Hem / Lavendla Terapi / OCD / Kontrollbehov

Har du ett stort behov av att ha kontroll över situationer, andra människor eller dig själv? Är du i en kontrollerande relation? Då kan du lida av ditt eget eller andras kontrollbehov. Om du vill veta mer om det och hur man kan få hjälp så är den här artikeln för dig.

Vad är kontrollbehov?

Kontrollbehov innebär en stark önskan eller ett behov av att ha kontroll över situationer, människor, miljöer eller sig själv. Det kan yttra sig på olika sätt och i varierande svårighetsgrad beroende på individen och omständigheterna. Ofta har man en önskan att styra och förutsäga utfall och man kan ha ett behov av ordning och struktur. Kontrollbehov kan påverka både personliga och professionella relationer. Är man själv utsatt för någon med kontrollbehov är det bra att söka hjälp. Det är också viktigt att söka hjälp själv om man märker att man har ett behov av att kontrollera som får negativa konsekvenser.

Vad gör att man utvecklat ett kontrollbehov?

Kontrollbehov kan ha olika orsaker, inklusive personlighetsdrag, tidigare erfarenheter, eller som en reaktion på stress eller trauma. I vissa fall kan det vara kopplat till underliggande psykologiska tillstånd som ångestsyndrom eller tvångssyndrom (OCD). Det är också en komponent av ätstörningsproblematik och personlighetssyndrom. Det är också vanligt vid neuropsykiatrisk problematik, som autism.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Är kontrollbehov en diagnos?

Kontrollbehov är ingen psykiatrisk diagnos men den kan vara en del av annan psykisk ohälsa. Det innebär inte att man inte har ett lidande som kan gå ut över både en själv och andra om man har ett kontrollbehov, men det som är bra är att det går att behandla.

Kontrollbehov i relationer

Kontrollbehov i relationer innebär att en person försöker dominera och styra sin partners beteenden, tankar och känslor. Detta kan uppstå ur en önskan att känna säkerhet och stabilitet, vilket kan komma ur en personlig tillitsbrist. Orsaken till att människor får ett kontrollbehov i relationer kan vara ett resultat av bland annat tidiga erfarenheter i relationer, osäkerhet om egen identitet och dålig självkänsla.

Om en person har ett kontrollbehov i en relation så brukar de ofta övervaka sin partner och begränsa denne på olika sätt. Emotionell manipulation, att använda exempelvis skuld och skam, är också vanligt för att få personen att göra som denne vill. Man kan även använda sig av kritik och nedvärdering för att minska partners självförtroende. Andra sätt att utöva negativ kontroll är att styra partnerns ekonomi. Man kan också vara svartsjuk och isolera personen på olika sätt.

Kontrollbehov kan leda till allvarliga problem i en relation där en maktobalans orsakar ohälsa. Kontrollbehov kan också ske mellan andra relationer som med föräldrar och vänner. Den som kontrolleras kan känna sig kvävd, förminskad och osäker, vilket kan leda till minskad självkänsla och depression. I längden kan detta beteende leda till flera negativa konsekvenser, eftersom det blir svårt för båda parter att känna tillit och respekt för varandra.

Kontrollerande relationer kan utvecklas till våldsamma relationer, och då är det viktigt att söka hjälp så fort som möjligt. Vid behov kontakta kvinnojour eller polis om du lever i en med våld i nära relation.

Kontrollbehov och perfektionism

Kontrollbehovet är ofta högt hos personer som är perfektionistiska. Man vill kunna förutsäga saker och är oflexibel inför förändringar som när saker inte blir som man vill. Är man väldigt perfektionistisk så kan man ha svårt att lita på andra och delegera uppgifter, vilket leder till att man blir stressad för att man måste göra allt själv. Om saker inte blir perfekt så kan man också bli frustrerad och arg. Detta kan påverka relationer och göra att man får svårt att samarbeta med andra.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Symptom på kontrollbehov

Symptomen på kontrollbehov kan variera, men vanligtvis inbegriper de ett beteendemönster där en person ständigt försöker styra och påverka sin omgivning, inklusive människor, situationer och utfall. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt:

