Hem / Lavendla Terapi / OCD / Trichotillomani

Om man har problem med att man tvångsmässigt rycker bort hår på olika delar av kroppen så kan man lida av trichotillomani. Det är ett tillstånd som det går att få hjälp med. Här går vi igenom vad det är och hur det kan behandlas.

Vad är trichotillomani?

Trichotillomani innebär att man upprepat rycker bort hår vilket resulterar i hårbortfall. Hårryckandet kan göras från hela kroppen men det vanligaste är ögonbryn, ögonfransar, hårbotten och kön. Ofta letar man efter hårstrån som sticker ut men man kan också rycka hår från andra personer eller saker som kläder eller leksaker. Man kan titta på, leka och/eller svälja hårstråt. Vuxna och barn kan drabbas och är man ett barn är det extra viktigt att söka hjälp då det kan vara farligt att svälja hår.

Orsaken till trichotillomani är en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Ofta har man försökt att sluta med beteendet utan att lyckas och man kan må dåligt av det, vilket också kan påverka funktion inom skola och arbete. Trichotillomani kan finnas samtidigt som annan psykisk ohälsa som ångest, depression, dysmorfofobi, tvångssyndrom (OCD) och autismspektrumstörning. Vid självskada är ofta syftet att skada sig själv och därför är det annorlunda än trichotillomani.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Hur vanligt är trichotillomani?

Studier av vuxna har visat att mellan 0,6 och 3,4 procent av befolkningen har diagnosen. Trichotillomani förekommer enligt forskning tio gånger oftare hos kvinnor än män. Det finns i nuläget inga studier om hur vanligt det är för barn och ungdomar, men problemet finns även här.

Trichotillomani adhd

Studier har visat att trichotillomani är vanligare hos personer som också har ADHD och ADD. Har man neuropsykiatrisk problem och samtidig trichotillomani så har man sett att man har mer impulsivitet. Om man lider av detta så är det viktigt att söka separat hjälp för trichotillmani, då den diagnosen inte blev bättre med bara behandling för adhd.

Symptom på trichotillomani

Om man lider av trichotillomani, där man har ett tvångsmässigt ryckande av hår, så har man ofta försökt sluta med sitt beteende. Man kan ha märkt att det också påverkar skola eller arbete och det innebär ett lidande. Omkring 80 procent upplever en inre spänning som släpper i och med ryckandet. Här är några fler symptom:

  • Innan man börjar beteendet att rycka hår så kan man känna känslor av bland annat ångest eller rastlöshet
  • Ryckande kan utföras såväl medvetet och omedvetet. Oftast förekommer det framför familjemedlemmar men inte inför okända personer.
  • Det är vanligast att ryckandet sker från hårbotten, ögonbryn, ögonfransar och kön men kan också ske från leksaker eller andra personer.
  • Man letar efter ett speciellt hårstrå att rycka och man kan granska, leka eller svälja håret.

Om du känner igen dig i symptomen på trichotillomani så kan det vara bra att söka hjälp. Vid lättare symptombild så har vi psykologer på Lavendla som kan hjälpa dig. Har du svårare problem så är det bra att söka hjälp via specialistpsykiatrin. Här nedan kan du läsa mer om vad behandling kan innebära.

Behandling trichotillomani

Behandlingen med bäst effekt för trichotillomani är Kognitiv beteendeterapi (KBT)-behandling. Man har också kombinerat behandlingstekniker med stimuluskontroll och Habit Reversal Training (HRT). Man har också studerat HRT med tillägg av Acceptance and commitment therapy (ACT) eller Dialektisk beteendeterapi (DBT) och det har varit hjälpsamt. Man har sett att det är viktigt med att följa upp behandlingen så att effekten håller i sig över tid.

HRT- behandling består av tre delar:

  1. Medvetandeträning
  2. Motrörelseträning
  3. Socialt stöd.

Man arbetar även med stimuluskontroll vilket innebär att bearbeta situationer där hårryckande ofta sker. För att minska ryckandet kan man exempelvis täcka över speglar, byta till svagare glödlampor, undvika stolar med armstöd eller att använda handskar i vissa situationer. Trichotillomani är ett tillstånd som finns med olika svårighetsgrader, från mild till måttlig och svår problematik. Vid mildare problem där man inte upplever ett så stort lidande och/eller har nedsatt funktion så kan man gå i behandling med legitimerad psykolog eller KBT-terapeut hos till Lavendla. Har man svårare problem så man bör i första hand behandlas inom psykiatrisk specialistvård och då kan man gå till sin vårdcentral för att få en remiss. Utifrån medicinsk behandling med läkemedel finns det ett idag inte så mycket forskning ännu för att kunna ge en rekommendation om medicinering.

