Hem / Lavendla Terapi / OCD / Dermatillomani

Om man har problem med att man plockar på sår och skador på sin hud så kan man lida av dermatillomani. Det är ett utmanande tillstånd men det går att behandla. Här går vi igenom vad det är och hur du kan få hjälp.

Vad är Dermatillomani?

Dermatillomani är ett problem med tvångsmässigt repetitivt plockar på sin egen hud, vilket resulterar i skador och sår. Tillståndet uppstår oftast i ungdomen eller i ung vuxen ålder, men kan även uppkomma senare i livet och problemen blir ofta värre vid olika former av stress. Beteenden kan leda till skamkänslor som kan göra att man kan undvika att söka hjälp men det går att behandla.

Dermatillomani orsak

Det finns flera orsaker till att man kan utveckla dermatillomani. Forskning visar att både genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till problematiken. Dermatillomani har liknande orsak som trichotillomani, där man rycker bort hårstrån från kroppen.

Dermatillomani diagnos

För att se om man har dermatillomani kan man svara på några screeningfrågor för att få en bild av om man behöver söka hjälp; “Händer det att du plockar, river, petar, pillar eller på andra sätt skadar din hud? Gör du det ofta? Har du försökt låta bli utan att lyckas? Blir det till ett problem för dig?” Svarar man ja på dessa frågor så kan det vara bra att söka hjälp.

Studier av vuxna har visat att mellan 1-5 procent av befolkningen har diagnosen. Dermatillomani förekommer enligt forskning oftare hos kvinnor än män. Det finns i nuläget inga studier om hur vanligt det är för barn och ungdomar, men problemet finns även i denna population. Det är också vanligt att man har andra psykologiska tillstånd som ångest, depression, dysmorfofobi, tvångssyndrom, ätstörningar och bipolära syndrom samtidigt som dermatillomani. Om man har somatiska tillstånd som skabb eller klåda så får man inte en dermatillomani diagnos.

Jag trodde du bara skulle fråga; hur känns det? hela tiden men inte lyssna till vad jag sa. Vårt samtal var inte alls så. Det här var ju jättebra!”, sa en klient nyligen.

Kerstin, Dipl. Psykosyntes- och Parterapeut

Möt våra terapeuter

Dermatillomani och självskada

Många personer som har självskadande beteenden kan också pilla och riva på kroppen, men syftet är då att skada sig själv, så det är lite annorlunda är dermatillomani. Har man självskada får man inte dermatillomani diagnos men det är ändå viktigt att söka hjälp så att ma kan få behandling för sina symptom.

Symptom på dermatillomani

Vid dermatillomani plockar man tvångsmässigt på olika delar av kroppen, exempelvis ansikte, händer, naglar, fötter, armar, överkropp eller kön. Plockandet kan ske medvetet, det vill säga att man har ett ”sug” efter att få göra det, men det är också vanligt att man plockar utan att tänka på det. Det kan leda till sår och skador som man sedan pillar på. Några av symptomen på dermatillomani är:

  • Plockande, rivande, petande, pillande eller skadande av huden.
  • Man har försökt att minska eller sluta och man upplever lidande och/eller nedsatt funktionsförmåga.
  • Har man ångest och stress kan man känna en lättnad av plockandet.
  • Plockandet kan vara omedvetet och medvetet. Ofta förekommer det inte när andra är närvarande förutom med familjen.
  • Man kan leta efter en viss sårskorpa att plocka. Många granskar, leker med eller sväljer också hud efter att den plockats loss. Eftersom man ofta plockar på samma ställe kan det resultera i hudproblem.
  • Beteendet kan påverka dagliga aktiviteter och funktion. Det kan också leda till att man känner skam och skuld, och drar sig undan socialt.

Om du känner igen dig i symptomen på dermatillomani så kan det vara bra att söka hjälp. Vid lättare symptombild så har vi psykologer på Lavendla som kan hjälpa dig. Har du svårare problem så är det bra att söka hjälp via specialistpsykiatrin. Här nedan kan du läsa mer om vad behandling för dermatillomani innebär.

Behandling för dermatillomani

Behandlingen med bäst effekt för dermatillomani är en form av Kognitiv beteendeterapi (KBT)-behandling som kallas Habit Reversal Training (HRT). Vid HRT försöker man hitta alternativa beteenden till hudplockningen. Kortfattat innebär behandlingen att man först vill göra klienten medveten om när hen plockar hud (medvetandeträning). Sen får klienten lära sig en handling (motrörelse) som är fysiskt oförenlig med att plocka hud (till exempel att knyta nävarna). För att få bäst resultat så får även närstående information om hur de skall hjälpa klienten om de plockar. Vid dermatillomani är det viktigt med att också följa upp behandlingen och se till att man får ett bra resultat på lång sikt.

