering och problem med interpersonellt relaterande.

Hur diagnostiseras komplex PTSD?

Komplex ptsd finns inte som en officiell diagnos inom den svenska sjukvården ännu men det finns i den kommande diagnosmanualen ICD-11. Tills dess kan man prata med sin terapeut eller psykolog om sina problem och få hjälp att hantera symptom utifrån de behandlingar som finns.

Kan man bota komplex PTSD?

Det finns i nuläget lite forskning på behandling för komplex ptsd men det finns behandlingsmetoder som traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT), stödjande samtal och medicinering som kan hjälpa till att hantera symptomen.

Hur påverkar relationer av komplex PTSD?

Vid komplex ptsd är påverkan på relationer ofta stor. Är man med om långvariga och ofta upprepade trauman så kan ens relaterande till andra förändras, men kan ha svårt för tillit och närhet. Man kan känna sig värdelös och maktlös i olika situationer. Det går att bli bättre med en långvarig kontakt med en terapeut eller psykolog som man känner tillit och förtroende till.

Kan man bli personlighetsförändrad efter trauma?

Om man är med om trauma kan ens tankar, känslor och beteenden förändras så att man agerar på sätt man inte skulle göra annars. Det går att få hjälp med detta i terapi.

Vad är skillnaden mellan PTSD och komplex PTSD?

Vid komplex ptsd har man symptomen på enkel ptsd men man har också ytterligare svårigheter med negativ självuppfattning, emotionsreglering och interpersonellt relaterande.

Kan barn ha komplex PTSD?

Barn kan drabbas av komplex PTSD precis som vuxna och här är det viktigt att man får rätt hjälp. Det kan innebära kontakt med Socialtjänst vid behov och stöd från hälsosamma vuxna i barnets närhet men också behandling av kvalificerade professionella med stor erfarenhet.

Är komplex PTSD relaterad till depression?

Ja, man kan ha komplex PTSD och depression. Många personer med komplex PTSD har också annan psykisk ohälsa och kan utveckla problem med exempelvis självskadebeteende och missbruk för att hantera sina känslor.

Är det många som går med obehandlad komplex ptsd?

Det är svårt att säga hur många som går med obehandlad komplex ptsd men cirka 1-8% av befolkningen har problematiken. Av patienter inom vården har ungefär 50% av alla patienter komplex ptsd så det är vanligt för de som söker hjälp.

Hur kan man söka hjälp?

Om du eller någon du känner lider av komplex PTSD eller traumatisering är det viktigt att söka professionell hjälp. Du kan boka tid med en psykolog eller terapeut via vår hemsida. Vi gör det svåra lättare genom att erbjuda möjligheter för online- och fysiska sessioner. Vid behov kan vi också hänvisa dig till specialiserad vård.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer läsning om trauma och PTSD

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.