Hem / Lavendla Terapi / Stress / Långvarig stress

Att känna sig stressad ibland är vanligt och behöver inte innebära någon större påverkan på hälsan, men hög stress under lång tid kan leda till negativa konsekvenser. Det är därför viktigt att söka hjälp om du har långvarig stress.

Vad innebär långvarig stress?

Långvarig stress är när en person har en hög nivå av stress utan tillräcklig återhämtning över en längre period. Det skiljer sig från akut stress, som är kroppens omedelbara reaktion på en utmaning eller ett hot.

Vi mår ofta bra av att aktivera oss och en kortvarig stress är inte farlig för hälsan om den åtföljs av återhämtning. Långvarig stress däremot kan ha både fysiska och psykiska konsekvenser och är kopplad till en rad hälsoproblem.

Om man har symptom på långvarig stress så är det bra att söka hjälp, också i förebyggande syfte, så att man slipper svårare problem.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Vad händer i kroppen vid långvarig stress?

Vid långvarig stress aktiveras flera biologiska processer som kan få negativa effekter på den fysiska och psykologiska hälsan. HPA-axeln (hypothalamus-hypofys-binjureaxeln) är ett centralt system i kroppen som spelar en avgörande roll i stressresponsen och regleringen av många kroppsfunktioner som matsmältning, immunsystemet, humör och energiförbrukning.

Det reglerar bland annat kortisol och adrenalin, vilka är viktiga hormon för att hantera aktivering och stress. Vid långvarig stress kan denna biologiska funktion bli i obalans, kortisolnivåer kan förbli höga och man kan få negativa konsekvenser på hälsan. Vid långvarig stress så kan risken för hjärtproblem med hjärtinfarkt, stroke, typ-2 diabetes och högt blodtryck öka. Man kan även uppleva värk i nacke, axlar och rygg. Man kan också få problem med fertilitet och menstruation.

Det finns också andra problem som kan utvecklas som en del av långvarig stress där man kan få koncentrationssvårigheter, ångest och depression. Sömnstörningar är även vanligt. Utmattningssyndrom är en konsekvens av långvarig stress och det kan ta tid att tillfriskna från. Om man har många symptom på stress som pågått under en längre tid så är det viktigt att söka hjälp för att bryta sitt mönster och få ökad livskvalitet.

Lavendla Terapi – Om stress


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Symptom på långvarig stress

Om man vet med sig att man varit stressad under en längre tid är det viktigt att vara uppmärksam på sina symptom så att man kan förebygga vidare ohälsa, men även för att få hjälp att bryta sina mönster. Här är några symptom som vanligtvis uppstår:

  1. Emotionella och psykiska symptom: Det kan inkludera ångest, depression, irritabilitet, känsla av överväldigande, koncentrationssvårigheter, och en minskad känsla av välbefinnande.
  2. Fysiska symptom: Långvarig stress kan leda till huvudvärk, muskelspänningar, magbesvär, trötthet, och sömnproblem. Det kan också påverka immunförsvaret, vilket gör att man blir mer benägen för infektioner.
  3. Beteendemässiga förändringar: Man kan börja överäta eller äta mindre, dricka mer alkohol eller ta droger, undvika sociala kontakter och att man blir mindre effektiv i vardagen på jobbet exempelvis.
  4. Hälsoproblem: Långvarig stress kan innefatta hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, och andra kroniska sjukdomar. Stress kan även bidra till viktproblem, hudproblem som eksem, och mag-tarmbesvär som IBS (irritable bowel syndrome).

Sök hjälp om du har symptom

För att förebygga svårare ohälsa och skapa mer livskvalitet så är det viktigt att söka hjälp om du har symptom på långvarig stress. Det går att förändra beteenden och mönster och på Lavendla har vi psykologer och terapeuter som kan hjälpa.


Vilka risker finns det vid långvarig stress?

Långvarig stress för med sig många risker där både den fysiska och psykiska hälsan påverkas. Det är allt från hjärt-kärlsjukdom till nedsatt immunförsvar och diabetes. Man kan också utveckla annan psykisk ohälsa som ångest, depression och sömnproblem. Stressen får således ringar på vattnet och det är därför viktigt att söka hjälp för att bryta detta mönster. Stressen behöver inte utvecklas till utmattningssyndrom eller svårare ohälsa, det går att förändra och förebygga.

