Hem / Lavendla Terapi / Psykoterapi

Livet kan gå lite upp och ner, ibland mår man bättre och ibland mår man sämre, men om man mår dåligt under en längre tid så kan det vara bra att söka hjälp. Här går vi igenom vad psykoterapi är och hur det fungerar.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är psykologisk behandling som syftar till att hjälpa individer att förstå sig själva och hantera sina känslor, tankar och beteenden bättre för att öka sin psykiska hälsa. Det finns olika terapimetoder inom psykoterapi, som grundar sig på olika teorier, och där man använder olika verktyg och tekniker för att möta klientens behov och mål.

Psykologisk behandling grundar sig på psykologin som vetenskap och det finns behandling för många olika diagnoser och tillstånd. Det kan vara depression, ångest, stress, sömnproblem, trauma, ätstörningar, missbruk eller något annat tillstånd som relationsproblem.

Det är vanligt att få psykoterapi i kombination med läkemedel, fysisk aktivitet eller andra förändrade vanor.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

När kan man behöva söka psykoterapi?

Om man har mått dåligt under en längre tid eller märkt att man har ett mönster som är svårt att bryta så kan det vara bra att söka psykoterapi. Det kan handla om allt från att man har haft en tuff barndom till att man har sömnproblem. Många som söker psykoterapi gör det för att de tycker att det är svårt att prata med nära om det eller så kanske de inte har tillräckligt stöd i livet. Att gå i psykologisk behandling är idag vanligt och ingenting att skämmas för. Ibland kan man behöva lite mer hjälp.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Finns det olika sätt att arbeta med psykoterapi?

Den behandlingsform som är vanligast inom vården är Kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är också den metod som Socialstyrelsen oftast rekommenderar och där det finns mycket forskning som visat att den ger bra resultat vid många olika tillstånd.

Inom KBT finns nya behandlingar, det som kallas tredje vågens KBT, och här hittar du bland annat Acceptance and Commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT). Det finns också andra behandlingsmetoder som Interpersonell terapi (IPT). Vid mer komplexa problem kan Dialektisk beteendeterapi (DBT) eller Schematerapi vara hjälpsamt.

Sen finns det också metoder som Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) som kan vara hjälpsamt vid trauma. Man kan även gå i psykodynamisk terapi, existentiell terapi eller parterapi, beroende på vad man behöver.

Hur går psykoterapi till?

Psykoterapi består lite förenklat av två delar, det är relationen mellan psykologen och klienten och sedan är det vilken metod som psykologen använder.

Relationen kallas även allians och det är hur bemötandet är, om det finns empati och förståelse, så att man känner sig sedd och hörd som klient. Själva behandlingen kan vara strukturerad utifrån ett visst upplägg som man sett fungerar men den kan också anpassas efter individens behov.

Om man går i gruppbehandling brukar terapin ofta vara manualbaserad. Man kan gå i psykoterapi där man träffas fysiskt men det går också bra att träffas via video. Det finns också mycket forskning på internetförmedlad kbt (IKBT) som har gett bra resultat. Här är några grundläggande aspekter av psykoterapi:

  1. Samtal och relation: Samtalet mellan klient och terapeut är centralt i psykoterapin. Här kan man utforska vad man behöver hjälp med.
  2. Målformulering: I början av terapin brukar man ofta formulera mål för terapin på kort och lång sikt.
  3. Terapeutiska metoder: Det finns olika terapimetoder som används inom psykoterapi, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, humanistisk terapi, existentiell terapi, gestaltterapi, och många andra. Varje metod har sina egna principer och tekniker.
  4. Självinsikt och förändring: Psykoterapi strävar efter att hjälpa klienten att öka självinsikt, förstå djupare mönster och orsaker till problem samt utveckla färdigheter och strategier för förändring och bättre hantering av livets utmaningar.
  5. Varaktighet och frekvens: Antalet sessioner och varaktigheten av terapin varierar beroende på hur svår problembild man har. Vissa terapier kan vara korta och fokuserade, medan andra kan vara mer långsiktiga och utforskande.
  6. Individuell- och gruppbehandling: Psykoterapi kan genomföras individuellt eller i grupp, beroende på klientens preferenser och behov.
  7. Evidensbaserad praktik: Det finns mycket forskning på psykoterapi och att en metod är evidensbaserad innebär att det har gjorts vetenskapliga studier som visar deras effektivitet för olika psykologiska problem. Effekten för olika tillstånd kan variera mellan olika metoder där vissa metoder får bättre resultat än andra.

