Hem / Lavendla Terapi / OCD / Tvångstankar

Har du återkommande oönskade tankar som stör dig i vardagen? Då kan du lida av tvångstankar. Här går vi igenom vad det är och hur du kan få hjälp.

Vad är tvångstankar?

Tvångstankar är återkommande, ihållande och oönskade tankar, bilder eller impulser som en person upplever som störande och orsakar ångest eller obehag. Tankarna kan handla om olika saker men vanliga teman är rädsla för att skada andra, sexuella teman men det kan också höra ihop med tvång som att kolla spisen eller släcka lampor.

De är en central del av vad som kännetecknar tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD). Ungefär 1-2 % av befolkningen har OCD, men många människor har tvångstankar som inte fullt uppnår diagnoskriterier. Det är ett tillstånd som kan innebära mycket lidande och begränsningar i vardagen, men det finns effektiv behandling för det.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Varför får man tvångstankar?

Orsakerna till tvångstankar, som är en central del av tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD), är komplexa och tros bero på en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Det är viktigt att notera att det inte finns en enda specifik orsak till tvångstankar, utan snarare ett samspel av olika faktorer.

Tvångstankar hos barn

Tvångstankar hos barn kan vara en del av tvångssyndrom OCD och kan påverka barnets dagliga liv och välbefinnande på många sätt. Det kan innebära att barnet har ständigt återkommande tankar som är obehagliga eller skrämmande. Dessa tankar är ofta irrationella eller överdrivna och barnet kan göra olika tvångshandlingar som en konsekvens. Det kan leda till ångest och störa vardagliga aktiviteter. Barnet söker ofta också försäkring från vuxna och ställer många frågor. Barn kan också få ökade negativa känslor av tvångstankar som ilska och tillbakadragenhet.

Varför barn får tvångstankar är inte helt klarlagt men orsakerna är troligtvis liknande som vuxna men stressande händelser som skilsmässa, förluster eller skolbyte kan förvärra tillståndet.

Vad kan man göra som förälder till ett barn med tvångstankar?

Om man har ett barn med tvångstankar eller OCD så kan man försöka utbilda sig för att kunna ge adekvat stöd men också kontakta en barnpsykolog eller läkare vid behov. Det är också viktigt att skapa en stödjande miljö för att uttrycka känslor i hemmet och att inte förstärka tvångshandlingar. Vid behov kan man också prata med skolan. Det är bra att söka hjälp så snart som möjligt så att problemen inte förvärras på sikt.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Tvångstankar och neuropsykiatrisk problematik

Många personer med neuropsykiatrisk problematik, som autism, lider av tvångstankar. Det kan vara för att man är detaljorienterad och perfektionistisk. Problem med flexibilitet kan också leda till att man fastnar i tankar om hur man skall vara. Om man har fått en diagnos eller tror att man har autism så kan man söka hjälp hos en legitimerad psykolog eller arbetsterapeut för att få hjälp att hantera sina tankar, känslor och beteenden i vardagen som blir problematiska.

OCD och perfektionism

OCD, som är diagnosen man kan få vid tvångstankar och handlingar, kan liknas vid perfektionism. För att minska ångesten så gör man olika beteenden eller ritualer som kan ta både tid och energi. Om man inte utför tvånget så kan man få katastroftankar och stark rädsla. Exempel på OCD är att tända och släcka lampor, kolla spisen eller tvätta händerna av rädsla för baciller. OCD liknar perfektionism eftersom man ofta vill göra tvånget på ett visst specifikt och exakt sätt för att få känslomässig lättnad. Det går att behandla OCD men det kan kräva lite fler insatser.

Symptom på tvångstankar

Tvångstankar förekommer ofta som en del av tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) och symptomen kan variera från person till person, men följer ofta liknande mönster. De kan variera i svårighetsgrad där vissa har milda symptom medan andra har svåra, och symptomen kan variera över tid där man har perioder med mindre problem.

OCD består främst av tvångstankar och tvångshandlingar, där tvångshandlingar är påträngande och återkommande tankar medan tvångshandlingar är upprepande beteenden som att tvätta händerna, räkna, kontrollera saker. Tvångshandlingar kan också vara mentala, som att upprepa vissa ord för att minska ångest. Man kan också ställa mycket frågor till sin omgivning och söka andra försäkran för att minska ångest, vilket kan fungera tillfälligt men ångesten kommer ofta tillbaka. Tvångstankar kan också handla om rädsla för smutsa eller bakterier, tvivel om man stängt av spisen, behov av ordning av saker på vissa sätt, rädsla för vissa tankar av sexuell eller våldsam natur och en rädsla att man skall agera på sina tankar, trots att man aldrig gjort det innan.

Det är viktigt att betona att tvångstankar och tvångshandlingar upplevs som oönskade och påtvingade av individen, och de skapar betydande lidande eller funktionsnedsättning. Man kan generellt ha hög ångest och stress och problemen kan leda till skamkänslor och isolering. Personer med dessa symptom bör söka professionell hjälp för att få effektiv behandling.

Behandling av tvångstankar

Det är viktigt att söka professionell hjälp om du eller någon du känner lider av tvångstankar. En psykiater eller psykolog kan erbjuda en personlig behandlingsplan och hjälpa till att hitta den mest effektiva kombinationen av insatser. Behandlingen av tvångstankar, ofta kopplade till tvångssyndrom (OCD), involverar vanligtvis en kombination av psykoterapi och medicinering. Vid svårare problematik kan man få en remiss till specialistpsykiatri via sin vårdcentral.