Att söka hjälp kan förändra ditt liv

Trichotillomani är inte något du behöver hantera på egen hand. Att prata med en legitimerad psykolog kan inte bara hjälpa dig att förstå din åkomma bättre men också erbjuda effektiva metoder för att hantera den. Du är inte ensam och det är okej att be om hjälp. På vår webbplats har vi kvalificerade terapeuter och psykologer som gärna hjälper dig att komma ur dessa beteenden.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vanliga missuppfattningar om terapi

Många tror att terapi endast är för “allvarliga” fall eller att det är en svaghet att söka hjälp. I båda fallen rör det sig om missuppfattningar. Terapi är snarare ett steg mot förbättring och vi gör det svåra lättare genom att ansluta dig med kvalificerade terapeuter och psykologer online och på plats.

Ditt nästa steg

Om du eller någon du känner kämpar med trichotillomani är det en god idé att prata med en professionell terapeut eller psykolog. Vi försäkrar att alla terapeuter och psykologer på vår plattform är kvalificerade och att ditt samtal alltid är konfidentiellt. Var inte rädd för att ta det första steget.

Att leva med trichotillomani kan vara en daglig kamp men det finns hjälp att få. Med rätt stöd och verktyg kan du förbättra din livskvalitet avsevärt. Om du är redo att ta steget är vi här för att stödja dig. Boka din första session idag och börja din resa mot en bättre framtid.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om trichotillomani

Vad är trichotillomani?

Trichotillomani innebär att man upprepat rycker bort hår vilket resulterar i hårbortfall. Hårryckandet kan göras från hela kroppen men det vanligaste är ögonbryn, ögonfransar, hårbotten och kön.

Hur diagnostiseras trichotillomani?

En diagnos av trichotillomani ställs vanligtvis av en psykolog eller psykiater genom olika tester och bedömningar. Det kan inkludera frågeformulär och kliniska intervjuer.

Är trichotillomani ärftligt?

Forskning visar att trichotillomani kan ha en genetisk komponent men det är inte den enda faktorn. Miljöfaktorer spelar också en roll.

Vilka är symtomen på trichotillomani?

Symptom är hårryckande från hela kroppen men det vanligaste är ögonbryn, ögonfransar, hårbotten och kön. Ofta letar man efter hårstrån som sticker ut men man kan också rycka hår från andra personer eller saker som kläder eller leksaker. Ofta så tittar man på, leker och/eller sväljer hårstråt.

Hur behandlas trichotillomani?

Behandling kan inkludera Kognitiv beteendeterapi (KBT) med en specifik Habit reversal training (HRT) och stimuluskontroll som har visat sig vara särskilt effektivt. Det kan också vara hjälpsamt att lägga till Acceptance and commitment therapy (ACT) eller Dialektisk beteendeterapi (DBT).

Finns det en bot för trichotillomani?

Med rätt behandling kan symptomen förbättras betydligt men det är viktigt att följa upp resultat över tid.

Kan barn få trichotillomani?

Ja, barn och tonåringar kan också drabbas. Det är viktigt att söka professionell hjälp så snart som möjligt för bästa möjliga behandlingsutfall.

Hur vanligt är trichotillomani?

Studier av vuxna har visat att mellan 0,6 till 3,4 procent av befolkningen har diagnosen.

Påverkar trichotillomani arbetsförmågan?

Ja, i svåra fall kan trichotillomani leda till arbetsnedsättning. Det är dock möjligt att återgå till normal funktion med korrekt behandling.

Är trichotillomani vanligare bland kvinnor eller män?

Trichotillomani förekommer enligt forskning tio gånger oftare hos kvinnor än män.

Kan man ha andra problem samtidigt som har trichotillomani?

Det är också vanligt att man har andra psykologiska tillstånd som ångest, depression, dysmorfofobi, tvångssyndrom, autism och adhd. Det är viktigt att få en bedömning av en legitimerad personal.

Hur får jag hjälp med min trichotillomani?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med KBT och som kan hjälpa dig må bättre om du har milda symptom. Har du svårare symptom så kan du vända dig till din vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatrin. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling för trichotillomani?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling för trichotillomani.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering 

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur ditt problem. Man använder ofta Habitual reversal training (HRT) och stimuluskontroll.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.