Hem / Familjerätt / Äktenskap & Skilsmässa / Bodelningsförrättare vid skilsmässa

Bodelningsförrättare vid skilsmässa

En bodelning är ofta förknippad med starka känslor och det säger sig självt att det kan vara svårt för de tidigare makarna att komma överens. Om det behövs kan en så kallad bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Bodelningsförrättarens uppgift är att lösa bodelningen på smidigaste möjliga vis. Om du behöver hjälp med en bodelning är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik på 0771 – 22 21 21 eller [email protected]

I den bästa av världar medför inte en bodelning några konflikter. Att konflikter uppstår är dock inte konstigt, utan helt naturligt när egendom som betyder mycket både ekonomiskt och känslomässigt ska fördelas.

När det är omöjligt att på egen hand komma överens om hur bodelningen ska gå till kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Det räcker med att en av makarna skickar in en ansökan om bodelningsförrättare för att en sådan ska utses.

Bodelningsförrättaren ska kalla makarna till ett möte i syfte att upprätta ett bodelningsavtal. Bodelningsförrättaren ska i första hand verka för att makarna ska ingå en frivillig uppgörelse. Om detta misslyckas har bodelningsförrättaren möjlighet att själv bestämma hur giftorättsgodset ska fördelas. Det som beslutas av bodelningsförrättaren kan dock överklagas om någon av makarna vägrar att acceptera resultatet. Vid ett överklagande är det tingsrätten som prövar om bodelningsförrättarens förslag ska fastslås eller ändras.

Båda makarna är fullt ut betalningsskyldiga för kostnaderna för bodelningsförrättarens arbete. Eftersom en bodelningsförrättare kostar tusentals kr per timme är det viktigt att makarna gör sitt bästa för att underlätta hens arbete.

 

Hjälp med bodelning? - Bli kontaktad av jurist

Läs mer

Vill du ställa en allmän juridisk fråga? Vänd dig till Lawline.se för snabbast hjälp.