Kognitiv beteendeterapi

Detta är den mest effektiva formen av psykoterapi för tvångstankar och OCD. KBT involverar att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden. Ett verktyg i KBT, känd som exponering och responsprevention (ERP), är speciellt effektivt vid tvångssyndrom. Den innebär att patienten gradvis exponeras för sina rädslor eller tvångstankar och lär sig att undvika att utföra tvångshandlingar som svar. Det görs i en process som är trygg och förutsägbar.

Medicinering

Vissa personer med tvångssyndrom kan vara behjälpta av mediciner, såsom antidepressiva (särskilt SSRI-preparat). Dessa mediciner kan hjälpa till att kontrollera ångestsymtom, vilket gör det lättare att delta i terapi och dagliga aktiviteter.

Stödgrupper och utbildning

Att delta i stödgrupper och lära sig mer om sitt syndrom kan hjälpa patienter och deras familjer att hantera tillståndet bättre. Detta kan i sin tur minska känslor av isolering och hjälpa till i behandlingen.

Att söka hjälp kan förändra ditt liv

Tvångstankar är inte något du behöver hantera på egen hand. Att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan inte bara hjälpa dig att förstå dina problem bättre men också erbjuda KBT-behandling för att hantera det. Du är inte ensam och det är okej att be om hjälp.

Ditt nästa steg

Om du eller någon du känner kämpar med tvångstankar och föreställningar är det en god idé att prata med en professionell terapeut eller psykolog. Vi försäkrar att alla terapeuter och psykologer på vår plattform är kvalificerade och att ditt samtal alltid är konfidentiellt. Var inte rädd för att ta det första steget.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om tvångssyndrom

Vad är tvångstankar?

Tvångstankar är återkommande, ihållande och oönskade tankar, bilder eller impulser som en person upplever som störande och orsakar ångest eller obehag.

Är tvångstankar en diagnos?

Tvångstankar är ingen psykiatrisk diagnos men det kan vara en del av tvångssyndrom, som också heter Obessive Compulsive disorder (OCD).

Varför får man tvångstankar?

Orsakerna till tvångstankar är komplexa och tros bero på en kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer.

Vilka är symtomen på tvångstankar?

OCD består främst av tvångstankar och tvångshandlingar, där tvångshandlingar är påträngande och återkommande tankar medan tvångshandlingar är upprepande beteenden som att tvätta händerna, räkna, kontrollera saker. Man kan dock ha tvångstankar utan att upfylla alla kriterier för OCD.

Hur behandlas tvångstankar?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden som kan vara hjälptsamt.

Kan man ha annan psykisk ohälsa vid tvångstankar?

Tvångstankar kan förekomma vid flera olika psykiatriska tillstånd neuropsykiatrisk problematik vid autism. Om man har autism eller tror att man har det så är det viktigt att söka hjälp för det också.

Kan barn ha tvångstankar?

Ja, tvångstankar kan drabba barn och tonåringar och det har samma orsaker som hos vuxna men kan förvärras vid stressande livshändelser.

Vad kan man göra som förälder till ett barn med tvångstankar?

Om man har ett barn med tvångstankar eller OCD så kan man försöka utbilda sig för att kunna ge adekvat stöd, men också skapa en stödjande nivå där man får uttrycka sina känslor och inte förstärka tvångshandlingar. Det är bra att också kontakta en barnspsykolog eller läkare samt involvera skola vid behov.

Kan tvångstankar påverka arbetsförmågan?

Ja, det kan påverka funktionsförmåga goch bli väldigt begränsande vid svårare problematik. Om man upplever att symptomen påverkar ens vardag med arbete, studier eller relationer så är det bra att söka professionell hjälp.

Vad ska man göra om man har tankar på att skada andra?

Att ha tankar om att skada är andra är avnligt vid tvångssyndrom och har man det så är det bra att söka hjälp och få behandling av en legitimerad psykolog eller läkare.

Hör tvångstankar och perfektionism ihop?

Det finns likheter mellan perfektionism och tvångssyndrom där båda kan vara drivna av rädsla för att saker inte skall “bli på rätt sätt”. Boka gärna ett första samtal med någon av våra psykologer och terapeuter och du har tvångstankar och perfektionism.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en terapeut eller psykolog för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Så här kan tvångstankar behandlas med Kognitiv beteendeterapi

I den här steg-för-steg guiden går vi igenom hur en behandling för tvångstankar kan behandlas utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT).

 • Steg 1: Bedömningssamtal
  Under ett första bedömningssamtal går vi igenom din historia och du kan få fylla i skattningsformulär.
 • Steg 2: Behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT)
  I en behandling med KBT får du arbeta med tankar, känslor och beteenden kopplade till dina tankar. Behandlingen kan innehålla verktyget exponering med responsprevention där du får stöd att komma över dina symptom. Du kan också få arbeta med dina tankar genom övningar och mindfulness.
 • Steg 3: Uppföljning och justeringar
  Genom uppföljningar utvärderas behandlingens effekt och eventuella justeringar görs.
 • Steg 4: Fortsatt uppföljning
  Efter behandlingen får du med dig en plan för att vidmakthålla dina framsteg och för att säkerställa långvarig effekt.

Hur får jag hjälp med mina tvångstankar?

Tveka inte att söka professionell hjälp. Det är det första steget för att få hjälp med dina tankar och få en ökad livskvalitet. Du är inte ensam och vi finns här för att hjälpa dig genom varje steg. Boka en tid med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter idag.

Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar kontakta 112 eller närmaste akutpsykiatriska mottagning.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.