HRT- behandling består av tre delar:

  1. Medvetandeträning
  2. Motrörelseträning
  3. Socialt stöd.

Dermatillomani är ett tillstånd som finns med olika svårighetsgrader, från mild till måttlig och svår problematik. Vid mildare problem med hudplockande där man inte upplever ett så stort lidande och/eller har nedsatt funktion så kan man gå i behandling med legitimerad psykolog eller KBT-terapeut. Har man svårare problem så bör man i första hand behandlas inom psykiatrisk specialistvård och då kan man gå till sin vårdcentral för att få en remiss. Om man har fått somatiska problem till följd av hudplockande som exempel infektioner eller andra skador, så kan man söka hjälp av exempelvis läkare och sjuksköterskor. Utifrån medicinsk behandling med läkemedel finns det ett idag inte så mycket forskning ännu för att kunna ge en rekommendation.

Att söka hjälp kan förändra ditt liv

Dermatillomani är något du kan behöva hjälp med att komma över. Att prata med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut kan inte bara hjälpa dig att förstå din åkomma bättre men också erbjuda effektiva metoder för att hantera den. Du är inte ensam och det är okej att be om hjälp. På vår webbplats har vi kvalificerade terapeuter och psykologer som gärna hjälper dig att komma ur tvångsmässiga beteenden.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vanliga missuppfattningar om terapi

Många tror att terapi endast är för “allvarliga” problem eller att det är en svaghet att söka hjälp. I båda fallen rör det sig om missuppfattningar. Terapi är snarare ett steg mot förbättring och vi gör det svåra lättare genom att ansluta dig med legitimerade psykologer och terapeuter online och på plats.

Ditt nästa steg

Om du eller någon du känner kämpar med tvångsmässiga beteenden är det en god idé att prata med en professionell terapeut eller psykolog. Vi försäkrar att alla terapeuter och psykologer på vår plattform är kvalificerade och att ditt samtal alltid är konfidentiellt. Var inte rädd för att ta det första steget.

Att leva med dermatillomani kan vara en daglig kamp men det finns hjälp att få. Med rätt stöd och verktyg kan du förbättra din livskvalitet avsevärt. Om du är redo att ta steget är vi här för att stödja dig. Boka din första session idag och börja din resa mot en bättre framtid.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om dermatillomani

Vad är dermatillomani?

Dermatillomani är ett problem med tvångsmässigt repetitivt plockar på sin egen hud, vilket resulterar i skador och sår.

Hur diagnostiseras dermatillomani?

En diagnos av dermatillomani ställs vanligtvis av en legitimerad psykolog eller psykiater genom olika tester och bedömningar. Det kan inkludera frågeformulär och kliniska intervjuer.

Är dermatillomani ärftligt?

Forskning visar att dermatillomani kan ha en genetisk komponent men det är inte den enda faktorn. Miljö spelar också en roll men även stress och ångest.

Vilka är symtomen på dermatillomani?

Vid dermatillomani kan man tvångsmässigt plocka på olika delar av kroppen, exempelvis ansikte, händer, naglar, fötter, armar, överkropp eller kön. Plockandet kan ske medvetet, det vill säga att man har ett ”sug” efter att få göra det. Det är också vanligt att rycka eller plocka utan att tänka på det.

Hur behandlas dermatillomani?

Behandling kan inkludera Kognitiv beteendeterapi (KBT) med en specifikt Habit reversal training (HRT), som har visat sig vara särskilt effektivt.

Finns det en bot för dermatillomani?

Med rätt behandling kan symtomen hanteras och livskvaliteten förbättras betydligt. Det är viktigt att följa upp resultat över tid.

Kan barn få dermatillomani?

Ja, barn och tonåringar kan också drabbas. Det är viktigt att söka professionell hjälp så snart som möjligt för bästa möjliga behandlingsutfall.

Hur vanligt är dermatillomani?

I Sverige beräknas ungefär 1-5% av befolkningen ha dermatillomani i någon form.

Påverkar dermatillomani arbetsförmågan?

Ja, vid svår dermatillomani kan det påverka funktionsförmåga. Det är dock möjligt att återgå till normal funktion med korrekt behandling.

Är dermatillomani vanligare bland kvinnor eller män?

I forskning har man sett att dermatillomani är vanligare bland kvinnor.

Kan man ha andra problem samtidigt som har dermatillomani?

Det är också vanligt att man har andra psykologiska tillstånd som ångest, depression, dysmorfofobi, tvångssyndrom, ätstörningar och bipolära syndrom. Det är viktigt att få en bedömning av en legitimerad personal.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med KBT och som kan hjälpa dig må bättre om du har milda symptom. Har du svårare symptom så kan du vända dig till din vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatrin. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling för dermatillomani?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering 

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av. Man använder ofta Habitual reversal training (HRT) för att hitta alternativa beteenden vid dermatillomani.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.