Långvarig och kortvarig stress

När vi aktiverar oss och fokuserar vår energi på något så kan vi uppleva ett stresspåslag. Den evolutionärt inbyggda “kamp och flykt”-responsen drar igång och det har vi med oss sedan vi levde på savannen. Hjärnan reagerar på hot, men i dagens samhälle är vi sällan rädda för rovdjur, utan det kan istället handla om att vi har tagit på oss för mycket på jobbet, att vi är rädda för att misslyckas eller att vi känner oss otillräckliga på andra sätt. Den kortvariga stressen är inte farlig utan en del av att vara människa men det som kan bli problematiskt är om man lever med stressen konstant under längre tid. Då är vi på högvarv och initialt kanske det fungerar men på sikt kan det ge svåra symptom. Det är därför det är så viktigt att se över hur man lever, vad man värderar och hur man kan återhämta sig.

Stress och utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som uppstår efter en längre tid av ihållande stress där man inte fått tillräckligt med återhämtning. Det är en medicinsk diagnos där man initialt skall träffa en läkare för att få en bedömning. En person som är utmattad känner sig extremt trött, och oförmögen att hantera vardag och ansvar. Detta tillstånd påverkar både fysisk och psykisk hälsa och är vanligt i situationer där stressfaktorer är konstanta och långvariga, ofta i arbetsmiljöer men även i andra livssammanhang. Det är ofta flera faktorer som påverkar och återhämtningen kan vara lång men det går att komma tillbaka med rätt behandling.

Hantera stressen – att hitta balans mellan stress och återhämtning

För att hantera långvarig stress så är det första steget att bli medveten om problemet. För vissa blir det uppenbart när de når utmattningen och inte orkar gå till jobbet men det behöver inte gå så långt. Mildare stressproblematik kan också orsaka minskad livskvalitet och det är viktigt att också arbeta förebyggande.

Har man milda eller måttliga problem kan man söka hjälp hos en psykolog, där man kan arbeta med Kognitiv beteendeterapi (KBT) för att hantera stress. Här får man arbeta med bland annat stressdagbok för att se hur stressen påverkar ens vardag och olika kognitiva tekniker för att undersöka värderingar och föreställningar kopplat till ens beteende. Man arbetar också med att lära sig hantera känslor kopplat till bland annat prestation och att sätta gränser. Man arbetar även på att öka återhämtande beteenden i vardagen.

Nyare former av KBT, som Acceptance and commitment therapy (ACT) kan också vara hjälpsamt för stress då man här fokuserar mycket på vad man värderar i livet och mindfulness. Det finns också andra mindfulnessbaserade behandlingar som Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR), vilket är en evidensbaserad gruppbehandling för att hantera stress och utmattning. Har man fått en utmattningsdiagnos så behöver man ofta förändra sin livsstil ganska mycket och vara vaksam på att man inte hamnar där igen.

Har man svårare symptom på stress så skall man kontakta sin vårdcentral och få en bedömning av läkare.

När ska du överväga en psykolog?

Om du upplever att för mycket stress i ditt liv och det påverkar din hälsa och välmående, kan det vara dags att söka professionell hjälp. En psykolog kan erbjuda stöd och verktyg för att hantera din stress mer effektivt.

Kom ihåg, det är aldrig för sent att ta itu med stressen. Din hälsa och välmående ska alltid prioriteras, även om du är en person med höga ambitioner. Om du känner att stressen blir för mycket, tveka inte att kontakta oss för stöd och vägledning.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 frågor och svar om långvarig stress

Vad är långvarig stress?

Långvarig stress är när en person har en hög nivå av stress utan tillräcklig återhämtning över en längre period.

Varför är riskerna med långvarig stress?

Långvarig stress för med sig många risker där både den fysiska och psykiska hälsan påverkas. Det är allt från hjärt-kärlsjukdom till nedsatt immunförsvar och diabetes. Man kan också utveckla annan psykisk ohälsa som ångest, depression och sömnproblem. Det är viktigt att söka hjälp.

Hur vet man om man är för stressad?

Tecken på för hög stress kan inkludera känslor av överväldigande, irritabilitet, minskad motivation eller produktivitet, svårigheter med att koncentrera sig, trötthet, och förändringar i sömnvanor. Fysiska symptom som huvudvärk, muskelspänningar, eller magproblem kan också vara indikationer på stress. Om dessa symptom påverkar ditt dagliga liv är det viktigt att söka professionell hjälp.

Jag har fått svårt att sova, är det ett tecken på stress?

Sömnproblem är vanligt om man är stressad, man kan ha svårt att somna eller vakna på natten och oroa sig. Det kan också utvecklas till ett problem i sig själv, insomni som är en egen diagnos, och det kan göra stressen värre så det är bra att söka hjälpt snarast om man har sömnproblem.