Om man arbetar med psykoterapi och har en legitimation inom hälso- och sjukvården så har man tystnadsplikt. Den profesionella får inte avslöja information om dig till någon annan. I gruppterapi får alla gruppdeltagarna komma överens om tystnadsplikten.

Vem är det som arbetar med psykoterapi?

Psykoterapi kan ges av olika yrkesgrupper. Legitimerade psykologer jobbar vanligtvis med psykoterapi men det finns också möjlighet för andra yrkesgrupper som läkare, socionomer och sjuksköterskor att vidareutbilda sig till psykoterapeuter.

Det finns också andra personer som är intresserade av att lära sig om behandling och som då går vad man kallar Steg-1 inom till exempel KBT. Då kan man ge KBT på en mer grundläggande nivå. Sen finns det många alternativa behandlingsmetoder och former, de kan också vara hjälpsamma men de är inte alltid det finns så mycket forskning gjord på dem.

Går man i behandling hos en legitimerad terapeut så har man också vissa rättigheter om man inte är nöjd. Som legitimerad kan man bli granskad av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket man inte kan om man är coach eller har en annan icke-legitimerad yrkestitel.

Psykoterapi online

Det går bra att arbeta med psykoterapi online via video och de flesta av våra psykologer och terapeuter på Lavendla tar emot digitalt. Välkommen att boka ett besök om du är i behov av att gå i behandling. Vi gör det svåra lättare.

Psykoterapi Stockholm

Om du bor i Stockholm så kan du gå i psykoterapi med någon av våra medarbetare som har mottagning här. Du kan se vem du kan boka hos i vår lista på psykologer och terapeuter. Vi har psykologer och terapeuter som arbetar utifrån olika metoder som kan möta dig utifrån vad du behöver.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om psykoterapi

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är behandling som syftar till att hjälpa individer att förstå sig själva och hantera sina känslor, tankar och beteenden bättre för att öka psykiska hälsa.

Vad kostar det att gå i psykoterapi?

Hos Lavendla är det psykologerna och terapeuterna som sätter priset. En session för individuell terapi varar med Lavendlas terapeuter vanligtvis i 45 min och kostar mellan 800-1300 kr.

Vad kan man få hjälp med i psykoterapi?

Psykologisk behandling är grundad på psykologin som vetenskap och det finns behandling för många olika diagnoser och tillstånd. Det kan vara depression, ångest, stress, sömnproblem, trauma, ätstörningar, missbruk eller något annat tillstånd som relationsproblem.

Hur lång tid tar det att gå i psykoterapi?

Tidsramen för en parterapi process varierar beroende på hur svåra problem man har. En kortare terapiperiod kan vara tillräcklig för vissa medan andra behöver längre behandling. Det kan vara allt mellan en session till två år.

Vilka metoder och tekniker används i psykoterapi?

Terapeuter använder olika metoder och tekniker för att bearbeta tankar, känslor och möta klientens behov på olika sätt. Terapeuten kan också ge hemuppgifter mellan sessionerna.

Kan man ta mediciner samtidigt som man går i psykoterapi?

Det är vanligt att få psykoterapi i kombination med läkemedel, till exempel anti-depressiv medicin eller sömntabletter. Om man vill sluta med sin medicin kan man prata med sin läkare.

Hur går en behandling till?

Själva behandlingen kan vara strukturerad utifrån ett visst upplägg som man sett fungerar men den kan också anpassas efter individens behov. Om man går i gruppbehandling brukar terapin ofta vara manualbaserad.

Vad innebär tystnadsplikten?

Om man arbetar med psykoterapi och har en legitimation inom hälso- och sjukvården så har man tystnadsplikt. Den profesionella får inte avslöja information om dig till någon annan.

Vad är ett legitimerat yrke?

Ett legitimerat yrke innebär att man genomgått en utbildning och praktikperiod under handledning där man blir kvalitetssäkrad av Socialstyrelsen.

Kan jag gå i psykoterapi online?

Det går bra att arbeta med psykoterapi online via video och de flesta av våra psykologer och terapeuter på Lavendla tar emot digitalt.

Om jag inte blivit väl behandlad vart kan jag vända mig då?

Som legitimerad kan man bli granskad av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dit man som patient också kan vända sig.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med psykoterapi och som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.