  1. Överdriven organisering och planering: En konstant behov av att ha allt organiserat och planerat, ofta till en punkt där det inte finns utrymme för spontanitet eller oförutsedda händelser.
  2. Mikrohantering: Behovet av att kontrollera alla aspekter av en situation, projekt eller personers beteenden, ofta i detalj.
  3. Svårigheter att delegera uppgifter: Att inte kunna lita på att andra kan utföra uppgifter tillräckligt bra, vilket leder till att man tar på sig för mycket själv.
  4. Perfektionism: Ett konstant strävan efter perfektion i allt man gör, vilket kan skapa orealistiska förväntningar på sig själv och andra.
  5. Svårigheter med oförutsägbarhet: En stark ovilja mot osäkerhet och förändring, vilket kan leda till att man försöker kontrollera alla variabler för att förutse utfallet.
  6. Överdriven kontroll i relationer: Att försöka styra partnerns beteenden, val och sociala interaktioner, vilket kan inkludera svartsjuka och isolering.
  7. Rädsla för kritik: En önskan att kontrollera hur andra uppfattar en, vilket kan inkludera en övertolkning av feedback eller kritik.
  8. Svårigheter att hantera känslor: Att använda kontroll som ett sätt att hantera ångest, rädsla eller andra känslor.
  9. Låg tolerans för misstag: Att bli mycket upprörd eller arg över egna eller andras misstag, då dessa upplevs som brist på kontroll.
  10. Stress och ångest: Konstant stress och ångest över saker man inte kan kontrollera.

Om du känner igen dig i dessa symptom så är det bra att söka hjälp med att förändra dessa tankemönster och förhållningssätt. Det kan göra att din stress minskar, att du känner dig gladare och får lättare i relationen till andra människor.

Behandling vid kontrollbehov

Om man har problem med kontrollbehov kan man dra nytta av psykologisk behandling för att hantera sina beteenden och känslor. Terapiformer som kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara särskilt användbara för att lära sig hantera behovet av kontroll och arbeta med underliggande tankar och känslor. Vid svårare problematik kan schematerapi också vara en hjälpsam metod, där man kan arbeta mer med mönster som funnits med sedan barndomen.

Behandling av kontrollbehov innebär vanligtvis att arbeta med underliggande orsaker, lära sig nya beteendemönster och utveckla hälsosammare sätt att hantera sina tankar och hur man agerar i olika situationer. Man kan arbeta med stresshantering och olika avslappningstekniker. Vanligtvis ingår även känslohantering och kommunikationsfärdigheter i behandling för att kunna ha bättre relationer. Vid behov kan medicin vara hjälpsamt i kombination med psykoterapi. Här är några strategier som kan användas för att behandla kontrollbehov:

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen kan variera beroende på personens unika behov och situation. Professionell hjälp från en psykoterapeut, psykolog eller läkare kan vara nödvändig för att fastställa den mest effektiva behandlingsplanen.

Parterapi för kontrollbehov

För att hantera kontrollbehov i relationer är det viktigt att identifiera mönster till detta beteende och arbeta med dem. Kommunikation är också en avgörande del i behandlingen; att uttrycka känslor och behov på ett hälsosamt sätt kan hjälpa till att lösa konflikter och bygga en starkare, mer jämlik relation. Det är också viktigt för den som kontrolleras att sätta gränser och kommunicera sina behov tydligt. Att arbeta igenom kontrollbehov i relationer är en process som kräver tid och tålamod. Det är viktigt att komma ihåg att båda parter i en relation förtjänar att känna sig respekterade, värderade och fria att vara sig själva.

Om relationen är destruktiv och kränkande och/eller om det finns våld i relationen så är det viktigt att man tar hjälp snarast. Det kan innebära att kontakta kvinnojour eller ringa 112 vid behov. Det är viktigt att söka hjälp av professionella.

Att söka hjälp kan förändra ditt liv

Att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan inte bara hjälpa dig att förstå dina problem bättre men också erbjuda behandling för att hantera problemen. Du är inte ensam och det är okej att be om hjälp.