Vilka konsekvenser kan långvarig stress ge?

Långvarig stress på jobbet kan leda till flera negativa hälsokonsekvenser, såsom kronisk trötthet, hjärt-kärlsjukdomar, och psykiska problem som depression och ångest. Det kan också påverka immunförsvaret, vilket gör dig mer mottaglig för infektioner. På det personliga planet kan det leda till problem i relationer och generell livskvalitet. Att hantera stress effektivt är därför avgörande för både din fysiska och mentala hälsa.

Vad kan jag göra om jag är stressad?

Om du upplever att din stress är problematisk kan du söka hjälp hos en psykolog eller terapeut för en behandling. Kognititv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälpsamt men det finns även andra metoder. Har du svåra symptom så är det viktigt att du söker hjälp hos en läkare.

Vad är HPA-axeln?

HPA-axeln (hypothalamus-hypofys-binjureaxeln) är ett centralt system i kroppen som spelar en avgörande roll i stressresponsen och regleringen av många kroppsfunktioner som matsmältning, immunsystemet, humör och energiförbrukning. Är man stressad länge kan detta hamna i obalans.

Vad är skillnaden mellan lång- och kortvarig stress?

Den kortvariga stressen är vår natuliga respons på aktivering och är inte farlig men det som kan bli problematiskt är om man lever med stressen konstant under längre tid. Långvarig stress är egentligen brist på återhämtning.

Finns det några effektiva avslappningstekniker för att hantera stress på jobbet?

Ja, det finns flera avslappningstekniker som kan hjälpa till att hantera stress på jobbet. Djupandning, progressiv muskelavslappning och mindfulness-övningar är effektiva metoder. Korta promenader eller stretcha under dagen kan också hjälpa. Vissa människor finner att lyssna på lugn musik eller praktisera yoga kan vara avslappnande. Att experimentera med olika tekniker kan hjälpa dig att hitta vad som fungerar bäst för dig.

Vad är skillnaden mellan stress och utmattning?

Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom, vilket är en egen diagnos. Det är ett svårt tillstånd som kräver läkarbedömning, ofta sjukskrivning och en längre återhämtning. Har man blivit utmattad behöver man ofta förändra sin livssti.

Kan man dö av stress?

Man dör inte av kortvarig stress, det som kan bli en risk för hälsan är om man stressar under en längre tid. Egentligen är det att man inte får tillräckligt med återhämtning som kan vara farligt, men det går också att göra något åt.

Var kan jag söka hjälp för långvarig stress?

Du kan söka hjälp hos någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter här på Lavendla. Har du svårare problematik så bör du söka kontakt med en läkare för bedömning via exempelvis din vårdcentral.

Vägen till en mer stressfri vardag

Att hantera stress är viktigt för att förbättra både sin fysiska och psykiska hälsa. Här är en steg-för-steg lista för att hjälpa dig eller någon annan att hantera långvarig stress:

Identifiera stresskällorna

Börja med att identifiera de specifika faktorerna som orsakar stress. Det kan vara arbetsbelastning, tidspress, relationsproblem, nybliven förälder eller en kombination av flera faktorer.

Kommunicera öppet

Prata med dina nära om dina symptom. Att uttrycka dina bekymmer kan lätta på trycket och leda till lösningar. Om det inte blir bättre så sök professionell hjälp.

Ta regelbundna pauser

Se till att ta korta pauser under dagen för att vila hjärnan och återhämta dig. En kort promenad eller några minuters andningsövningar kan göra stor skillnad.

Skapa en hälsosam balans

Försök att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid. Se till att du har tid för avkoppling och aktiviteter som du tycker om utanför jobbet.

Motionera och ät hälsosamt

Regelbunden motion och en hälsosam kost kan hjälpa till att minska stressnivåerna. Även korta promenader under lunchen kan vara effektiva.

Lär dig avslappningstekniker

Tekniker som mindfulness, meditation eller yoga kan hjälpa till att minska stress och öka din förmåga att hantera arbetspress.

Sök professionell hjälp vid behov

Om stressen känns överväldigande, tveka inte att söka professionell hjälp. Det kan vara en psykolog, terapeut eller läkare vid svårare problematik.

Det är viktigt att utforska olika strategier för att hitta det som fungerar bäst för dig. Tillsammans med en av våra terapeuter eller psykologer kan du komma fram till vad som är rätt för dig. Det är enkelt att boka ett inledande samtal redan idag.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.