Ditt nästa steg

Om du eller någon du känner har kontrollerande beteenden och föreställningar är det bra att prata med en professionell terapeut eller psykolog. Vi försäkrar att alla terapeuter och psykologer på vår plattform är kvalificerade och att ditt samtal alltid är konfidentiellt. Var inte rädd för att ta det första steget.

Med rätt stöd och verktyg kan du förbättra din livskvalitet avsevärt. Om du är redo att ta steget är vi här för att stödja dig. Boka din första session idag och börja din resa mot en bättre framtid.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om kontrollbehov

Vad är kontrollbehov?

Kontrollbehov innebär en stark önskan eller ett behov av att ha kontroll över situationer, människor, miljöer eller sig själv. Det kan yttra sig på olika sätt och i varierande svårighetsgrad beroende på individen och omständigheterna.

Är kontrollbehov en diagnos?

Kontrollbehov är ingen psykiatrisk diagnos men det kan förekomma vid olika psykiatriska tillstånd. Det är ett sätt att förehålla sig till livet men kan också vara ett personlighetsdrag.

Är kontrollbehov ärftligt?

Kontrollbehov kan ha olika orsaker där tidigare erfarenheter eller reaktion på stress eller trauma kan bidra. I vissa fall kan det vara kopplat till underliggande psykologiska tillstånd som ångest, ätstörning, personlighetssyndrom och neuropsykiatrisk problematik.

Vilka är symtomen på kontrollbehov?

Ofta har man en önskan att styra och förutsäga utfall och man kan ha ett behov av ordning och struktur. Kontrollbehov kan påverka både personliga och professionella relationer.

Hur behandlas kontrollbehov?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden som kan vara hjälptsamt. Det finns också andra metoder som schematerapi som kan hjälpa till för att skapa en förändring om man har svårare problem.

Kan man ha annan psykisk ohälsa vid kontrollbehov?

Kontrollbehov kan förekomma vid flera olika psykiatriska tillstånd som ocd, ätstörningar, personlighetssyndrom och autism. Om man tror att man någon av dessa andra tillstånd är det viktigt att söka hjälp för dem också.

Jag har problem med att jag är kontrollerande, vad ska jag göra?

För det första är det bra att man ser sitt problembeteende och erkänner det för sig själv. Sen kan man kontakta en legitimerad psykolog eller terapuet för att få hjälp och stöd. Det går att må bättre.

Hur påverkar uppväxten kontrollbehov?

Om man har haft en uppväxt som varit oförutsägbar där man inte utvecklat tillit så kan man få ett kontrollbehov, men det kan också vara ett resultat av livshändelser som trauma. Är föräldrar kontrollerande så kan man också lärt sig beteendet av dem. Det går att få hjälp med i behandling.

Påverkar kontrollbehovet arbetsförmågan?

Ja, det kan påverka funktionsförmåga genom att man blir väldigt stressad och ha svårt att samarbeta med andra. Man kan bli väldigt detaljstyrd och ha svårt för förändringar, vilket kan orsakar problem.

Jag är i en relation där jag känner mig kontrollerad, vad ska jag göra?

Att vara i en kontrollernade relation kan vara svårt för självkänsla och självfötroende. Om man mår dåligt i relationen skall man söka hjälp av en professionell terapeut eller psykolog.

Går det att gå i parterapi om en partner i relationen har ett kontrollbehov?

Det går att gå i parterapi för att behandla mönster i relationen men om det finns förekommer våld i relationen så skall man kontakta kvinnojour eller polis. Boka gärna ett första samtal med någon av våra psykologer och terapeuter om problemn är på en mildare nivå.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en terapeut eller psykolog för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Vad innebär en behandling för kontrollbehov?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att arbeta med sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din historia och hur problemen uppkommit. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Psykoedukation och målformulering 

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt. Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt problem och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av. Det kan innebära kommunikationsövningar och beteendeförändringar för att hantera känslor och tankar.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar kontakta 112 eller närmaste akutpsykiatriska mottagning.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.